Welkom

Welkom op de website van de Katholieke BelangenOrganisatie voor Senioren, afdeling Malden.


Wat doet de KBO?

De KBO wil de algemene en individuele belangen van alle ouderen in Malden behartigen.


Hoe probeert de KBO dit te bereiken?

- Door het verlenen van diensten en het organiseren van activiteiten,
- Door het vertegenwoordigen van de belangen bij overheden en andere instanties,
- Door samen te werken met organisaties en instellingen met eenzelfde doel.

Voor het raadplegen van de statuten van onze vereniging klikt u hier.


Wilt u lid worden van KBO-Malden?

Vul hier het inschrijfformulier in.

In 2017 bedraagt de contributie € 27,50 per persoon. Wordt u na 30 juni lid dan betaalt u de helft.
Deze kan als volgt worden voldaan:

- Door een machtiging af te geven om deze automatisch te laten afschrijven. Klik hier om het formulier te downloaden.
- Door zelf het bedrag over te maken op bankrekening NL40 RABO 0131 6072 86 t.n.v. KBO-Malden.
- Door contant te betalen aan de penningmeester: De Wieken 46, 6581 DG Malden.

Nieuws

 

Actueel

Jaarvergadering

Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van 25 maart jl. hebben we afscheid genomen van bestuurslid dhr. Jo Albers van der Linden.
Voor zijn grote verdiensten voor onze KBO heeft het bestuur besloten om hem te benoemen tot erelid.
Mevr. Francy Hendriks en mevr. Heleen van Hal zijn herkozen voor een nieuwe termijn.
Mevr. Mia van der Werff is toegetreden als nieuw bestuurslid.
Acht leden waren 25 jaar lid van KBO-Malden. De dames Van Benthum, Jaspers, De Jong, Roelofs en dhr. Schreurs waren aanwezig en ontvingen uit handen van de voorzitter de oorkonde.
Mevr. Van de Logt, mevr. Poelen en mevr. Toonen kregen hun oorkonde thuisbezorgd.
Bij het bespreken van de begroting van dit jaar lichtte onze penningmeester er één onderdeel uit. Om onze activiteiten te kunnen bekostigen is het van groot belang, dat ieder op tijd de contributie betaalt. Teveel leden moeten nog worden aangemaand of overlijden voordat de contributie is voldaan. Het bestuur heeft daarom besloten dat het automatisch laten afschrijven verplicht gaat worden. Hiervan kan alleen bij hoge uitzondering worden afgeweken.
Op de vergadering is ook besloten om de contributie voor 2018 niet te verhogen. Die blijft dus € 27,50.

 

KBO en Zondag: Zó’n dag! in mei

Zondag 7 mei a.s. is er een voorjaarsconcert in verenigingsgebouw Overasselt.
Het belooft heel bijzonder te worden.
Het klarinetensemble ‘Mooi van Hout’ en het blazersensemble Bigband6611, beide uit Overasselt e.o., duiken in hun muzikale archief en zorgen op deze middag voor een rijkdom aan klanken en misschien is het wel echt voorjaar. Aanvang 14.30 uur. Zie de folder.

 

Seniorenbios

De indrukwekkende film ’24 Wochen’ zal op dinsdag 9 mei voor u vertoond worden in CineTwins.
In de meeste gevallen betekent een zwangerschap dat het tijd is voor een feestje. Dat het een groot dilemma kan worden als er met de zwangerschap iets mis is toont deze bijzondere film op een documentaire achtige wijze.
Aanvang 15.45 uur. Denk aan uw KBO-pasje voor de korting. Zie de bijlage.

 

KBO Senioren Diner

Samen gezellig tafelen op de 2e en 4e woensdag van de maand.
Op 10 en 24 mei kunt u weer lekker dineren in de bistro van Malderburch. Voor de prijs € 7,75 krijgt u een heerlijk 3-gangenmenu geserveerd en een kopje koffie of thee na. U bent er eens lekker uit en ontmoet bekenden. U komt toch ook? Opgeven alleen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Zie de folder.

 

Fietsclub KBO

In het jaarboekje staat als vertrektijd 14.00 uur vermeld, maar de fietsclub start nu om 13.30 uur!
Iedere week gaan ze om 13.30 uur bij de zijingang van Malderburch aan de Malderburchstraat van start voor een mooie fietstocht.
Ga eens mee en geniet van onze mooie omgeving en de gezelligheid.
Inlichtingen tel: 024-3583697 of 024-3584185.

 

Lentereisje KBO-Malden

Op woensdag 17 mei vertrekken de deelnemers om 8.15 uur voor het lentedagtochtje naar Amsterdam.
Een afwisselende dag met een rondvaart door de grachten en een bezoek aan het Rijksmuseum. En natuurlijk koffie met gebak en een heerlijk diner. Mensen, die opgegeven hebben dat ze een museumjaarkaart hebben of een Bank/Giroloterij VIP-kaart, moeten die natuurlijk niet vergeten mee te nemen. De penningmeester van de KBO zal deze deelnemers na de dagtocht de korting van € 17,50 terugstorten op hun bankrekening.

 

Themamiddag ‘Samen bankieren’

Op donderdag 18 mei komen medewerksters van de Rabobank een themamiddag verzorgen, waarbij zij vertellen hoe u zo lang mogelijk zelf de regie blijft houden bij het bankieren.
En waarmee u geholpen kunt worden als u dat zelf niet meer kunt. Zie de bijlage.

 

Bingo

Op zaterdag 20 mei is de KBO-bingo weer in zaal de Wals in Malderburch.
Aanvang: 14.45 uur. Komt u gezellig een middagje bingo spelen?
U bent van harte welkom.

 

Avondvierdaagse KBO-Malden

Op 6, 7, 8 en 9 juni hopen we op mooi weer als we voor de 34ste keer de Avondvierdaagse gaan houden.
Ieder jaar weer een feest voor de deelnemers om mee te gaan. Loop zelf ook eens gezellig mee, of neem iemand mee die niet alleen wil gaan, of bv. in een rolstoel zit. De Avondvierdaagse van de KBO is gezelligheid voor twee! Vier vrolijke avonden, samen met alle deelnemers op pad.
We starten vanuit Malderburch met een mooie route van ongeveer vijf kilometer door Malden. Als begeleider mag u gratis meedoen, incl. koffie/thee. Wilt u zich aanmelden als begeleider dan kan dat bij mevr. Rutten, tel: 024-3580391. Of loop individueel mee. Zie bijgaande folder.

 

Zonnetrein op herhaling

Op 8 en 15 juni rijdt de Zonnetrein nog een keer voor onze KBO-leden. Nu wel tegen de kostprijs van € 9,50.
Wie nog mee wil (dit zijn de laatste ritten vanuit Malden) kan zich opgeven bij mevrouw Francy Hendriks. Zie bijgaande folder.

 

Ziekenbezoek

Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis, of verblijft u enige tijd in een verpleeghuis of zorghotel?
Laat het ons weten, of laat familie contact met ons opnemen, dan kunnen onze ziekenbezoeksters u met een attentie komen bezoeken. We willen niet dat u vergeten wordt.
En heeft u een huwelijksjubileum, meldt het dan. Onze ziekenbezoeksters komen u graag verrassen met een cadeautje. Meldt dit aan mevrouw Ellen Hermens, tel: 024-3580464.

 

Verhuisd of ander telefoonnummer?

Gaat u verhuizen, of in Malderburch wonen, laat het ons dan weten. Of laat iemand van uw familie hiervoor zorgen. Dan kunnen we de Nestor bij het goede adres bezorgen.
Van de bewoners van de aanleunwoningen horen we graag het nieuwe telefoonnummer.
Voor het doorgeven van verhuizing, overlijden etc. kunt u contact opnemen via info(apestaart)kbomalden.nl
Of schriftelijk naar het secretariaat: Jachthoorn 11, 6581 BC  Malden, of telefonisch 024-3582125.

 

Koersbal

Wist u dat de Koersbalclub al sinds enkele maanden in ‘de Ommezwaai’ in Malderburch is gaan spelen? Ga eens een keertje kijken op de vrijdagmiddag om 14.00 uur. Doe eens op proef mee en ervaar hoe leuk en uitdagend dit spel is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Hendriks, tel: 024-3587487.

 

Een nieuw gezamenlijk magazine

KBO en PCOB zijn sinds dit jaar gaan samenwerken en krijgen ook een gezamenlijk ledenmagazine.
Nu ontvangen KBO-leden nog het magazine Nestor en PCOB-leden het magazine Perspectief. In augustus krijgen zij allemaal het nieuwe magazine, dat ook een nieuwe naam zal krijgen. Het is met een oplage van meer dan een kwart miljoen exemplaren meteen het grootste seniorenmagazine van Nederland.

 

Wijzigingen in personenalarmering Gemeente Heumen

Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg gaat per 1 juli a.s. om organisatorische en financiële redenen stoppen met de dienstverlening van personenalarmering en professionele achterwacht voor de inwoners van de gemeente Heumen. Deze dienstverlening is in het kader van langer thuis blijven wonen en eigen regie behouden voor de klanten belangrijk; redenen waarom Malderburch gezocht heeft naar andere aanbieders, zodat deze dienstverlening gecontinueerd kan worden.
In de nieuwe situatie neemt Prettig Thuis Wonen de personenalarmering over en is daarmee verantwoordelijk voor de apparatuur. Tevens zijn zij de contactpersoon voor de meldkamer.
Abonnees met professionele achterwacht kunnen terecht bij eXtra, uit en thuis diensten.
Alle abonnees worden voor een vrijblijvend, informatief gesprek door een medewerker van eXtra bezocht. Dit gesprek vindt plaats vóórdat de uitvoering van de dienstverlening door Malderburch wordt beëindigd. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om gebruik te maken van contactpersonen die bij een hulpvraag gewaarschuwd worden.
Alle huidige klanten zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd over deze ontwikkelingen.
NB: Voor de bewoners van de aanleunwoningen van Malderhof blijft Malderburch zélf de professionele alarmopvolging verzorgen.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg via telefoonnummer: 024-357 05 70. U kunt vragen naar Nicoline Borst Pauwels.

