Liedjes van Toen

Facebook

 Liedjes van Toen

 In 2021 vinden weer drie meezing-middagen "liedjes van toen" plaats.

 Omdat deze middagen niet meer in de Muse gehouden kunnen worden, 

 verhuizen we naar Multifunctioneel Centrum Maldensteijn:

 Kerkplein 8 in Malden.

 De middagen zijn in april, juni en september en alleen bestemd voor leden van de KBO.             

 Koffie, thee en andere consumpties zijn voor eigen rekening.

 De precieze data van deze middagen verschijnen in de KBO-nieuwsbrief.

 De aanvang is 14.30 uur en einde 16.30 uur

 Contactpersoon:
 Mevr. M. Büchner tel: 024-3585802