Nieuwsbrief juli - augustus

Facebook


Mededelingen vanuit het bestuur

Seniorenbios

KBO-Fietsclub

KBO-Biljartclub

Goed nieuws in KBO-land

Dementerende ouderen

Europese regeling verlenging rijbewijs

 

 

 

 

Mededelingen vanuit het bestuur

We kunnen weer heel voorzichtig van start met een paar KBO-activiteiten.
Nu de voorschriften voor bijeenkomsten in de 1,5 metersamenleving weer wat versoepeld zijn kunnen we weer beginnen met de fietsclub, biljartclub en de Seniorenbios. Dat betekent niet dat alles nu zomaar kan binnen onze KBO met kwetsbare leden. We moeten extra voorzichtig zijn. De 1,5 meter afstand blijft. En natuurlijk geldt dat, als u maar een klein beetje hoest of snottert, u niet mee moet gaan doen. Heeft u een erg broze gezondheid, neem dan geen enkel risico.

Het bestuur heeft nu weer een gezamenlijke bestuursvergadering gehad, wel op 1,5 meter afstand van elkaar. We zijn heel erg blij dat we weer iets aan ontspanning voor u kunnen gaan bieden.
Het begin is er, maar het zal nog wel een hele poos duren voordat alles weer normaal zal zijn, zéker voor de KBO-activiteiten in en bij Malderburch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seniorenbios

Het is weer mogelijk om naar de Seniorenbios in CineTwins te gaan. In de bioscoop zijn de verplichte maatregelen ingevoerd, zodat u corona-veilig van de films kunt genieten. We hebben weer een mooi programma voor u uitgezocht voor de komende maanden. De films die niet doorgegaan zijn vanwege de lockdown worden alsnog vertoond. Het is van belang dat u zich aan de coronaregels houdt: niet komen als u verkoudheidsklachten heeft, pinnen bij betalingen, uitsluitend plaatsen telefonisch of via internet reserveren. U krijgt dan uw persoonlijke zitplaatsnummer toegewezen bij de reservering. Men moet kunnen weten wie er aanwezig was, voor het geval er toch een besmetting zou zijn geweest. U dient zelf in de bioscoopzaal naar deze plaats te gaan. Voor de zaal staat nog een extra scherm waarop de gereserveerde plaats van u staat vermeld. In de zaal zit u 1,5 meter uit elkaar.

Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvolgende voorstelling op dinsdag 7 juli.

biosjul20 
GRÂCE À DIEU - DI 7 JULI 15:45

Drama - 137 min


Alexandre leidt een rustig leven met zijn gezin als hij op een dag per toeval ontdekt dat de priester die hem in zijn jeugd heeft misbruikt, nog steeds met kinderen werkt. Hij besluit actie te ondernemen en begint samen met twee andere slachtoffers een actiegroep om het misbruik binnen de Katholieke kerk bekend te maken. Ze zijn met stomheid geslagen als de hoeveelheid slachtoffers duidelijk wordt en als blijkt dat het misbruik tot in de hoogste kringen binnen de kerk is verzwegen.

 

 

De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief
(€7,30 i.p.v. €10,60, nieuwe prijs per 1-2-2020). Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. In de buurt is volop parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.


De volgende voorstelling is dinsdag 11 augustus met de film: “The Mule”.

biosapr20
THE MULE
- DI 11 AUGUSTUS 15:45

Drama, Misdaad - 117 min

Earl Stone, een eenzame man van in de tachtig die failliet is, krijgt een baan aangeboden als drugskoerier voor een Mexicaans drugskartel. Earl komt in het vizier van DEA-agent Colin Bates. Zelfs als Earl's geldproblemen tot het verleden behoren, achtervolgen de fouten hem die hij vroeger heeft gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO-Fietsclub

fietsDe fietsclub heeft haar eerste coronafietstochtjes al weer gemaakt met inachtneming van de 1,5 meter. Het is weer fijn om met een groepje in de frisse buitenlucht erop uit te gaan.
De groep mag niet te groot zijn, dus aanmelden is verplicht.
Wie mee wil fietsen op de woensdagmiddag kan contact opnemen met:
dhr. Gerrits, tel: 024 3583697 of dhr. Lensen, tel: 024 3584185.

 

 

 

 

 

KBO-Biljartclub voortaan op een andere locatie

oaseVanaf 1 juli start de KBO-biljartclub weer.
De biljarters kunnen niet meer terecht in Malderburch, maar er is een mooi alternatief gevonden waar men de 1,5 meterregel ook kan handhaven.
In de gemeenschappelijke ruimte van 'de Oase' kunnen de biljarters op maandag, dinsdag en vrijdag van 13.00  tot 17.00 uur biljarten.
De Oase is gevestigd op Jonckherenhof 30.
De ingang van de biljartzaal zit om de hoek aan de zijkant van het gebouw (Richtershof).

Wilt u meespelen, dan kunt u zich aanmelden bij dhr. G. Akkers, tel: 024 3580889.