 

Help mee aan een dementievriendelijke samenleving

De gemeente Heumen streeft ernaar om een dementievriendelijke gemeente te worden. Er gebeurt al heel veel. Zo zal na de zomer in 2017 een Alzheimer-Café geopend worden. Om dit te realiseren zijn betrokken mensen nodig die zich als vrijwilliger willen inzetten (gastheren of -vrouwen, gespreksleiders). Ook mensen die met elkaar een stuurgroep willen vormen om onze samenleving in Heumen nog dementievriendelijker te maken. Aanmelden kan bij initiatiefnemer Hans van Zonneveld, via email: dementievriendelijk@caiway.nl

 

Evaluatie keukentafelgesprekken met de inwoners van de gemeente Heumen

De Burger Advies Raad (BAR) van Heumen behartigt onafhankelijk de belangen van alle inwoners van de gemeente Heumen. De BAR wil de kwaliteit van de zogenaamde keukentafelgesprekken onderzoeken. Om het onderzoek een kans van slagen te geven zoeken zij personen die als cliënt (of ondersteuner van de cliënt) ervaring hebben met keukentafelgesprekken vanuit verschillende zorgdisciplines, zoals ouderenzorg, jeugdzorg, psychische hulpverlening, woningaanpassingen, etc. Met deze personen willen zij graag in contact komen om te horen wat de ervaringen met het keukentafelgesprek zijn. In kleine groepjes in elke woonkern van de gemeente Heumen of individueel kunt u uw ervaringen inbrengen. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de resultaten worden anoniem verwerkt in een adviesrapport aan het College van
Burgemeester en Wethouders. Graag nodigt de BAR u uit om aan dit onderzoek mee te werken. Met uw bijdrage kunt u iets betekenen voor de kwaliteit van de toekomstige keukentafelgesprekken, zodat iedere cliënt kan beschikken over passende zorg. U kunt zich bij voorkeur opgeven per e-mail: bar@heumen.nl , onder vermelding van evaluatie keukentafelgesprekken. Indien dit niet mogelijk is kunt u zich ook telefonisch opgeven op nummer: 06-83402652.

 

Aanvullend vervoer met Avan

Sinds kort verzorgt Avan, voorheen bekend als de Stadsregiotaxi, in de gemeente Heumen het vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Kunt u vanwege een beperking niet met het openbaar vervoer reizen of bent u voor vervoer buitenshuis afhankelijk van anderen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een vervoerspas. Hiermee krijgt u korting op het tarief van Avan.
Ook zonder Wmo-indicatie kunt u reizen met Avan. U vraagt dan een Avan OV-pas aan.
Avan rijdt in 19 gemeenten in de omgeving Arnhem en Nijmegen. Uw rit moet altijd beginnen of eindigen in één van de deelnemende gemeenten. Avan is goed toegankelijk. Heeft u een rollator, rolstoel of scootmobiel; deze kan gewoon mee. Ook mag uw begeleider, blindengeleide- of hulphond mee.
De chauffeur helpt u bij het in- en uitstappen, draagt uw bagage en begeleidt u tot aan de deur als dat nodig is. Reizen met Avan kan dagelijks van 8.00 tot 0.00 uur en vrijdags en zaterdags van 8.00 tot 2.00 uur. Het reserveren van een rit doet u rechtstreeks bij Avan: 0900-734 46 82.
Vervoerspas
Inwoners met een Wmo-indicatie voor vervoer krijgen een vervoerspas voor het reizen met Avan. Heeft u die niet, maar denkt u er wel recht op te hebben? Informeer dan bij Vraagwijzer, in het gemeentehuis in Malden. Voor reizen met een vervoerspas gelden speciale tarieven. Naast een opstaptarief van € 0,89 betaalt u € 0,15 per gereden kilometer.
Avan OV-pas
Heeft u geen Wmo-indicatie voor vervoer van de gemeente? Dan kunt u een Avan OV-pas aanvragen.
Dat maakt het reserveren van een rit een stuk eenvoudiger, omdat uw gegevens dan al bekend zijn.
U vraagt een OV-pas aan bij Avan. Informeer bij Avan bij het reserveren van uw rit naar de hoogte van de ritprijs. Deze prijzen zijn hoger dan wanneer u vervoerspas heeft op basis van een Wmo-indicatie.
Kijk voor meer informatie op www.avan-vervoer.nl of bel de klantenservice van Avan: 0900-463 65 26.

 

Vervoer op Maat

Naast Avan kunt u in de gemeente Heumen ook gebruik maken van Vervoer op Maat.
Dit is een collectief vervoerssysteem dat inwoners van de gemeente Heumen dagelijks van deur tot deur brengt in de gemeente en omgeving. Vervoer op Maat is bedoeld voor de korte ritten in uw woonomgeving. U reist met Vervoer op Maat in een rolstoeltoegankelijke taxibus. De prijs van een enkele rit is € 3,50. U kunt telefonisch een rit aanvragen bij Malderburch via telefoonnummer 024 - 3570570. U kunt ook een e-mail sturen naar: vervoeropmaat@malderburch.nl

Archief

Februari 2016: KBO-Malden machtigen voor contributie

Eind 2016 hebben wij een groot aantal leden ertoe kunnen overhalen hun contributie in het vervolg automatisch te laten afschrijven. Ook nieuwe leden maken vrijwel zonder uitzondering gebruik van deze mogelijkheid. Voor u is er de zekerheid het niet te vergeten, voor ons scheelt het werk om “achter de centen aan te gaan”.
Er waren leden, die hierover vragen hebben gesteld: wat gebeurt er wanneer ik kom te overlijden; stopt die machtiging dan automatisch? Het antwoord is: alleen wanneer de KBO weet heeft van dit overlijden.
We horen en lezen nogal eens wat, maar dit biedt geen volledige zekerheid.
Daarom deze tip: volg de raad op, die in ons boekje “Nabestaandeninfo” op pagina 14 staat: maak een lijst van lidmaatschappen van verenigingen en organisaties en laat de nabestaanden weten waar die lijst zich bevindt.

 

Februari 2016: In memoriam Liesbeth van Gestel

Op 21 december jl. overleed ons lid Liesbeth van Gestel, enkele dagen nadat ze 90 jaar was geworden. Liesbeth heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van KBO-Malden,
o.a. als vice-voorzitter. Voor haar jarenlange inzet ontving zij in 2010 de zilveren
KBO-speld van verdienste. Haar grootste passie was de muziek. In Malden leidde zij het koor “Zanglust”, dat zong bij de wekelijkse zondagsmis in Malderburch.
We zijn zeer dankbaar voor wat zij voor de KBO heeft betekend. Dat zij ruste in vrede.

 

Februari 2016: KBO-PCOB

Zoals u misschien al weet zijn de UnieKBO en de Protestants Christelijke Ouderen Bond PCOB een samenwerkingsverband aangegaan.
De Unie KBO en de PCOB gaan voortaan verder als KBO-PCOB. Zij maken zich gezamenlijk sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Per 23 januari 2017 verhuist de UnieKBO van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht aan de Europalaan 40,
3526 KS Utrecht. Tel. 030 – 3400 600     Website: www.kbo-pcob.nl         E-mailadres: info@kbo-pcob.nl 
Wilt u dit telefoonnummer in uw nieuwe jaarboekje noteren (op de achterpagina)?

 

November 2016: Dag van de Senioren 5 oktober jl.

Wat was het een mooie Dag van de Senioren die de KBO en Malderburch hadden georganiseerd! Iedereen ‘was blij elkaar te zien’, zoals het thema luidde. Een volle zaal senioren, met fleurige Hawaï-slingers omhangen, genoot van het afwisselende programma. Wethouder Ellen de Swart opende deze dag met een toespraak waarin ze het positieve thema benadrukte en vertelde welke goede en fijne dingen er in onze gemeente zijn voor ouderen. En welke voorzieningen er zijn voor als het wat slechter gaat.
Dhr. Wim van Kreij vertelde hoe je ondanks hogere leeftijd, gebreken en tegenslagen toch gelukkiger ouder kunt worden. Hij bracht uitgebreid alle facetten hiervan naar voren en hoe je er steeds positief mee om kunt gaan. En ook hij bleef de rest van de dag meegenieten.
Het stamppottenbuffet was als vanouds heel lekker.
Het middagprogramma vervolgde met Theatergroep Nocturne. Het was muisstil in de zaal toen de spelers hun toneelstuk ‘Ik wil je niet kwijt’ opvoerden. Een indrukwekkend stuk, met het moeilijke thema dementie, dat toch een positief einde had.
De loterij met als hoofdprijs een 7-daagse Sijfa cruise leverde het mooie bedrag van € 350,- op voor het goede doel, dat deze keer voor de opvang in ‘Het Tweede Huis’ in Nederasselt was.
De middag eindigde met een geweldig optreden van Tonny Wijnands. Met zijn liedjes en humor had hij van de aanwezigen nog wel uren door mogen gaan.
Het was een zeer geslaagde dag en binnenkort kunnen de deelnemers er letterlijk en figuurlijk nog op terug kijken. Fotografe Goedele Monnens heeft van iedereen een vrolijke foto gemaakt. Die krijgt men thuisgestuurd als herinnering aan ‘Blij dat ik je zie’.

 

Oktober 2016: Jeu-de-boulestoernooi 2016

Woensdag 7 september jl. was ons jaarlijkse jeu-de-boulestoernooi.
Drie maal een half uur werd er door 13 mensen gestreden om de felbegeerde wisselbeker.
Cor Willems kwam met 29 punten als winnaar uit de bus, gevolgd door Wim Elemans en Jo Groenen met ieder 21 punten. De poedelprijs ging naar ondergetekende met 6 punten. Het was een zeer geslaagde middag.
Bij de prijsuitreiking door de voorzitter van KBO-Malden John Arts
genoten we nog gezellig na met koffie en thee.
Wanneer er nog mensen zijn, die een keer mee willen spelen, dan zijn zij van harte welkom. We spelen bij goed weer op maandag- en woensdagmiddag van 14-16 uur. De banen liggen in de achtertuin van zorgcentrum Malderburch.
Willy Caenen, tel. 024-3881032

 

Oktober 2016: KBO Belastinginvulhulp verandert

Reden verandering: voor de Ouderenbonden zal de landelijke subsidie van de Belastingdienst vanaf het komende jaar vervallen.

Huidige situatie:

 • U bent gewend dat er in het voorjaar een brief van de Belastingdienst met een machtigingscode op uw deurmat valt;
 • Dat is voor u een teken om contact op te nemen met een van onze KBO Belastinginvulhulpen;
 • Met de machtigingscode kan de Belastinginvulhulp via de computer de benodigde informatie bij de Belastingdienst opvragen en de aangifte inkomstenbelasting verder voor u regelen;
 • Eventueel wordt ook hulp geboden bij de aanvraag/wijziging van de huur- en/of zorgtoeslag;
 • Voor deze unieke service bij de KBO-leden thuis rekent de KBO invulhulp € 12,- onkostenvergoeding.

