Meteen naar de inhoud

Mei.2022

Nieuwsbrief
mei 2022

Voor in uw agenda:
5 mei Alzheimercafé
10 mei Jubileumdagtocht Floriade
17 mei Seniorenbios
18 mei Liedjes van Toen
25 mei Bingo KBO

Historisch plaatje
Veel leden waren druk bezig met het verzamelen van de historische plaatjes voor het boek van de Plus over Malden.
We missen in het boek iets over de KBO, terwijl we nu al ons 70-jarig jubileum vieren.
De foto bijvoorbeeld dateert uit 1982 toen het 30-jarig jubileum gevierd werd. Al een generatie geleden.
De tijd dat een secretaris nog verslagen en brieven met de hand schreef en van een stempel voorzag, brieven van het gemeentehuis terugontving met
springerige typemachineletters en woorden verbeterd met een radeergummetje.
Brieven aan de “bejaardenbond” over het “bejaardenwerk”. De tijd van de “oude stempel”….
De tijd waarin de penningmeester met 1 vinger een ledenlijst typte op een oude Underwood.
Nu “zitten alle leden via de computer online in de Cloud”. Brieven en notulen rollen met het nieuwe logo uit de printer.
Er is veel veranderd. Wat niet veranderd is, is de symboliek van de oude stempel.
De hand die uitgestoken wordt geldt nog steeds voor alle leden en mensen die ons nodig hebben.
De 3 K’s van Kaarten, Kienen en Keuvelen werden de 3 K’s van Kracht, Kennis en Kunde.
De belangenbehartiging voor de leden is waar de KBO voor staat, maar ook ontspanning, gezelligheid en het sociale aspect blijven van het grootste belang.
Daar zullen we ons voor blijven inspannen in de jaren die voor ons liggen.

Jubileum dagtocht KBO Malden 70 jaar
Op dinsdag 10 mei 2022 is het zover. Met 3 volle bussen gaan we een dagje uit naar de Floriade om daarmee ons 70-jarig jubileum te vieren.
Dit uitgebreide dagtochtje wordt afgesloten met een diner in restaurant de WOK in Malden.
Om 9.00 uur verzamelen we in de Raadhuisstraat bij de bussen en om 9.30 uur vertrekken we.
Om circa 18.00 uur zijn we in Malden terug voor een diner in restaurant de WOK in Malden.
Na 2,5 uur onbeperkt buffet sluiten we deze feestdag af.

Agrarisch museum
Op vrijdag 18 maart jl. hebben wij een bezoek gebracht aan agrarisch museum de Lage Hof in Overasselt.
Wij werden gastvrij ontvangen en hebben op het terras gezeten, genoten van het zonnetje, de lekkere koffie en de eigengemaakte appeltaart met slagroom.
Twee enthousiaste gidsen hebben ons uitleg gegeven over alles wat er in het museum te zien is.
Wij hebben de middag afgesloten met een drankje, ook weer in het zonnetje op het terras.
Kortom een geslaagd uitstapje!

Jaarvergadering
Op dinsdag 12 april was de algemene ledenvergadering.
Er waren 40 KBO-leden aanwezig.
Er waren gebakjes in verband met ons 70-jarig jubileum.
Alle lopende zaken, de begroting en vragen zijn behandeld. Een prettige vergadering.
Aansluitend aan de vergadering hebben wij Heleen van Hal in het zonnetje gezet.
Zij was in januari 25 jaar lid van KBO-Malden en ook al 25 jaar secretaris.
Wij hebben dit al gevierd binnen het bestuur, maar vonden dat zij het zeker heeft verdiend om in het zonnetje te worden gezet.
Wij hebben een zilveren erespeld met goud aangevraagd bij KBO-Gelderland. Deze werd opgespeld door Karin Goes. Ook is Heleen erelid geworden.
Leuk was dat wij dit stil hebben kunnen houden en Heleen totaal was verrast.
Er waren ook enkele gasten uitgenodigd, mensen met wie Heleen in de afgelopen jaren veel heeft samengewerkt.
Kortom een geslaagde en verdiende verrassing.
Namens het bestuur,
Wilma Geertsen, voorzitter.

