Nieuwsbrief februari

Facebook

Beste KBO-leden

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we u allen nog een heel gelukkig en vooral gezond 2021 toewensen!
We hopen dat het voor ons allemaal snel weer een beetje een normaal en gezellig KBO-jaar zal worden.
Helaas is de lock-down weer verlengd. Dit betekent natuurlijk ook dat wij onze activiteiten nog steeds niet kunnen oppakken.
Wij snakken allemaal naar ons “normale leven “. Weer contact te hebben met wie we willen. Weer gezellige dingen doen. We moeten echter nog even volhouden.
Hopelijk komt de vaccinatie snel op gang.
Wij denken aan u. Houdt moed en vooral: blijf gezond!
Deze keer ontvangt u bij het KBO-PCOB magazine deze nieuwsbrief en het nieuwe jaarboekje.
Bewaar het boekje goed, zodat u alle informatie altijd bij de hand heeft.

 

Activiteiten

Zolang de Coronamaatregelen nog van kracht zijn is het voor ons moeilijk in te schatten of onze activiteiten wel of niet door mogen gaan.                               
In het jaarboekje en de nieuwsbrief vermelden we de activiteiten die we gepland hebben, in de hoop dat het doorgang kan vinden en het allemaal weer beter zal gaan in de komende tijd. We zullen proberen om op de website van KBO-Malden de actuele stand van zaken rondom onze activiteiten te vermelden.
Kijk daarom ook regelmatig op www.kbomalden.nl 

 

Contributie

De contributie blijft hetzelfde als voorgaande jaren. De automatische incasso zal rond 3 maart 2021 worden uitgevoerd.
Diegenen die geen incassomachtiging hebben afgegeven worden verzocht de contributie van 2021 à € 27,50 voor 1 maart te betalen. 60 leden (van de 745) hebben geen incassomachtiging afgegeven.
Indien u dit nog wilt doen kijk dan op onze website of bel ons voor een incassomachtiging. Het zou ons veel werk schelen bij de inning van de contributie ("wij zijn ook maar vrijwilligers").
De incassomachtiging wordt automatisch geannuleerd bij opzegging of overlijden.

 

Jaarvergadering

Bij het volgende KBO-PCOB magazine, het maartnummer, ontvangt u alle stukken voor onze jaarvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 6 april om 10.00 uur in de grote zaal van Multifunctioneel Centrum Maldensteijn.
Heeft u speciale vragen die u tijdens deze algemene ledenvergadering zou willen stellen, waarbij het gaat om meer achtergrondinformatie over KBO-zaken, dan horen wij dat graag van tevoren van u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Het bestuur kan zich dan daarop voorbereiden en eventueel e.e.a. voor u uitzoeken. Noteer 6 april alvast maar in uw agenda. U bent dan van harte welkom.
Als die datum vanwege de lock-down nog niet mogelijk is zullen we de vergadering net als vorig jaar moeten verplaatsen naar een ander tijdstip.

 

Bingo KBO Malden

bingo1Zo gauw als het mogelijk is hopen we weer te starten met de KBO-Bingomiddagen.      De eerste geplande Bingomiddag is op woensdag 24 februari.  (onder voorbehoud vanwege coronamaatregelen en op gepaste afstand) De bingomiddagen vinden voortaan plaats in Multifunctioneel Centrum Maldensteijn, Kerkplein 8, Malden.
We gaan ook verhuizen naar de woensdagmiddag.
Aanvang 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. (pauze rond 14.45 uur)
We maken er weer een leuke middag van. En wie weet wint u een van de mooie prijzen.
Wij hopen op uw komst, maar i.v.m. de Corona-maatregelen mogen maar een beperkt aantal mensen in de zaal. Consumpties zijn voor eigen rekening (ook koffie en thee)

 

 

Seniorenbios

seniorenbiosHelaas zijn er door de lock-down al 3 films uitgevallen.
Toch blijven we optimistisch doorgaan met plannen van het nieuwe seizoen. 
Laten we hopen dat het vertonen van de volgende film wel doorgang kan vinden! Alles is natuurlijk onder voorbehoud.