Nieuwe situatie:

 • Vanaf 2017 ontvangt u van de Belastingdienst geen brief meer met een machtigingscode;
 • U dient zelf contact op te nemen met een van onze Belastinginvulhulpen;
 • Voor KBO-leden wordt de belastingaangifte met een speciaal computerprogramma voor de Ouderenbonden (‘Fiscaal Gemak’) ingevuld en verzonden;
 • Alléén KBO-leden kunnen gebruik maken van deze unieke service;
 • Omdat de subsidie vervalt, gaat de gebruiker een eigen bijdrage betalen;
 • De eigen bijdrage voor het jaar 2017 bedraagt € 5,50 per aangifte en wordt geïnd met een eenmalige automatische incasso;
 • De onkostenvergoeding voor de Belastinginvulhulp blijft € 12,-  contant;

Via onze KBO-nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

 

Oktober 2016: Collectieve KBO-zorgverzekering van Zilveren Kruis is vernieuwd

De KBO-zorgverzekering van Zilveren Kruis wordt vanaf 2017 nog waardevoller. KBO-leden krijgen meer korting en tevens toegang tot een gratis aanvullend pakket.
Stapt u dit najaar over naar onze collectieve zorgverzekering? Dan levert dit meer voordeel op dan ooit.
Zo is de korting op de basisverzekering verhoogd van 7,5 naar 8%. En de kortingen op de aanvullende pakketten lopen nu op van minimaal 10 tot maximaal 25%. Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we dan al gauw over een besparing van ruim € 150,- op jaarbasis. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar er is nog meer.
KBO-leden die naast de basisverzekering minstens één aanvullende verzekering afsluiten - bijna 95% van alle leden doen dit overigens - hebben recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met onder meer zes extra behandelingen fysiotherapie, hulp aan huis na opname in het ziekenhuis, de diensten van een mantelzorgmakelaar en een tegemoetkoming van € 20 in de KBO-contributie tijdens het eerste verzekeringsjaar. Dat laatste vormt ook een leuk opstapje voor nieuwe leden!
De collectieve zorgverzekering staat open voor mensen vanaf 50 jaar, mits lid van de KBO. Ook partners van KBO-leden dienen eerst lid te worden voordat ze in het collectief kunnen stappen. 
Wilt u eind november thuis een informatiepakket ontvangen? Stuur dan een e-mail met naam en adresgegevens naar uniekbo@uniekbo.nl of bel met 073–6 1234 75.

 

September 2016: Alleszelf.nl

Veel ouderen wonen langer zelfstandig. Het dienstenaanbod dat hierbij kan helpen is in Nederland ontzettend groot en divers. Vaak is het niet of slecht te vinden en te vergelijken.
De website www.alleszelf.nl kan u daarbij helpen.
Alleszelf.nl is een digitaal platform dat ouderen, hun familie en kennissen, vrijwilligers en professionals kosteloos kunnen gebruiken. Het platform helpt ouderen om zo lang mogelijk op eigen kracht zelfstandig te blijven wonen, tot op hoge leeftijd.
Alleszelf.nl helpt u zoeken naar een goede oplossing.

 

Juli 2016: Beroepsouderenadviseurs

Veronique Meekes is gestopt als ouderenadviseur bij Malderburch-Welzijn. Zij heeft een functie aanvaard bij Grandcare.
Voor haar in de plaats is Barbara Maiburg gekomen. Zij zal samen met haar collega’s Marjolijn Boeren en Monique Cotteleer de functie van beroepsouderenadviseur in de gemeente Heumen gaan vervullen.
Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 – 15.30 uur via het centrale nummer van Malderburch:
024-357 05 70.
Marjolijn Boeren is bereikbaar op dit nummer op maandag, dinsdag en donderdag.
Monique Cotteleer is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-15.00 uur.

 

Juli 2016: Nieuwe appartementen naast Malderburch

Gelijkvloers wonen? Dat kan medio 2017 aan de Raadhuisstraat in Malden. Op de plaats waar de Jozefschool heeft gestaan start Oosterpoort na de zomer met de bouw van 16 appartementen in de sociale huursector (huurprijs onder de norm van huurtoeslag).
FIT-beheer zal 9 duurdere appartementen realiseren in de vrije huursector, voor mensen met een inkomen boven de norm voor sociale huur.
Het worden appartementen die bijzonder geschikt zijn voor senioren, zo vlak bij Malderburch. Maar dat betekent niet dat hier alleen senioren kunnen komen wonen. Iedereen die voldoende woonjaren heeft kan eind 2016 via de website Entree inschrijven voor de appartementen. Iedereen, dus ook jonge mensen en mensen uit andere delen van Nederland. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan dient u zich precies op tijd via Entree in te schrijven. Vooral de meeste woonjaren (jaren op het laatste adres) tellen. U dient dan ook op alle appartementen apart te reageren.
Wilt u zich door Oosterpoort automatisch per e-mail laten inlichten wanneer de inschrijving via Entree gaat beginnen, meldt u zich dan aan via www.oosterpoortwoon.nl/over-oosterpoort/projecten voor een plaats op de interesselijst. U zult dan een controlevraag te zien krijgen (of u een robot bent of een persoon) i.v.m. de beveiliging van de website. Als u daarop antwoord heeft gegeven, staat u geregistreerd als geïnteresseerde. Dit is dus alleen om u per e-mail op de hoogte te houden, dus géén inschrijving voor de woningen! Oosterpoort hoopt op deze wijze ervoor te zorgen dat bewoners uit onze gemeente op tijd zullen zijn met hun aanmelding via Entree. Heeft u geen internet of e-mailadres? Vraag dan of familie of kennissen het voor u in de gaten wil houden. Of vraag een van de KBO-ouderenadviseurs voor hulp hierbij.
Voor het huren van een van de 9 dure appartementen van FIT-beheer dient men de website  http://www.fitbeheer.nl in de gaten te houden. Wanneer de inschrijving voor die woningen begint is nog niet bekend. Als ons t.z.t. meer bekend is zullen we dat ook in onze nieuwsbrief vermelden.

 

Juli 2016: Wij houden contact

Iedereen heeft mensen om zich heen nodig. Gewoon als gezelschap en om leuke dingen te ondernemen. Maar ook om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld omdat u niet meer alleen de boodschappen kunt doen. Vraag een ander om hulp en kijk ook eens of u iets voor iemand anders kunt doen. Als u mensen in uw omgeving kent, maakt dat het leven een stuk plezieriger. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om contact te maken. In de folder ‘Wij houden contact’, die bij deze Nestor is gevoegd, staan tips om uw sociale contacten te verbeteren. Meer informatie vindt u ook op www.heumen.nl > Ondersteuning en zorg (onder ‘Meer’) > Wij houden contact.
‘Wij houden contact’ is een initiatief van de Werkconferentie ‘Afstemming Welzijn, Wonen en Zorg’ waarin organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg, de gemeente Heumen en mensen die zorg nodig hebben samenwerken. Ruim twintig organisaties schuiven aan, waaronder woningcorporatie Oosterpoort en Malderburch maar ook vertegenwoordigers van cliënten en inwoners, zoals de Regioraad Dichterbij en de drie KBO’s. Gezamenlijke doelstelling is mensen met een beperking en ouderen beter te ondersteunen.

 

Juni 2016: Openbaar vervoer, toch niet zo openbaar

Ons kwam ter ore dat Veolia met bus 83 in Malden zelfstandig reizende rolstoelers niet meeneemt.
Terwijl lijn 1 van ‘Breng’ dit wel doet, zoals het gewoon ook zou moeten.
We hebben de wethouder meteen om opheldering gevraagd, want dit is natuurlijk een zeer slechte zaak.
Daarop kregen we het volgende bericht: Veolia stelt dat de chauffeur niet zijn bestuurdersstoel mag verlaten, omdat dan de geldlade onbeheerd achterblijft. Dat is de reden dat zij geen rolstoelers mogen helpen bij het instappen. Zij geven aan dat een rolstoelgebruiker zelfstandig de elektrisch uitschuifbare plank van de bus moet kunnen bedienen. Blijkbaar heeft de toegankelijkheid van Veolia bussen in Limburg tot vragen geleid in de Tweede Kamer, omdat de kwestie eerder al is aangekaart bij het College voor de Rechten van de Mens. Toen is geoordeeld dat Veolia discrimineert omdat rolstoelers zelfstandig gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer en daarbij niet afhankelijk moeten zijn van een begeleider. Daarbij komt ook, dat de uitschuifbare planken van Veolia te vaak dienst zouden weigeren. Naar aanleiding van deze uitspraak én het feit dat de uitschuifbare planken vaak dienst weigeren, kunnen rolstoelgebruikers nu hun reis 1 uur van te voren aanmelden bij de Klantenservice 0900 33 10 550 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 23.00 uur), alleen dán kan Veolia vervoersgarantie bieden. Op deze manier voldoen zij dus aan de wettelijke plicht, al komt het geheel wel gekunsteld over.
Per december 2016 zal Veolia niet meer het busvervoer in Limburg verzorgen en zal Arriva dit gaan overnemen. Arriva heeft in haar inschrijving opgenomen dat zij 226 nieuwe bussen aanschaft, die naar verwachting beter toegankelijk zijn dan de huidige Veolia bussen.
De KBO hoopt dat het dan goed komt met de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer,
zodat iedereen gewoon met de bus kan reizen.

 

Mei 2016: KBO ouderenadviseurs

Mevrouw Maria Reijnders is gestopt als Vrijwillige Ouderen Adviseur bij onze KBO. Wij danken haar zeer voor haar jarenlange inzet als ouderenadviseur.
Heeft u advies nodig of hulp bij het invullen van formulieren, dan kunt u contact opnemen met onze KBO-ouderenadviseurs:
Mevr. Van den Heiligenberg, tel: 2403115 en Dhr. Den Doop, tel: 3880354                       

 

Mei 2016: Plus sponsoractie

Heel hartelijk dank voor alle vouchers waarmee u de KBO financieel heeft gesteund bij de sponsoractie van PLUS. Het heeft een bedrag van ruim € 200,- opgebracht waarmee we weer een leuke middag kunnen financieren van Zondag: Zó’n Dag!