Liedjes van Toen
Op woensdagmiddag 18 mei gaan we weer zingen! Iedereen is welkom, ook als u geen KBO-lid bent!                                                                                      Wèl zijn de consumpties vanaf nu weer voor eigen rekening.
De foyer van Maldensteijn is open vanaf 14.00 uur en we beginnen om 14.30 uur. Einde is om 16.30 uur.
Natuurlijk worden we deze keer ook weer muzikaal begeleid door Hendrik-Jan van der Werff op gitaar en Ruud van den Broek op accordeon.
Zegt het voort en neem ook kennissen, buren en anderen mee naar deze middag! Tot 18 mei!

Vroeger was alles be………….. anders, maar wel allemaal echt.                                                                                                                                              Had ik mezelf daar toch bijna vergist en geschreven wat we allemaal wel eens denken. Gelukkig heb ik het op het nippertje veranderd in: anders.
Maar misschien is het woord ‘echter’, nog wat beter op z’n plaats. Want wat je vroeger zag was de werkelijkheid, alles was echt, niks in de mouwen.
Tegenwoordig is er heel veel nep, bewerkte realiteit en dus onecht, maar ook vaak kunstmatig.
Als de situatie je niet aanstaat zet je gewoon een virtuele bril op. Niet echt een bril want de voorkant is dicht, een soort kijkdoos in de vorm van een bril.
Je ziet een andere omgeving of actie, en zo is alles opeens veel spannender, mooier of leuker. Het moet wat lijken maar echt is het niet.
Doordat het niet echt is heb je vaak problemen als het in de werkelijkheid niet meer gaat zoals het verwacht was.
Vroeger was het allemaal echter. Als iets plat was als een dubbeltje kan ik je verzekeren dat het dan echt plat was.                                                                  En met een platte band moest je echt lopen. Tegenwoordig is de werkelijkheid vaak digitaal, maar de pech en de ongemakken zijn echt.
Ben je net lekker bezig met de computer, smartphone, of laptop, tenminste dat dacht je, verschijnt daar ineens een beetje dreigend op het scherm: uw verbinding is verbroken. Maar gelukkig zie je meteen een bericht hoe je dit kunt oplossen.
Dit levert niet altijd schitterende resultaten op, want je krijgt als goede raad: check uw verbinding, kijk op ……iets met punt nl.
Maar…………..hoe doe je dat als je geen verbinding hebt?
In een of ander boek met handige tips stond vroeger echt niet bij een lekke band als enige oplossing: plak de band. Nee er was toen heus wat meer uitleg, zodat je de klus ook echt kon klaren. En als je al zo onhandig was dat het jou niet lukte, kon je altijd nog in de gedrukte gouden gids, zonder computer en verbinding, de dichtstbijzijnde fietsenmaker opzoeken.
Mij schiet hierbij onmiddellijk een liedje in gedachten dat eind jaren 50 gezongen werd door Harry Belafonte en Odetta Holmes: Hole in the buckett.
Harry als Henry en Odetta als Liza. Henry als een beetje suffige, luie man en Liza als de potige vrouw die steeds adviezen geeft en op één moment zelfs uitschreeuwt dat Henry het desnoods maar korter moet maken met een bijl. Maar absoluut hoogtepunt is toch het geamuseerde lachje van Henry als hij ontdekt dat ze uiteindelijk de emmer nodig hebben om de klus te klaren.                                                                                                                        Waardeloze adviezen dus. Een betere vergelijking met de digitale oplossingen is amper denkbaar.
In Nederland was er een vertaling bekend: er zit een gat in mijn emmer.
Het is eigenlijk een kinderliedje, maar vaak van toepassing op volwassen situaties.
Het begint met een gat in de emmer. Dit moet gerepareerd worden, maar het materiaal hiervoor is te lang.
Het gereedschap om dit korter te maken moet eerst worden geslepen. Maar de steen waarop dit moet gebeuren is te droog.
Die moet nat gemaakt worden. Om het water hiervoor te halen heb je een emmer nodig………..                                                                                                  En laat dat nu net het probleem zijn. Want er zit een gat in de emmer.
Gelukkig hebben wij ouderen vroeger geleerd te denken en te doen in de echte wereld.
Daarnaast hebben we slimme kinderen of een handige buur, die ons helpt met de digitale wereld.                                                                                             En zo hebben wij ouderen eigenlijk het beste van twee werelden.
Vroeger was alles misschien niet beter, maar wel héééél anders en helemaal echt.
Theo

