Biljartclub

Facebook

Biljartclub

 

Op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag kunnen senioren
vanaf 13.00 uur tot ± 16.00 uur het biljartspel beoefenen.
We spelen in de biljartruimte van de Oase, Jonkherenhof 30
U kunt zelf uw eigen biljartkeu meebrengen, maar er zijn ook enkele keus aanwezig. We spelen geen competitie, maar gewoon voor de gezelligheid.
Voor het gebruik en onderhoud van de ruimte vragen we een kleine vergoeding aan de deelnemers.

Dhr. Arts, Zwerfkei 82, Malden, tel: 024-3586705