 

April 2016: Jaarvergadering

Op de algemene ledenvergadering van 12 maart jl. werd dhr. John Arts gekozen als nieuwe voorzitter van KBO-Malden. Hij kreeg uit handen van vicevoorzitter Jo Albers van der Linden de voorzittershamer overhandigd. John heeft al geruime tijd meegelopen in het bestuur en zal met zijn ervaring en nieuwe ideeën de taak als voorzitter gaan vervullen. Velen kennen hem al uit andere voormalige functies in Malden: Wethouder, Raadslid, Rode Kruis en de Voetbalclub Juliana ‘31.
Ook Freek de Bok, die al een tijdje belastinginvulhulp bij onze KBO is, werd gekozen als nieuw bestuurslid. We wensen hen beiden veel succes en plezier in het KBO-werk toe.
Hoewel het ledental iets terugloopt door het overlijden en verhuizen van leden is onze KBO toch een krachtige en actieve vereniging. Freek de Bok zal zich ervoor gaan inzetten om met name jonge senioren te interesseren voor onze KBO,
zodat we in de toekomst ook sterk en actief kunnen blijven.
De drukbezochte ledenvergadering verliep in een goede en gezellige sfeer.
De ledenvergadering is akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de contributie in 2017 iets te verhogen: naar €27,50 per persoon per jaar.

 

Maart 2016: Huwelijksjubileum? Laat het ons weten

Een enkele keer horen we, soms via via, dat leden van onze KBO een huwelijksjubileum hebben. Wie 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd is, kan van de KBO een bezoekje en presentje ontvangen. Maar we weten de huwelijksdata van de leden niet. Soms willen leden om bepaalde redenen geen bezoek, of wel bezoek maar geen cadeautje. Andere leden kijken er juist naar uit. Maar dan moeten we dat natuurlijk wel weten.
Om duidelijkheid in onze zoektocht te krijgen heeft het bestuur besloten dat leden, die een huwelijksjubileum vieren en die van de KBO bezoek willen, dat zelf even melden.
Dit geeft u door aan de coördinator van de bezoeksters, mevr. Ellen Hermens. Tel: 3580464.
Dan zorgt zij dat een KBO-bezoekster een afspraak met u maakt en langs komt met een leuke attentie.

Februari 2016: KBO-kadermiddag: een ‘dank je wel’ voor de vrijwilligers van KBO-Malden

Met veel voldoening keek het bestuur, bij de kadermiddag van 19 januari, terug op het afgelopen jaar.
Ook werd er stilgestaan bij het heden en de toekomst van de KBO en bij het feit, dat wij samen met onze ruim 700 leden, een geweldige KBO-Malden vormen.
Dat kun je niet alleen. Daarvoor zijn spontane, vasthoudende vrijwilligers nodig. Voor het realiseren van het jaarprogramma is het bestuur juist aan hen veel dank verschuldigd. Dank, dank, voor de spontane en enthousiaste inzet van alle vaste vrijwilligers. Ook dank aan de mensen die incidenteel hun steentje bijdroegen.
In zaal ‘de Ommezwaai’ van zorgcentrum Malderburch, die voor deze gelegenheid in het roze aangekleed was (dat had te maken met de doorkomst van de Giro d’ Italia in mei), namen we afscheid van enkele kaderleden en konden we 11 nieuwe kaderleden begroeten.
Het was een gezellige Italiaanse middag met een drankje, sfeervolle muziek en lekkere Italiaanse hapjes. Twee aspirant-bestuursleden lieten hun licht schijnen over de volgende onderwerpen:
-Hoe kunnen we jongere-ouderen betrekken bij de goede activiteiten en mooie initiatieven van de KBO?
-Hoe kun je met stenen en met de juiste toepassing en constructie een hecht fundament maken voor de toekomstige organisatie?
Als interim-voorzitter sprak Jo Albers van der Linden zijn dank uit voor het vele werk dat ook in 2015 door de vrijwilligers was verricht. Ook onderstreepte hij dat vrijwilliger zijn niet altijd vrijblijvend is:
“Maar…….. waar zouden we zijn zonder die vrijwilligers? Jullie maken het aangenamer voor het bestuur en de leden. Om de dankbaarheid tot uitdrukking te brengen, voor al die uren dat jullie voor KBO-Malden in touw zijn geweest, zijn jullie deze middag in het zonnetje gezet”.

 

Februari 2016: Kerstviering 2015

De KBO Kerstviering op 19 december jl. was weer heel sfeervol en gezellig. We hebben kennis kunnen maken met pastoor Norbert Swagemakers, die vanaf 2016 de nieuwe pastoor van Malden wordt.
Hij opende de middag met een zeer mooie eucharistieviering en bleef na afloop nog een poosje bij onze KBO-leden. De collecte voor de parochie leverde het geweldige bedrag op van € 400,35. Chris en Marianne zorgden voor de muzikale omlijsting met prachtige kerstliederen.
Ook het Maldens Gemengd Koor zong de sterren van de hemel met hun kerstrepertoire. Maria Reijnders las een hypermodern kerstverhaal voor uit de verhalenbundel van pastoor Rabou. Ons KBO-bingoteam had gezorgd voor een enorme hoeveelheid prachtige prijzen voor de loterij.
Tijdens de uitgebreide koffietafel, waarvan iedereen lekker smulde, speelde Quarto ter afsluiting vrolijke kerstmuziek.

 

Februari 2016: Blauwe envelop

Op 14 oktober 2015 startte de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ in verband met de ‘Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst’.
Deze wet werd op 1 november 2015 van kracht. Een korte samenvatting van de wet: u krijgt op termijn alleen nog elektronische post van de Belastingdienst. Ook het invullen van aangiftes en toeslagformulieren kan uitsluitend nog digitaal in de toekomst. De eerste brief die volledig digitaal wordt, is de voorschotbeschikking Toeslagen. De belastingaangifte 2016 wordt nog wel zowel op papier als digitaal verstuurd. Maar in 2017 is ook deze alleen nog maar digitaal te gebruiken. Kort samengevat: ná komend jaar valt er geen blauwe envelop meer bij u op de mat, alles moet digitaal. Tenminste, zo kwam het op de burger over.
Weerstand
Deze berichtgeving levert veel onrust op. Wat moeten de mensen die geen computer hebben of geen internetervaring? Moeten ze dan verplicht op computerles en een apparaat aanschaffen? Nee, zegt de Belastingdienst. Zij kunnen bijvoorbeeld naar de bieb waar computers staan of een vertrouwd persoon machtigen om voor hen de belastingaangifte te doen. Maar op deze manier kun je mensen niet afschepen.
Stand van zaken
Naar aanleiding van deze kritiek heeft de Belastingdienst een paar punten aangepast en verduidelijkt.
Dus hoe zal het gaan de komende jaren?
1. Aangifte
De Belastingdienst wil in de komende vijf tot zeven jaar de blauwe envelop vervangen door elektronische post. Maar, in de woorden van staatssecretaris Wiebes, 'we hebben geen vliegende haast en geen gouden einddatum'. Verder heeft de staatssecretaris gezegd dat voor bepaalde mensen maatwerk mogelijk blijft, tijdens de geleidelijke invoering van het elektronische berichtenverkeer van de Belastingdienst.
Wat betekent dit concreet? Wie het zogeheten P-biljet nu nog per post krijgt, blijft dit op papier ontvangen in de komende jaren. Dit totdat hij of zij zelf overstapt naar een digitale aangifte.
2. Toeslagen
Staatssecretaris Wiebes heeft daarnaast toegezegd dat de definitieve beschikking over toeslagen in ieder geval de eerste helft van 2016 ook nog per post wordt verstuurd. Betrokkenen moeten immers tijdig reageren als zij het niet eens zijn met een beschikking.
Conclusie
Dit jaar verandert er dus weinig: zij die tot nu toe alles via de papieren post deden, kunnen dat ook in 2016 blijven doen. Ook na 2016 blijft de belastingaangifte nog wel op papier beschikbaar voor de mensen die haar tot nu toe altijd op papier invulden. Wat er verder gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk.
We hopen dat er verder naar een oplossing wordt gezocht voor diegenen die het zonder digitale middelen moeten stellen.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Neem dan contact op met een van onze
KBO-belastinginvulhulpen:
Dhr. De Bok, tel: 3580397               Dhr. Den Doop, tel: 3880354                    Dhr. Janssen, tel: 06 55390040

December 2015: Hoe blijf ik de zon zien achter de wolken?

Twee middagen in november zijn we bijeen gekomen om met elkaar te praten over het ouder worden en naar elkaars ervaringen te luisteren, de beperkingen maar ook het plezier en de wijsheid die het ouder worden met zich meebrengt.
Na een inleiding van Kees Scheffers over dit onderwerp met enkele voorbeelden, zijn er spelenderwijs vragen, die op kaartjes waren aangebracht, besproken waarbij soms levendige discussies ontstonden.
Hoewel de opkomst wat matig was, werden de middagen toch als zeer geslaagd en leerzaam ervaren.

Corry de Waal.

 

December 2015: Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen

De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) zijn al sinds 2010 bezig om uit te zoeken hoe ze meer met elkaar kunnen gaan samenwerken. Eind november jl. kwam hierover meer duidelijkheid. De eerste stap zal zijn: het samenvoegen van de twee landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau. De belangenbehartiging kan dan samen worden opgepakt.
Vooralsnog blijven beide verenigingen in hun huidige vorm bestaan.

 

November 2015: Geen ANBO-perikelen bij de KBO

Naar aanleiding van de problemen van ouderenbond ANBO kregen wij hier vragen over. We kunnen u melden dat dit soort zaken niet aan de orde zijn bij de KBO-organisatie. De KBO wordt niet van bovenaf geleid, maar juist van onderaf. De leden hebben het bij de KBO voor het zeggen. Niet een hoofdbestuur. Zo is KBO-Malden een zelfstandige vereniging onder de overkoepelende KBO-organisatie. Leden bepalen dus de koers van de eigen vereniging. De ledenvergadering is het hoogste orgaan dat bij de jaarvergadering beslist over de gang van zaken en de eigen financiën. Onze leden krijgen ieder jaar ook precies te zien waar het geld blijft en beslissen mee over wat we er mee doen. Leden bepalen de koers.
Het is te betreuren dat de ANBO binnen de provincie uit de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland is gestapt en er geen taak meer vervult. De KBO organisatie zal zaken gaan overnemen zodat de continuïteit voor alle ouderen gewaarborgd blijft, zoals bv. opleiding en bijscholing van vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen.

