Ouderenadviseurs

Facebook

KBO vrijwillige ouderenadviseurs

 De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die ondersteunt, verwijst en bemiddelt, op verzoek van de oudere.

Hij/zij adviseert vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.

De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen.

De taak ligt veel meer in het verwijzen. Samen met de oudere wordt bekeken wat precies de vraag is en waar de oplossing gevonden kan worden.

De besturen van ouderenbonden benaderen geschikte mensen,

die vervolgens door de KBO-Gelderland opgeleid worden tot vrijwillige ouderenadviseur.

De vrijwillige ouderenadviseurs werken geheel kosteloos.

Uw privacy is gewaarborgd.

In Malden:

Mevr. W. Schothuis: 024-3585549

In Heumen:

Mevr. N. Smits: 024-3584562

In Overasselt:

Mevr. L. Creemers: 024-6222110

Mevr. J. Schaap: 024-6221290

Mevr. N. Smits: 024-3584562