Bezoek

Facebook

Bezoek aan zieken, jarigen en jubilarissen

 

Langdurig zieken worden door de ziekenbezoekers thuis bezocht en krijgen een fruitmandje of een bloemetje.
Jarigen worden bezocht bij 80, 85, en 90 jaar en krijgen een attentie. Na 90 jaar komt bij iedere verjaardag bezoek.
Ook bij een 50-, 60-, 65- of 70-jarig huwelijksjubileum (wanneer we een uitnodiging ontvangen).

 

- Is er iemand ziek, laat het ons dan weten! - 

 

Voor ziekenbezoek thuis en zieken die in een zieken- of verpleeghuis verblijven belt u de coördinator: 

Mevr. Ellen Hermens tel: 024-3580464.

Voor overleden KBO-leden wordt met Allerzielen een mis gelezen in de kerk in Malden.