Oktober 2015: Berichtje van de technisch ouderenadviseur

U kunt nog steeds gebruik maken van de diensten van onze technisch ouderenadviseur, Henk van de Logt.
Hij biedt hulp bij het afstellen van PC, laptop, tablet, smartphone en iPhone.
Graag geeft hij een waarschuwing door over het opwaarderen van uw computer naar Windows 10.
Inmiddels zijn de kinderziektes uit Windows 10 wel verbeterd, maar het werkt soms nog niet optimaal.
Hulp bij het terugzetten naar eerdere versies van Windows is altijd mogelijk. Als Windows 10 u niet bevalt, kunt u nog binnen een maand terug naar uw oude versie. Na een maand is dit niet meer mogelijk, dan moet het opnieuw geïnstalleerd worden.
Verder kan er hulp geboden worden bij het aansluiten van tv of internet via de glasvezel.
Met vriendelijke groet, Henk van de Logt. Tel: 024 3581640 of 06 17010412.

 

Oktober 2015: Geen computer?

In dit digitale tijdperk lijkt het of je alles alleen nog maar op de computer via internet kunt aanvragen en  regelen, zoals bij de banken. Als je dat kunt, is dat ook prima.
Maar voor veel ouderen is dat te moeilijk. Gelukkig blijft de Gemeente Heumen voor haar diensten altijd service van mens tot mens bieden. Voor alle zaken kan men nog gewoon bij het loket terecht en bij Vraagwijzer. Alleen niet op dinsdag. Wél is het verstandig om van tevoren een afspraak te maken.
Dan hoeft u niet te wachten en neemt men de tijd voor u.

 

Augustus 2015: Jeu de Boules toernooi op 8 juli 2015

Na een heel jaar oefenen waren we weer toe aan een onderlinge competitie voor het club-kampioenschap. Het toernooi was, zoals altijd, op een meer dan voortreffelijke manier georganiseerd door clubleider Jo Groenen. Ondanks het regenachtige weer, na al die warme dagen vooraf, werd er om 2 uur gestart met de eerste wedstrijden en toen iedereen 4 partijen had gespeeld, waren we 2 uur verder.
De puntentelling was niet door iedereen goed begrepen, waardoor Jo, geassisteerd door Piet Lemmers, enige moeite had om tot de juiste uitslag te komen. Na de koffie/thee kwam Jo na een korte inleiding tot de uitslag en bleek Piet Lemmers met 41 punten de winnaar.
Hij ontving de KBO-wisselbeker en mag deze een jaar in zijn bezit houden.
Voor de teamprijs moest er geloot worden door het team van Cor Willems en Nellie van Duijnhoven tegen het team van Geert Peters en Piet Lemmers. De dobbelsteen met 6 punten viel in het voordeel van Cor en Nellie en zij ontvingen van het KBO-bestuur ieder een fles wijn. 
De toespraak en de felicitaties door bestuurslid Jo Albers van der Linden en de geschonken hapjes en drankjes werden zeer gewaardeerd.
Ondanks het minder goede weer was het een geslaagd toernooi en kunnen we het volgend jaar weer uitzien naar dit stikgezellige toernooi.


Juli 2015: Statuten KBO-Malden

Op 9 juni jl. hebben Jo Albers van der Linden en Heleen van Hal de akte voor de nieuwe statuten bij de notaris ondertekend.
De conceptstatuten die u allen voor de jaarvergadering in maart heeft ontvangen, en door de leden toen zijn aangenomen, zijn nu definitief vastgelegd. We hebben ze op onze website gezet (zie het startscherm), zodat ze altijd te raadplegen zijn. We heten nu KBO-Malden,
dus geen KBO ‘afdeling’ Malden meer. En ook geen ‘bond van ouderen’, maar Belangen Organisatie voor Senioren.
Alles is wat eigentijdser geworden. Het bestuur zal ook het oude huishoudelijk reglement (Spelregels KBO-Malden) gaan aanpassen aan deze nieuwe statuten.

 

Juni 2015: InloopSoos gaat van start!

Inmiddels hebben we voldoende vrijwilligers bereid gevonden om met de InloopSoos van de KBO te gaan beginnen! In het gebouw van Woonvorm De Horst.

De start van de InloopSoos is op vrijdag 12 juni om 14.00 uur. Daarna iedere vrijdagmiddag geopend.
Onze gastvrouwen zorgen voor een kopje koffie of thee, of een glaasje fris. U kunt er doen waar u zin in heeft: andere senioren ontmoeten, een babbeltje maken, een krant of tijdschrift lezen, spelletjes doen enz.
Kom eens langs en doe mee, u bent van harte welkom! Zie de bijlage.

 

Juni 2015: www.beteroud.nl

Deze nieuwe website is een centrale plaats voor innovaties t.a.v. wonen, welzijn en zorg voor ouderen. BeterOud heeft als doel om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren door nieuw ontwikkelde instrumenten en aanpakken beschikbaar te maken. Deze innovaties zijn ontwikkeld door en voor professionals en onderzoekers, in nauwe samenwerking met ouderen zelf. BeterOud is ontwikkeld door CBO, Movisie en Vilans in opdracht van ZonMw en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). De website BeterOud geeft een overzicht van goede voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen, met aanpakken, tips, ervaringen en onderbouwing. Belangrijke thema’s zijn onder meer vitaal oud, eigen regie en maatwerk. Projecten worden op BeterOud opgenomen als ze vernieuwend zijn of bewezen effectief, maatschappelijke impact hebben of goed gewaardeerd worden door de doelgroep.

 

Juni 2015: Hulp bij acute zorgvraag

Stel je komt op Kerstavond thuis, terug van de eerste hulp met bijv. een gebroken rechterarm in het gips.
Als we hulp nodig hebben vragen we familie, vrienden of buren. Bij medische vragen bellen we de huisarts of huisartsenpost. En als het echt om een noodsituatie gaat bellen we 112. Maar waar moet je zijn als je acuut zorg nodig hebt bij zoiets als wassen, aankleden en toiletbezoek? Of als je snel een hulpmiddel moet regelen, zoals een ziekenhuisbed voor in de woonkamer? De Zorgcentrale van ZZG zorggroep biedt uitkomst en zorgt dat u acute zorg krijgt.
De Zorgcentrale is 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Tel. 024 366 57 77
Sla het nummer op in uw telefoon of noteer het bij uw belangrijke telefoonnummers.

 

Juni 2015: Bouwplannen voor senioren

Op 26 maart jl. is eindelijk een nieuw definitief plan voor de Jozefschoollocatie in de Raad aangenomen.
Nog niet voor het appartementengebouw zelf, maar wel voor hoe de omgeving eruit moet gaan zien.
Een ontwerp waar buurtbewoners, Malderburch, Hubertushof en KBO zich in kunnen vinden. Op 21 mei jl. is een informatieavond gehouden om de voortgang van dit project mee te delen en naar de reacties van de burgers te luisteren. De meningen zijn nog wel verdeeld hoe de 25 appartementen in het toekomstige parkachtige gebied moeten gaan passen. De ligging t.o.v. omliggende bebouwing, de plaats waar een lift en ingang moet komen, de ligging t.o.v. de zon en parkeerplaatsen en vooral de onmogelijkheden i.v.m. het geringe bouwbudget. Hoe het gebouw eruit gaat zien komt in een van de volgende bijeenkomsten aan de orde. Teleurstellend is dat door de regelgeving van de landelijke overheid niet meer speciaal voor ouderen of mensen met een beperking gebouwd gaat worden. Dus niet meer zoals voorheen voor mensen met een indicatie. Nee, het wordt een gewoon appartementen- gebouw waar iederéén kan komen wonen die het meest aantal jaren ‘woonduur’ heeft. Gelukkig hebben ouderen veelal een groot aantal woonduurjaren op hun laatste adres, dus maken zij wel meer kans op een appartement. We zullen u op de hoogte houden als de woningen verhuurd gaan worden. Want als u nog een seniorenappartement dichtbij de voorzieningen zou willen, dan is dat de laatste kans.
De Provincie heeft onze gemeente als krimpgemeente aangemerkt. Dat betekent dat de bevolking in aantal terug zal lopen en er dus nauwelijks meer gebouwd mag worden. Iedereen zal moeten bekijken hoe men in de huidige woning kan blijven wonen, met de beperkingen van het ouder worden.
En hoe de woning daarvoor geschikt gemaakt kan worden. Opplussen dus!

 

Mei 2015: Heleen van Hal-Nijhuis Koninklijk onderscheiden

Vrijdag 24 april, het was een zonovergoten dag, is Heleen op een slinkse wijze naar het gemeentehuis gebracht. Ze zou daar, op verzoek, nog een vergadering bijwonen. In de hal van het gemeentehuis werd haar echter verzocht links af te gaan naar de Burgerzaal. Natuurlijk ging er toen voor haar een lampje branden.
De burgemeester sprak Heleen van Hal toe als een goede bekende:
“Hieronder slechts een korte samenvatting van de inzet en uiterst vruchtbare samenwerking van Heleen met o.a. de KBO.
Sinds 1997 is zij werkzaam als secretaris van KBO-Malden, verwerkt de gegevens van alle KBO-leden met grote accuratesse en inzet. Zij neemt deel aan alle vergaderingen, bereidt voor en is aanwezig bij de vele KBO-activiteiten, is vraagbaak en steun voor veel leden en voelt zich zeer betrokken bij hun wel en wee. Voor veel opgestarte activiteiten legde zij de basis.
Met haar belangrijke rol en kennis van zaken komt zij op voor de belangenbehartiging van de ouderen binnen de gemeente. Zij laat duidelijk blijken wat de senioren noodzakelijk vinden en maakt hun wensen onomwonden kenbaar. Vele uren worden door haar geïnvesteerd om duidelijk te maken waar het om gaat. Ook haar inzet bij belangengroepen zoals: de nieuwbouw op de plaats van de St. Jozefschool, de wijk Jachthuis, de werkgroep Passend Wonen,  de Voorzieningenladder, enzovoort, kent geen grenzen.
Zij is een sterk bewogen vrouw, die zich bij voorkeur inzet voor de zwakkeren in de samenleving, in het bijzonder de ouderen.”
Tot zover de burgemeester.
Wij zijn Heleen heel veel dank verschuldigd voor trouw, betrokkenheid, toewijding, niet-aflatende ijver en vrijwillige inzet. Van harte proficiat met deze wélverdiende Koninklijke onderscheiding!

 

Maart 2015: In memoriam

Op 23 januari jl. overleed dhr. Henk van Benthum, oud-voorzitter van KBO-Malden en erelid van onze afdeling.
Klik hier voor een In memoriam.