 

 

 

 

 

 

 

Goed nieuws in KBO-land


In de afgelopen tijd heeft er nogal wat discussie plaatsgevonden over de toekomstige ontwikkelingen binnen de landelijke KBO’s. Kern van deze discussie is de vraag geweest of je alles centraal moet regelen of dat je zoveel mogelijk zaken decentraal (lokaal dichtbij de leden) bij de afdelingen en de provinciale bonden moet organiseren. Het centraal alles willen regelen via de UnieKBO-PCOB in Utrecht gaf nogal wat weerstand bij de KBO-afdelingen en grote provinciale bonden. Er was geen vertrouwen meer. Diverse afdelingen hebben zich uit onvrede afgesplitst en zijn onder een andere naam verder gegaan. Sinds begin juni is een enorme doorbraak bereikt door de inzet van de 4 grote bonden, waaronder KBO-Gelderland. Men is enorm blij dat de Unie KBO een belangrijke stap heeft gezet richting decentralisatie en dat we nu met alle bonden deze gezamenlijke koers verder kunnen doorzetten om onze KBO-organisatie levensvatbaar te houden. Van belang is dat alle afdelingen in Gelderland ook weer op één lijn gaan zitten, zodat KBO-Gelderland de afdelingen weer volledig kan ondersteunen bij hun werk voor de leden. We zijn blij met deze positieve ontwikkelingen.

 

 

 

Dementerende ouderen

dagelijksHevig teleurgesteld waren we. Dat is nog zeer mild uitgedrukt toen we van de projectontwikkelaar van Dagelijks Leven vernamen dat tot zijn grote spijt het bouwproject voor een zorgcomplex op de plaats van de Vuurvogelschool in de Molenwijk, zoals het er nu voor lijkt te staan, geen doorgang kan vinden.
We waren enkele weken geleden bijzonder aangenaam verrast met het artikel in De Gelderlander over de voortgang van de bouwplannen voor een kleinschalig zorgcomplex voor dementerende ouderen in Malden. Al jaren hebben de 3 KBO’s geijverd voor uitbreiding van zorgplekken voor dementerende ouderen in Malden. De wachtlijsten waren zo groot dat ouderen die hun hele leven in Malden hadden gewoond uit de gemeente weg moesten naar verzorgingshuizen in voor hen onbekende andere gemeenten. De KBO’s hebben destijds het initiatief genomen voor een gemeentelijke werkgroep waarin men plannen maakte voor deze vorm van kleinschalig wonen.
Vorig jaar op 4 april 2019 hebben de KBO-bestuursleden uit die werkgroep samen met de wethouders Leo Bosland en Frank Eetgerink een bezoek gebracht aan het zorgcomplex van Dagelijks Leven in Nijmegen (zie foto). De projectontwikkelaar verzorgde de rondleiding en we hebben ons bijzonder goed kunnen laten informeren. Wij waren erg enthousiast over deze vorm van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie.
De zorgcomplexen van Dagelijks Leven zijn overal in Nederland gebouwd volgens hetzelfde mooie concept. De gebouwen zijn identiek en hebben een grote eigen tuin. Binnen heerst er een heel huiselijke, gezellige sfeer. Bewoners kunnen, als ze dat willen, net als vroeger meehelpen in de dagelijkse gang van het huishouden met koken, de was etc. Belangrijk is ook dat wonen en zorg daar voor alle ouderen financieel mogelijk is.
U zult begrijpen dat we verbijsterd waren dat, nu al onze inspanningen vruchten af leken te werpen, dit mooie plan uiteen gaat spatten.
We zullen nu weer onze schouders eronder moeten zetten om iets van de grond te krijgen om de komende grote babyboomgeneratie die Malden rijk is te kunnen huisvesten als ze met dementie te maken gaan krijgen. We blijven u op de hoogte houden.

 

 

 

 

 

 

 Europese regeling verlenging rijbewijs

De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de coronacrisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden verlengd. Dat heeft de Europese Commissie besloten, laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen weten. Op die manier kunnen automobilisten met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is verlopen of nog verloopt, langer doorrijden. Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt. Rijbewijzen die zijn geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling.
75 jaar of ouder? De coulanceregeling die 1 december 2019 is ingegaan maakt het mogelijk dat bestuurders nog een jaar langer met hun verlopen rijbewijs binnen Nederland kunnen rijden. Bestuurders van 75 jaar of ouder die binnen de coulanceregeling van 1 december 2019 vallen en van wie het rijbewijs na 1 februari 2020 is verlopen vallen nu onder de Europese regeling. Zij kunnen tot 7 maanden na de verloopdatum van het rijbewijs binnen Europa blijven rijden. Er zijn hiervoor geen aparte formulieren of codes nodig. Valt u in de coulanceregeling van december jl. en is uw rijbewijs verlopen voor 1 februari 2020 dan is rijden in het buitenland niet mogelijk.