Belangenbehartiging

Facebook

Belangenbehartiging

De KBO-afdeling Malden behartigt samen met anderen de algemene- en individuele belangen van alle ouderen in de regio en in de gemeente Heumen.

De afdeling neemt deel aan een aantal overlegsituaties waaronder de werkconferenties, waarin naast vertegenwoordigers van de burgers (KBO-afdelingen, de BAR en cliëntenraden) ook zorgaanbieders participeren, onder regie van de gemeente Heumen. Werkgroepen met speciale opdracht, voortkomend uit de werkconferentie, zijn o.a.: medezeggenschap en ervaringsdeskundigheid en digitaal dorpsplein. Resultaten van vorige werkconferenties zijn: wonen voor speciale doelgroepen, vervoer op maat, klussendienst, opplussen van woningen, gemeentelijke stuurgroep voor de Wmo.
Zie ook: www.heumen.nl → zorg en welzijn

De drie KBO-afdelingen in de gemeente Heumen.
Zij overleggen regelmatig met elkaar en stemmen hun beleid over algemene zaken in de gemeente Heumen op elkaar af.
Zij hebben geregeld overleg met het College van Burgemeester en Wethouders over zaken die de ouderen aangaan, met Malderburch Centrum voor welzijn wonen en zorg en Wooncombinatie Oosterpoort. Er is incidenteel contact met de Burgeradviesraad.

Vraagwijzer, Oosterpoort, Malderburch en de 3 KBO’s hebben een samenwerkingsverband om senioren met een hulpvraag zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn. In het kader van de veranderingen in de zorg hebben de 3 KBO’s een belangrijke signaleringsfunctie naar de gemeente toe wanneer u problemen ervaart. Laat ons dit weten of via de ouderenadviseurs danwel direct naar het bestuur.

In het kader van ‘Passend Wonen’ hebben de 3 KBO’s, Gemeente, Malderburch, Oosterpoort en Zorggroep Zuid Gelderland een convenant gesloten om algemene voorzieningen voor senioren in stand te houden, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.