 

Februari 2015: Contributie

De contributie is in 2015 € 26,- p.p. Bij de leden, die een machtiging afgegeven hebben om deze
automatisch te laten afschrijven, wordt eind januari de eerste termijn van € 13,- afgeschreven,
de tweede volgt in juli.
Heeft u géén machtiging afgegeven, dan verzoeken wij u de contributie zelf over te maken op rekening
NL 40 RABO 0131 6072 86 t.n.v. KBO-Malden.
Contant betalen aan de penningmeester dhr. P. van der Meer is ook mogelijk.
Hebben wij eind februari nog geen contributie van u ontvangen, dan krijgt u van ons een acceptgiro. Wegens de kosten hiervan wordt het bedrag verhoogd naar € 28,50 per persoon.

 

Februari 2015: Opbrengst kerstcollecte

Het oude jaar 2014 hebben we afgesloten met een bijzonder sfeervolle kerstviering. De aanwezigen hebben er erg van genoten.
De collecte voor de Voedselbank Groesbeek e.o. bracht € 280,- op. Dat geld zal besteed worden aan voedselpakketten voor mensen, waaronder een twintigtal uit de gemeente Heumen, die door omstandigheden onder het bestaansminimum moeten leven.

 

 

Februari 2015: Ziekenbezoek

Ziekenbezoekcoördinator Steef Sliedregt is na vele jaren met deze werkzaamheden gestopt en heeft zijn taak overgedragen aan mevrouw Ellen Hermens. Zij is nu de nieuwe coördinator bij onze ziekenbezoekers. Die hebben inmiddels met haar kennis gemaakt.
We wensen mevr. Hermens veel succes toe. We hopen dat er weinig zieken zullen zijn en veel jarigen en huwelijksjubilea om te bezoeken.
Is er een KBO-lid langdurig ziek, of net uit het ziekenhuis ontslagen, meld het dan, zodat niemand vergeten wordt. Tel: 3580464

 

Februari 2015: Vrijwilligers: bedankt!

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, realiseert het bestuur zich, dat wij allen samen een geweldige KBO-afdeling Malden vormen.
Om ons jaarprogramma steeds te kunnen realiseren is de spontane en enthousiaste inzet van alle vaste vrijwilligers/sters onmisbaar. Het bestuur is aan hen zeer veel dank verschuldigd. Ook dank aan de mensen die incidenteel hun steentje bijdragen. Daarvoor hielden wij op dinsdag 13 januari jl. onze kadermiddag in ‘de Ommezwaai’.
We namen afscheid van drie vertrekkende kaderleden en konden weer nieuwe vrijwilligers begroeten.
Het was een gezellige Tapasmiddag met een drankje en sfeervolle muziek, waarbij de voorzitter zijn dank uitsprak voor het vele werk dat ook in 2014 door de vrijwilligers is verricht.

 

Februari 2015: Belastinginvulhulp

We hebben twee nieuwe belastinginvulhulpen bij KBO-Malden. Dhr. De Bok en dhr. Janssen zijn inmiddels opgeleid. Dhr. Sliedregt gaat ná dit belastingseizoen stoppen.
De inlevertermijn voor uw belastingaangifte is dit jaar anders: van maart tot 1 mei. Daarom kan er nu ook in de maand april ingevuld worden.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Neemt contact op met:
Dhr. De Bok, tel: 3580397                        Dhr. Den Doop, tel: 3880354                      Dhr. Janssen, tel: 06 55390040
Dhr. Sliedregt, tel: 3583223

December 2014: KBO-Winkelierskorting stopt

De kortingspas voor KBO-leden via Regio Rijk van Nijmegen stopt per 31 december.
Doordat de KBO Regio Rijk van Nijmegen is opgeheven, stond ook de organisatie van de winkelierskortingsactie onder druk. De KBO-afdelingen in Nijmegen zijn nu verenigd tot één grote afdeling. Daarmee eindigt de regionale functie en dus ook de regio kortingspas.
Vanaf 2015 worden geen nieuwe kortingspassen meer gemaakt.
Met de nog geldige passen kunt u proberen om nog korting te krijgen bij de winkeliers. Het gaat hierbij dus om de pasjes met jaartal en pasfoto, dus niet te verwarren met uw roze KBO-lidmaatschapspasje!

 

December 2014: Dag van de Senioren

We kunnen weer terug kijken op een geslaagde Dag van de Senioren op 4 oktober jl.  
De opbrengst van de loterij ging naar Stichting Hulphond
voor het fantastische werk van deze stichting.
De presentatie van Joyce en haar hulphond Dais was heel bijzonder.
Te zien was hoe zij, ondanks haar zware lichamelijke beperkingen, door haar hond een zelfstandig leven kan leiden.
Ook werd verteld dat hulphonden bij kinderen met een geestelijke handicap helpen om contact te maken.
Verder worden er sinds enige tijd honden opgeleid om mensen met het posttraumatisch stress syndroom te helpen om het leven weer leefbaar te maken.
De opleiding van een hulphond kost zeer veel geld en men kan het niet doen zonder donaties!

Hulphond NederlandKijk op www.hulphond.nl
Financiële steun is welkom via onderstaande rekeningnummers:
IBAN Rabobank: NL53RABO0121623424
IBAN ING: NL20INGB0000003831

Ook kunt u afgedankte mobiele telefoons en lege printercartridges (inkjet of laser) inleveren voor dit sympathieke doel. Zie ook hiervoor www.hulphond.nlOktober 2014: Jeu de Boules toernooi bij het 10 jarig bestaan van de Jeu de Boulesbaan

Op zaterdag 5 juli  heeft onze club het jubileumtoernooi gespeeld.
Acht teams van twee personen hebben gestreden om het clubkampioenschap.
Door de regen in de morgen werden er, in plaats van 3 ronden, 2 ronden van 10 wedstrijden gespeeld.
In de pauze werd er koffie en thee geserveerd door het KBO-bestuur.
Het team Truus van Rumund/Wim Elemans stond bovenaan met 15 overwinningen.
Individueel eindigde Truus van Rumund als eerste (8 wedstrijden gewonnen).
De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van KBO-Malden, de heer Festen.
De teamprijs, een fles wijn, was voor Truus en Wim.
De kampioensbeker ging voor het 2de jaar naar Truus.
Na afloop werden wij door de voorzitter uitgenodigd voor een consumptie in Malderburch.
Ondanks de regen werd het toch nog een gezellige jubileumdag.
(Jo Groenen)

 

Oktober 2014: Pas op uw tas

Met enige regelmaat vragen leden een nieuw KBO-pasje aan, omdat hun portemonnee met inhoud gestolen is in het winkelcentrum. Niet alleen het geld zijn ze kwijt, ook pasjes etc. Naast de schrik geeft het dan ook nog een heleboel rompslomp om alles te blokkeren en weer te regelen.
Let goed op als u bij de pinautomaat geld gepind heeft en boodschappen gaat doen dat u niet gevolgd wordt! Berg uw portemonnee goed op, zodat die moeilijk te pakken is. Laat uw pincode niet afkijken. Houd uw hand of iets anders eroverheen
als u pint. Leg uw tas niet los in uw winkelwagentje of rollator, dan is hij zo weg.

 

Oktober 2014: Nepmails van banken

Internetfraudeurs stelen via nepmails van banken. Er zijn verschillende nepmails opgedoken, waarin de naam van een bank wordt misbruikt. De ene mail komt professioneel over door het gebruik van het logo van de bank, het andere bericht is geschreven in slecht Nederlands. Slecht taalgebruik is een van de kenmerken waaraan u een nepmail kunt herkennen.
De ontvanger van de e-mails wordt niet aangesproken met zijn eigen naam, maar als 'Geachte klant' of
'Beste heer/mevrouw'. Het ontbreken van een persoonlijke aanhef is een van de eigenschappen van een zogenaamde ‘phishingmail’. U kunt valse e-mails daarnaast herkennen aan een dwingende toon.
De ontvanger moet snel actie ondernemen, anders volgen er consequenties.Dat is een truc van oplichters om mensen snel te laten reageren. Verder kunt u naar het e-mailadres kijken. Een vaag adres is een indicatie dat het om een nepmail gaat. In dit soort berichten staat meestal een link. Klik hier niet op! Als u er wel op drukt, krijgen oplichters mogelijk via ‘phishing’ uw persoonlijke gegevens in handen of u komt terecht op een ‘malware website’, waarbij uw computer wordt geïnfecteerd met schadelijke software.
U kunt een foute link of knop herkennen door met uw cursor boven de link te hangen, zonder erop te klikken! Bij de meeste programma's, zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome en Outlook, verschijnt het adres linksonder in beeld. Het beste kunt u nooit reageren op e-mails van onbekenden waar een link naar een website in staat. Er zijn ook van dit soort valse berichten in omloop van de Belastingdienst en het Centraal Incassobureau. Klik niet op de link en verwijder het bericht meteen. Heeft u ook dit soort e-mails ontvangen?
Stuur ze door naar valse-email@fraudehelpdesk.nl en verwijder daarna de berichten.

 

Oktober 2014: Belangenbehartiging door UnieKBO in het 3e kwartaal 2014

In dit document kunt u lezen wat er in het 3e kwartaal door de UnieKBO op het gebied van belangenbehartiging is gedaan.

 

September 2014: Hulp voor acute zorgvraag

Een ongeluk zit in een klein hoekje en voor je het weet zit je zo onthand dat je ineens afhankelijk bent van zorg. Of u kunt uw hulpbehoevende partner niet meer verzorgen omdat u zelf plotseling ziek wordt. En dan is het bijvoorbeeld weekend of een bijzondere feestdag en je kunt nergens terecht.
Een aanspreekpunt voor het regelen van acute niet-medische zorg in zo’n geval is de ZZG-ZORGGROEP,
tel: 024 366 57 77. Bereikbaar 24 uur per dag, dus ook buiten kantooruren, tijdens weekenden en op feestdagen voor alle zelfstandig wonende inwoners van de gemeente Heumen.
Ook voor het lenen van speciale hulpmiddelen bij ziekte kunt u dit nummer bellen.
Schrijf dit nummer op, zodat u dit bij de hand heeft als u het nodig heeft!