Seniorenbios
Op 17 mei vertonen we de indrukwekkende film The Father. De briljante vertolking van Anthony Hopkins laat je geen moment los.
Voor zijn rol kreeg Anthony Hopkins als oudste winnaar ooit een Oscar voor Beste Acteur.
Anthony wordt zichtbaar een dagje ouder, maar weigert alle hulp van zijn dochter Anne.
Terwijl hij zijn omgeving en zijn veranderende gezondheid een plaats probeert te geven, begint hij zijn naasten in twijfel te trekken.
Aanvang van de film 15.45 uur. Haal uw kaartjes op tijd op en betaal het liefst met pin!
Houd uw KBO-pasje gereed voor de korting! Dat scheelt wachttijd voor iedereen.

Bingo KBO Malden
Op woensdag 25 mei houden we weer onze leuke Bingomiddag in de theaterzaal van Multifunctioneel Centrum Maldensteijn, Kerkplein 8, Malden.
Aanvang 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. (pauze rond 14.45 uur)
Elkaar weer ontmoeten, gezellig een kopje koffie of thee drinken op deze middag.
Het Bingoteam zorgt weer voor mooie prijzen en wie weet wint u er wel een. We hopen velen van u te begroeten!
Ook introducees zijn van harte welkom.
Om ons 70-jarig jubileum te vieren houden we een speciale feestelijke bingo met extra grote prijzen op 29 juni.
Noteer het maar vast in uw agenda!

Sjoelen
Op enkele foto’s ziet u dat er op donderdag-middag met veel plezier wordt gesjoeld.
Naast het sjoelen is er alle tijd om samen te praten en een kopje thee of koffie te drinken. Heeft u interesse om aan te sluiten?
U bent van harte welkom. U kunt zich opgeven bij Wilma Geertsen (024-3580427).
Wij sjoelen iedere donderdag van 14.00-16.00 uur in het kegelcentrum, Bolder 18B, Heumen                                                                                                        ( nabij de Praxis, tussen binnenspeeltuin Pret Inn en kringloopwinkel Vintage and More).
Kosten 0,50 per keer.

Alzheimercafé
Donderdag 5 mei 2022: Muziek en dementie
Deze avond vertelt een muziektherapeute over het belang van muziek bij dementie. ‘Muziek is de taal van het gevoel’.
Naast een informatief gedeelte over muziek in de verschillende stadia van dementie, kunt u zelf aan den lijve ondervinden wat muziek met u doet!
U krijgt tevens praktische tips mee naar huis om muziek in te zetten in het dagelijks leven.
Multifunctioneel Centrum Maldensteijn Kerkplein 8, 6581 AC Malden
Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur, afsluiting rond 21.00 uur

