Belangenbehartiging

Facebook

Belangenbehartiging

KBO-Malden behartigt samen met anderen de algemene en individuele belangen van alle senioren in de gemeente Heumen en in de regio.

Wij luisteren naar wat er leeft onder de senioren in de gemeente en proberen dit onder de aandacht te brengen van verschillende instanties of geven gevraagd of ongevraagd advies over bepaalde, voor senioren belangrijke, onderwerpen.

Het bestuur neemt deel aan verschillende overlegsitiuaties.

*Minimaal tweemaal per jaar overleg met de wethouder. Indien nodig vaker. Bij dit overleg is het afdelingshoofd Sociale Leefbaarheid ook altijd aanwezig.

*Ieder kwartaal is er overleg met KBO-Heumen en KBO-Overasselt/Nederasselt om af te stemmen op welke punten wij onze krachten, ten behoeve van de senioren, kunnen bundelen.Bij een deel van de vergadering is de manager kwaliteit van zorgcentrum Malderburch aanwezig en bespreken wij de activiteiten van Malderburch.

*KBO-Malden neemt als gelijkwaardige partner deel aan een aantal overlegsituaties, onder regie van de gemeente Heumen, zoals bijvoorbeeld de werkconferenties, waarin naast vertegenwoordigers van de burgers ook alle zorgaanbieders participeren.

*Wij hebben een vertegenwoordiger, met een adviserende functie, in de netwerkorganisatie Wij Leven Samen.

*Wij hebben vertegenwoordigers in de projectgroepen: Valpreventie, Eenzaamheid en Wij blijven hier wonen.

*Wij nemen deel aan het overleg van de Burger Advies Raad.

 

De drie KBO-afdelingen in de gemeente Heumen.
Zij overleggen regelmatig met elkaar en stemmen met name hun beleid over algemene zaken in de gemeente Heumen op elkaar af.
Zij hebben overleg met het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad over zaken die de ouderen aangaan en met zorgcentrum Malderburch. Er is incidenteel contact met Wooncombinatie Oosterpoort en de Burgeradviesraad. 

Bij de gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren wordt met de 3 KBO's samengewerkt.  Vraagwijzer, Oosterpoort, Malderburch en de 3 KBO’s hebben een samenwerkingsverband om senioren met een hulpvraag zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn. In het kader van de veranderingen in de zorg hebben de 3 KBO’s een belangrijke signaleringsfunctie naar de gemeente wanneer u problemen ervaart. Laat ons dit weten via de ouderenadviseurs of direct naar het bestuur.