 

Juli 2014: Een nieuw busabonnement voor 65+ ers

Onbeperkt reizen met de bus kan u veel vrijheid geven. Het biedt u kansen om anderen te ontmoeten, evenementen te bezoeken, stadtripjes te maken, etc.
Om met name ouderen te stimuleren er meer op uit te gaan, biedt ‘Breng’ vanaf 16 juni een voordelig busabonnement aan voor mensen van 65 jaar en ouder.
Met het abonnement Breng Vrij 65+ reist u onbeperkt met alle Breng-bussen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het jaarabonnement kost € 100. Dat betekent dat u 86% korting krijgt ten opzichte van een abonnementsprijs voor volwassenen.
Voor meer informatie kunt u terecht op een van de bijeenkomsten in het gemeentehuis in Malden.
Naast informatie wordt u persoonlijk geholpen door Hermes om uw abonnement direct op uw ov-chipkaart te zetten of om uw ov-chipkaart aan te vragen, mocht u deze nog niet hebben.
Let op: tijdens de bijeenkomsten kunt u alleen betalen met pin.
Informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis: donderdag 10 en donderdag 17 juli van 10.00 - 12.00 uur.

 

Mei 2014: Jaarvergadering

Op de goed bezochte algemene ledenvergadering van de KBO op 22 maart jl. zijn dhr. Steef Sliedregt en dhr. Pierre van der Meer herkozen als bestuursleden. We kunnen met een goed gevoel terug kijken op deze vergadering. Duidelijk is dat men tevreden is over onze KBO-afdeling en wij nog steeds in ledental groeien. We hopen in de toekomst nog wat uitbreiding in het activiteitenaanbod te realiseren. Onduidelijk is nog hoe hoog de afdracht voor de UnieKBO en KBO-Gelderland in de komende jaren zal worden, nu zij geen landelijke subsidie meer ontvangen. Die afdracht zal ongetwijfeld omhoog gaan. Om niet ineens te worden geconfronteerd met een forse contributieverhoging hebben de aanwezige leden ingestemd met een bescheiden verhoging voor 2015. Het bedrag zal dan met 1 euro verhoogd worden naar € 26,- per lid.


Mei 2014: Bericht van de technisch ouderenadviseur

Zoals U wellicht hebt vernomen, is Windows XP niet meer voldoende beveiligd omdat de ondersteuning door Microsoft per 8 april is opgehouden. Dit houdt in dat bv. internetbankieren niet meer veilig is.
Er is nu dan ook het moment aangebroken om te overwegen over te stappen naar een nieuw besturingssysteem. Denk hierbij aan Windows 7 of nog hoger.
Als U dit overweegt, wil ik graag met U meedenken wat voor u het gemakkelijkst is.
Windows 8.1 ziet er heel anders uit dan bv. Windows 7. Het is misschien ook mogelijk om Windows 7
te installeren op uw oude pc of laptop. Ook hierin kan ik u advies geven.
Voor inlichtingen belt u naar Henk van de Logt, technisch ouderenadviseur KBO, tel. 024-3581640.

 

Mei 2014: Veranderingen

Nu de Gemeenteraad is gekozen en het nieuwe college van B&W is gevormd, zijn we zeer benieuwd naar de koers die ingezet gaat worden op het gebied van welzijn en ouderenbeleid. Het wordt een belangrijke periode, waarin de Wmo-taken en een aantal zorgtaken uit de AWBZ door de gemeente uitgevoerd moeten gaan worden. Er zal meer eigen verantwoordelijkheid van de burger zelf gevraagd worden. Ook op financieel gebied. De overheidsmaatregelen hebben ook grote invloed op de verzorgingshuizen en de indicaties hiervoor. Malderburch is bezig met een nieuwe toekomstvisie voor de organisatie. Er wordt nagedacht over hoe zorg en welzijn geregeld moet worden voor ouderen die nu langer thuis moeten blijven wonen. Wij zullen alles kritisch blijven volgen en advies geven. Als over dit alles meer duidelijkheid is gekomen, zullen we na de zomer in samenwerking met de Gemeente en Malderburch een themamiddag hierover verzorgen.
U heeft waarschijnlijk al vernomen dat Agnes Schaap wethouder is geworden in de Gemeente Wijchen
en Malderburch verlaat. We zullen haar betrokkenheid bij onze KBO-afdeling en haar stuwende kracht en goede initiatieven voor ouderen in onze gemeente erg gaan missen.


Mei 2014: Aanspreekpunt voor acute niet-medische zorg

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een gebroken been of arm kan iemand, die tot dan toe zelfstandig functioneert, ineens kwetsbaar maken.
Wij wonen steeds vaker tot op hoge leeftijd zelfstandig. Als we hulp nodig hebben, maken we meestal gebruik van ons sociale netwerk: de familie, vrienden, buren. Bij medische vragen bellen we de huisarts of huisartsenpost en in geval van nood 112.
Maar waar moeten we zijn in geval van een acute vraag om zorg die je niet kunt vragen aan je familie of buren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan noodzakelijke hulp bij wassen, aankleden, toiletbezoek, hulpmiddelen regelen, zoals een bed in de woonkamer.
Zorgcentrale:
Het is mooi dat we in de gemeente Heumen in dit soort acute zorgsituaties terecht kunnen bij de zorgcentrale van ZZG-zorggroep, die altijd bereikbaar is, dag en nacht ook in het weekend. Bij de zorgcentrale wordt geluisterd naar de vraag, is bekend wat de mogelijkheden zijn en hoe de nodige zorg geregeld kan worden. Aan de telefoon zal gevraagd worden of men al cliënt is bij een (thuis)zorginstelling en indien dit zo is, wordt men daar naar verwezen. Is men nog geen cliënt dan zorgt ZZG-zorggroep dat er acute zorg wordt ingezet.
ZZG zorggroep werkt samen met huisartsen en huisartsenpost, de CHN Nijmegen (bij het CWZ).
De zorgcentrale van ZZGzorggroep is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 024 – 366 57 77.
Noteer het nummer, zodat u bij een acute zorgvraag weet waar u naar toe moet bellen. Het nummer staat ook achter op ons jaarboekje vermeld.

 

Mei 2014: Sleutelkluisjes

De UnieKBO vraagt de laatste tijd aandacht voor onveilige sleutelkluisjes bij de voordeur.
Ook bij onze jaarvergadering kwam er een vraag over.
De thuiszorg ZZG gebruikt, om met de sleutel binnen te komen, de dure Clavisio-kluisjes die een politiekeurmerk hebben en inbraakveilig zouden zijn.
Voor de personenalarmering via Malderburch worden goedkopere kluisjes gebruikt zonder dit keurmerk. Tot op heden hebben zich er geen problemen mee voorgedaan. Maar Malderburch is wel in gesprek met de Hogeschool Arnhem Nijmegen om een andere manier van slotbeveiliging zonder kluisje te ontwikkelen. Dit omdat zo’n kluisje bij de voordeur aangeeft dat er een hulpbehoevend persoon woont en kwaadwillende lieden op vervelende ideeën zou kunnen brengen. Een niet-zichtbare oplossing is beter.
Als er meer nieuws is over deze beveiliging bij de personenalarmering zullen we u dat natuurlijk melden.

 

April 2014: Folder 'Vervoer op maat'

De nieuwe folder van ‘Vervoer op maat’ is uit en is hier te lezen. Deze vorm van vervoer kan voor u misschien wel heel goed van pas komen. Bewaar deze folder goed!

 

April 2014: Vervoer op maat en Zondag: zó'n dag!

Voor de activiteit ‘Zondag: Zó’n Dag!’ in de vier kerkdorpen van de gemeente Heumen kunt in het vervolg met ‘Vervoer op Maat’ gratis vervoerd worden. Hiervoor is een bus met chauffeur beschikbaar.
U kunt zich opgeven bij de receptie van zorgcentrum Malderburch, tel. nummer 3570570. Dit kan van 9.00 tot 12.00 uur tot uiterlijk de vrijdag van te voren.
De zondagen zijn: 27 april in Nederasselt, 25 mei in Overasselt, 14 september in Heumen,
19 oktober in Malden, 16 november in Nederasselt en 14 december in Overasselt.
Op volgorde van aanmelding kunnen er maximaal 8 personen mee. U hoort, wanneer u zich aanmeldt voor een rit, hoe laat u ongeveer aan huis wordt opgehaald en weer naar huis wordt terug gebracht.
Dit hangt af van de locatie en het aantal aanmeldingen.

 

April 2014: Klassieke muziek beluisteren in Malderburch

Sinds enige tijd is er klassieke muziek te beluisteren van 15.30-16.30 uur in de vergaderzaal (begane grond, naast de lift) van Malderburch. Indien u geïnteresseerd bent, kunt zich bij het groepje aansluiten.
De eerstvolgende data zijn: 17 april, 15 mei en 19 juni. Mevrouw Van Dongen en mevrouw Kool laten u genieten van klassieke muziek en geven daarbij uitleg en achtergronden van de componisten.
U bent van harte welkom.

 

April 2014: Schenken aan KBO-Malden zonder tussenkomst van een notaris

Vorig jaar hebben wij een enquête verspreid onder onze leden. Eén van de vragen luidde:
“De subsidie, die de KBO-afdeling krijgt van de gemeente, staat onder druk. Bent u bereid de afdeling extra te ondersteunen met een vrijwillige gift naast de contributie?”
De helft van de leden, die de enquête invulden, gaf aan hiervoor te voelen.
Overweegt u ook zo’n gift te doen dan is het voor u misschien interessant te weten, dat het vanaf 2014 mogelijk is te schenken aan een vereniging, zoals KBO-Malden, zonder tussenkomst van een notaris. Een dergelijke gift is volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Als enige voorwaarde geldt, dat u zich voor tenminste 5 jaar verbindt tot het schenken van eenzelfde bedrag. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met penningmeester P. van der Meer, tel. 024-3581612.

 

Februari 2014: Kadermiddag

De vrijwilligers van onze KBO-afdeling kwamen op
14 januari bijeen om plannen te maken voor het nieuwe jaar
en terug te blikken op het vorige.
We hebben nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten en afscheid genomen van kaderleden die stoppen met hun werkzaamheden. Zo hebben we afscheid genomen van mevr. Käller,
mevr. Minten en mevr. Peters, die – soms al 15 jaar –  ziekenbezoekster waren. Dhr. Van Benthum was bestuurslid
en mevr. Van der Meer voegde de Nestorbijlagen mee in.
Dhr. Haerkens stopt als Nestorbezorger.
Wij danken hen allen voor hun grote inzet.
Nieuwe vrijwilligers gaan hun taken overnemen. Mevr. Brugman en mevr. Wels gaan zieken bezoeken. Dhr. en mevr. Te Riele en dhr. en mevr. Van Groningen zijn al enige tijd bezig als invoegers van bijlagen in de Nestor en als distributiepunt.
Mevr. Jansen, mevr. Rutten en dhr. Caenen bezorgen al enkele maanden de Nestor.
Mevr. Hectors en mevr. Jutte zijn in de loop van 2013 gestart met de nieuwe activiteit ‘Samen iets doen’.
Wij wensen al deze nieuwe KBO-vrijwilligers veel succes toe!