De film “Sorry We Missed You” die we op 9 februari willen vertonen is wel heel erg toepasselijk in deze tijd waarin alles on-line besteld wordt. Na deze film kijk je anders naar een pakketbezorger. 
De film vertelt een indringend, eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland.
Aanvang van de film 15.45 uur.

Haal uw kaartjes op tijd op en betaal het liefst met pin!
Houd uw KBO-pasje gereed voor de korting! Dat scheelt wachttijd voor iedereen.

 

Kerstpakketten Nationaal Ouderenfonds

Kerstpakket nationaal ouderenfonds

Begin december mochten wij als KBO Malden een aantal kerstpakketten uitreiken namens het ouderenfonds.
Het eerste pakket werd door onze voorzitter Wilma Geertsen overhandigt aan mevr. Riet van Melis.

 

 

 

 

70 jaar getrouwd


Onze KBO-leden Ed en Riet Stoks-Hendrickx waren op 16-1-‘21 70 jaar getrouwd!
Hartelijk gefeliciteerd!
Natuurlijk willen wij als bestuur even stil staan bij deze bijzondere mijlpaal. Daarom hebben de voorzitter en de secretaris namens het bestuur een bloemetje en een cadeaubon gebracht.

 

Technisch ouderenadviseur gezocht (herhaalde oproep)

Wij zijn op zoek naar een technisch ouderenadviseur.
Deze taak wordt al jaren uitgevoerd door dhr. Henk van de Logt, die in het nieuwe jaar hopelijk zijn werkzaamheden weer kan gaan hervatten.

Er zijn echter zeer veel aanvragen, daarom zou het fijn zijn als er een of twee personen bij komen, zodat de taken kunnen worden verdeeld.
Wat is de taak van een technisch ouderenadviseur: hulp bieden bij het instellen van apparaten ( geen reparaties), zoals televisietoestellen, dvd-spelers, videorecorders, computers of mobiele telefoons.
De hulp is gratis, maar wanneer er kosten worden gemaakt zijn ze voor de aanvrager van hulp.

 

Vrijwilligers telefoonteam geschoold op woon-thema's                                                                                                                                                                       
U kunt als lid van KBO-PCOB met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de Servicetelefoon van KBO-PCOB.
De vrijwilligers zijn eind december geschoold door Vereniging Eigen Huis en Techniek Nederland, waardoor ze u nog beter te woord kunnen staan met vragen over woonzaken.

Servicetelefoon
U kunt de Servicetelefoon bereiken via telnr.
030-340 06 55 van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Pensioen- en Juristentelefoon
Naast de Servicetelefoon kunt u met pensioen gerelateerde of juridische vragen terecht bij de Juristentelefoon of de Pensioentelefoon. Zij zijn bereikbaar op woensdag en donderdag van 13.00-15.00 uur via 030-340 06 55.

 

Start met vaccineren ouderen (artikel KBO-PCOB) 13-01-2021
“Er is licht aan het eind van de tunnel” zei Rutte tijdens de persconferentie van 12 januari. Het vaccineren is gestart en vanaf maandag 18 januari wordt begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de minister vanaf 25 januari bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inenten met het vaccin van Moderna.                  Vanaf half februari denkt De Jonge te kunnen starten met thuiswonenden ouderen. Het streven is voor de zomer alle 60-plussers te hebben gevaccineerd.
KBO-PCOB vindt dat het kabinet moet inzetten op het zo snel mogelijk vaccineren van alle ouderen met het Moderna vaccin, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad. Marcel Sturkenboom:   “Het vaccineren van ouderen zal er toe leiden dat zowel de ziektelast in deze groep verlaagt als dat de druk in de zorg afneemt. Dat levert een mooie win-win situatie op.”

 

 De Britse variant houdt ons binnen
Omdat de cijfers te langzaam dalen en omdat ook in Nederland de Britse variant van het virus is aangetroffen blijft de huidige lock-down van kracht. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden.”