Werkconferentie Gemeente Heumen
Op 24 maart jl. kwam een groot aantal deelnemers van organisaties en cliëntvertegenwoordigers waaronder de KBO bij elkaar,
om samen te kijken hoe de ondersteuning voor hen die dat nodig hebben in onze gemeente verbeterd kan worden.
De bijeenkomst vond zoals vanouds plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis.
Wist u dat elke persoon met dementie gemiddeld drie mantelzorgers heeft om hem of haar te ondersteunen?
De werkgroep ‘scholingskalender dementie’ zette de zaal eerst aan het denken met een quiz: want wat weten we zelf over dementie en het omgaan met mensen met dementie? Het blijkt nog best ingewikkeld te zijn.                                                                                                                                                          Daarom worden er de komende tijd cursussen en trainingen aangeboden voor inwoners en professionals om hier meer kennis en tips bij te krijgen.
Ook is iedereen die meer wil weten over dementie welkom in het Alzheimer-café in onze gemeente.
Hier wordt aan de hand van thema’s gesproken over dementie en kunt u ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers of mensen met dementie.
Kijk op: www.heumen.nl/dementie.
Heeft u zelf nog ideeën hoe u kunt bijdragen aan een dementievriendelijke(r) gemeente, neem dan contact op met Fanny van Creij: fvcreij@heumen.nl Betekenisvol contact
We hebben allemaal behoefte aan echt contact. Tegelijkertijd is iedereen is wel eens eenzaam, zeker in coronatijd is dit voor alle leeftijden voelbaar geweest.
Maar hoe kunt u dit herkennen bij een ander en hoe voert u het gesprek erover? De stuurgroep eenzaamheid heeft hier een signaleringskaart voor ontwikkeld
(neem contact met dorpsverbinder Catelijne Quant: cquant@heumen.nl). Ook is er extra geïnvesteerd in plannen om betekenisvol contact mogelijk te maken. De KBO heeft middagen georganiseerd waarin bekende liedjes van vroeger gezongen worden; “liedjes van toen”.
Vanuit de gemeente en Malderburch zijn drie duofietsen aangeschaft zodat er vanuit elk dorp samen gefietst kan worden.
Met dank aan Hetty van Malderburch kregen we een live demonstratie van het gebruik van deze fiets.                                                                                   Voor meer informatie over de duofiets: www.heumen.nl/duofietsen.
Wilt u met ons meedoen?
We vinden het belangrijk dat er in de werkconferentie goed gekeken wordt waar de inwoners van onze gemeente baat bij hebben.
Wilt u meedenken of meedoen door een bijdrage te leveren aan bovenstaande thema’s dan bent u van harte uitgenodigd om uw mening te geven of aan te sluiten bij een werkgroep.
Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Fanny van Creij van de gemeente via (024) 358 83 00 of mail naar: fvcreij@heumen.nl.

Universiteit van Malden
Heeft u een passie voor moderne kunst? Of bent u expert op het gebied van sportsociologie? Wij zijn geïnteresseerd!
Voor het concept Universiteit van …. zijn we bij de bibliotheek Malden altijd op zoek naar mensen die een avond vol kennisdeling willen verzorgen.
Enthousiast maar nog twijfels? Of wilt u eerst meer weten wat het inhoudt om spreker te zijn bij een Universiteit van?
Neem dan contact op met Sofie Deen, programmamaker van de bibliotheek Malden, via sdeen@obgz.nl.

Duurzaamheidscafé Malden Noordoost: 19 mei 2022
Energiezuiniger wonen? Kosten omlaag brengen?! Wat kan ik daaraan doen?
En hoe doen anderen dat in Malden Noordoost? Waar kan ik terecht met vragen over duurzaamheid in en rond mijn woning?
Welke informatie, welke aanbieder kan ik vertrouwen?
Op 19 mei 2022 organiseren de vrijwilligers achter het project ‘Toekomst Malden Noordoost’ voor bewoners van de Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk
– en andere belangstellenden – het eerste duurzaamheidscafé van Malden. Tijdens dit ‘café’ beantwoorden ze deze én andere vragen.
Het project is een initiatief dat ontstaan is vanuit de wijken en waarin wijkbewoners en gemeente samen optrekken.
Projectgroep lid Elise Overes: ‘Om 19.30 uur start de inloop op Jenaplanschool De Vuurvogel, Schoolstraat 23A.
In dit fantastische en bijna energie neutrale gebouw vertellen we u vanaf 20.00 uur graag kort meer over wat wij doen.
En over wat u zelf kunt doen om te verduurzamen. Zo zijn er voorbeeldwoningen op posters om te bekijken.
Daarop laten we zien welke maatregelen daar genomen zijn en wat die opleveren.
Er zijn ook andere wijkbewoners die u kunnen inspireren met hun ervaringen.
Natuurlijk is er ruimte voor uw vragen, want daar gaan we graag mee aan de slag. En misschien wilt u daar zelf ook wel aan meewerken.
Rond 21.45 uur sluiten we het eerste duurzaamheidscafé af met een drankje. Er zijn geen verkooppraatjes.’

Aanmelden is, in verband met ruimte-indeling en catering, gewenst en kan door te mailen naar info@toekomstmaldenoordoost.nl. De toegang is gratis.
Bent u verhinderd, maar wilt u wel op de hoogte blijven van wat er in uw wijk gebeurt? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.
Geef daarvoor uw e-mailadres door op info@toekomstmaldennoordoost.nl.
Samen werken aan energiezuiniger wonen en meer groen en biodiversiteit in Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk!

pijl omhoog