 

Februari 2014: Technische hulp

Onze technisch ouderenadviseur, dhr. Van de Logt (tel: 3581640), heeft in het afgelopen jaar heel veel hulpvragen kunnen oplossen. Op dit moment worden in Malden de aansluitingen bij de mensen in huis geplaatst voor de glasvezelkabel. Hij krijgt daarover al veel vragen en adviseert voorlopig even te wachten met veranderingen door te voeren totdat de glasvezel operationeel wordt. U kunt het beste dan pas besluiten nemen voor nieuwe TV-, telefoon- en internetaansluitingen en eventueel nieuwe apparatuur.
Caiwayabonnees moeten tot 1 oktober 2014 bij Caiway blijven om voor de eenmalige uitkering in aanmerking te komen.

 

Februari 2014: Personenalarmering en glasvezel

De klanten van de personenalarmering via Malderburch hebben al een brief gehad. Maar voor de zekerheid melden we het u nogmaals. Een aantal apparaten van de personenalarmering, dit zijn de oudere toestellen, werkt niet op glasvezel, de meeste gelukkig wel. Indien er oude apparatuur staat en de klant kiest voor glasvezel, dan moet er een nieuw toestel geplaatst worden. Dit gebeurt op kosten van de alarmering via Malderburch. De nieuwe leverancier, die de aansluiting aanlegt, doet een testalarm.

 

Februari 2014: Opbrengst collecte

2013 hebben we afgesloten met een sfeervolle kerstviering. De opbrengst van de collecte tijdens deze viering was € 367,35. Het bedrag is bestemd voor de bouw van het nieuwe Hospice in Wijchen.
VPTZ Wijchen (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) wil, gesteund door een aantal Wijchense ondernemers, een nieuw Hospice met 4 kamers bouwen in Wijchen. Onderzoek heeft uitgewezen dat vijfenzeventig van de honderd mensen het liefst thuis zouden willen sterven. Maar het kan zijn, dat thuis sterven niet tot de mogelijkheden behoort en een hospice dan van groot belang kan zijn. Als iedereen een steentje bijdraagt, bouwt men in 2014 het Hospice dat Wijchen en omringende gemeenten, zoals Heumen, zo hard nodig hebben. Kijk voor meer informatie op www.hospicewijchen.nl

 

December 2013: Stichting ‘Vier het Leven’

Vanaf december start Stichting ‘Vier het Leven’ met haar activiteiten voor ouderen uit Heumen, Malden en omgeving. Bent u op leeftijd en komt u weinig buiten de deur? Ga dan mee! Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen. Geniet met een klein gezelschap van een heerlijke middag of avond uit! zij begeleiden u persoonlijk van deur tot deur. Want samen uit is samen genieten! Samen genieten in de Keizer Karel Podia te Nijmegen. Zo kan er in Concertgebouw
De Vereeniging en de Stadsschouwburg de komende maanden genoten worden van Het Gelders Orkest, Moskou Circus on Ice, Sonneveld, Mattheüs Passion door het Bachkoor en Tineke Schouten.
Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen via het centrale telefoonnummer 035-5245156 (elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur) of via e-mail: info@4hetleven.nl  Zie  ook de website: www.4hetleven.nl

 

December 2013: Inn ‘De natuur’

Naast de reguliere vormen van dagbesteding voor (licht dementerende) ouderen bestaat in Malden sinds kort ook de mogelijkheid voor dagbesteding en activiteiten in het Heemhuis bij de heemtuin.
Nieuwe ontmoetingen in een andere levensfase voor licht dementerenden en ook voor hun mantelzorgers. Het doel is: elkaar ontmoeten, aandacht voor elkaar en contact met de natuur.
Zie www.inndenatuur.nl voor meer informatie en de (o.i. hoge) kosten.

 

November 2013: Koersbaltoernooi 2013

Op vrijdag 4 oktober won mevr. Mia van Dam, na een spannende strijd met Josephine Smolenaers, de wisselbeker van 2013. De uitreiking, onder het genot van een drankje, vond plaats op 11 oktober jl.

 

Oktober 2013: Ledenadministratie

Op dit moment is KBO-Malden bezig met de overgang naar een nieuw landelijk ledenadministratiesysteem van de UnieKBO. Daardoor is er een vertraging ontstaan voor de aanvraag van de ledenpassen van onze allernieuwste leden.
Het nieuwe landelijke systeem werkt net als internetbankieren. Iedere KBO-afdeling heeft zijn eigen beveiligde, afgeschermde deel, dat door één bestuurslid wordt beheerd en door andere bestuursleden die daartoe gemachtigd zijn kan worden ingezien. De UnieKBO kan alleen de KBO-ledenadministratie ‘inzien’ voor nieuwe ledenpassen, voor de collectieve ziektekostenverzekering om te controleren of men nog lid is en voor statistische gegevens. Er worden dus geen ledenbestanden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Met uw persoonlijke gegevens wordt uiteraard zeer zorgvuldig omgegaan.
Het voordeel is dat alles nu op een landelijke server komt te staan en niet meer op de computer van de KBO-afdelingen thuis. En dat is wel zo veilig. Het is wel eens voorgekomen dat een afdeling alle gegevens kwijt raakte door diefstal of crashen van een computer. Nu had KBO-Malden wel een dubbel-administratie voor het geval dat er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Maar dit nieuwe systeem is veiliger en wordt dagelijks bijgewerkt. 

 

Oktober 2013: Leeftijdsverhoging rijbewijskeuring

Goed nieuws voor oudere automobilisten. Op 1 januari 2014 wordt de leeftijd, waarop zij voor hun rijbewijs worden gekeurd, verhoogd van 70 naar 75 jaar. Deze leeftijdsverhoging geldt echter niet voor iedereen.
Zo moet voor verlenging van een groot rijbewijs (C/D/E) nog wél een keuring plaatsvinden, te verrichten door een Arbo- of bedrijfsarts. Ook voor het verlengen van het rijbewijs met een beperking en voor het melden van een gewijzigde gezondheidstoestand is een keuring nodig. Het uitgangspunt van de UnieKBO is dat er geen aantoonbaar verband is tussen leeftijd en rijvaardigheid. Daarom is deze verhoging goed nieuws.
Op www.regelzorg.nl kunt u via de keuringscheck nagaan of u voor verlenging van uw rijbewijs moet worden gekeurd. Ook wordt aangegeven welk formulier daarvoor moet worden aangeschaft bij de gemeente of via www.mijn.cbr.nl
KBO-leden ontvangen korting op hun rijbewijskeuringen. Lees hierover meer op:
www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/rijbewijskeuring
Start met het maken van een afspraak voor een keuring minstens 3 maanden voordat het rijbewijs verlengd moet worden. Indien tijdens de keuring blijkt dat er een verwijzing nodig is naar een andere arts of specialist, b.v. een oogarts, dan kan dit langer gaan duren. Zij hebben weinig tijd om deze keuringen te doen. Laat voor de zekerheid uw ogen van tevoren testen bij de opticien.
Zie voor adressen ook het jaarboekje van KBO-Malden of bij “Ledenvoordeel” op deze website.

 

Oktober 2013: Losse reclamebijlagen in de Nestor

De UnieKBO is toleranter dan voorheen wat betreft het bijsluiten van bijlagen in Nestor. Sommige leden en bezorgers zijn daar niet blij mee. Wij begrijpen hun ergernis. De UnieKBO begrijpt deze bezwaren, maar de losse bijlagen zijn absoluut noodzakelijk om de kosten voor de Nestor (en dus de contributie) op het huidige lage peil te houden: leden betalen nu slechts zo’n € 1,50 per jaar voor 10 nummers. Dat is 15 cent per nummer!
Dit willen ze graag zo houden, mede door het toestaan van losse bijsluiters zo nu en dan. De inkomsten van losse bijlagen zijn vele malen hoger dan die van de gewone advertenties en helpen de Unie om het financiële gat niet nog groter te maken. Want ieder jaar moet er nog flink veel geld bij om Nestor uit te kunnen blijven geven.
Er zijn ook mensen, die het bezwaarlijk vinden dat er met Nestor ongevraagd reclame in de brievenbus komt.
De veronderstelling, dat het meesturen van losse bijlagen in Nestor in strijd zou zijn met de Nederlandse Reclame Code, is niet terecht. De folders in de Nestor maken een geïntegreerd onderdeel uit van het tijdschrift en volgens die regel moeten ze gezien worden als geadresseerd drukwerk. Bij de meeste andere tijdschriften zitten de bijlagen meegeseald (plastic hoes eromheen). Bij de Nestor doen ze dat niet, op verzoek van de afdelingen die er graag hun eigen bijlagen aan toe willen voegen. De UnieKBO vraagt uw begrip voor de losse folders in de Nestor.

 

Oktober 2013: Samen op stap

Heeft u ook wel eens het idee om iets te ondernemen maar niet alleen, dan hebben wij, een kleine groep
KBO-leden, mogelijk een oplossing. Sinds mei dit jaar ondernemen wij 1x per 2 maanden een activiteit onder het motto “Samen is leuker dan alleen”. We weten nu alles van de verwerking van GFT en huisvuil, we hebben kennis genomen van de oorsprong van het huis van Oranje-Nassau in Breda en hebben een boottocht in
Den Bosch achter de rug. We reizen met openbaar vervoer of auto, we verwachten eigen initiatief om de tijd, die resteert na een activiteit, zelf in te vullen. Een andere voorwaarde is het kunnen overstappen op het station zonder gebruik te moeten maken van een lift. De overstaptijd is vaak heel krap. Het liefst ook een
e-mailadres, want voorafgaand aan de afgesproken datum krijgt u informatie over wat er wordt bezichtigd en vertrektijden van bus en trein (trein altijd na 9.00 uur). De terugreis is op eigen initiatief. Indien u toch met de auto wilt komen, wordt in de uitnodiging aangegeven waar parkeergelegenheid is. Uiteraard besteden we aandacht aan gezamenlijk koffiedrinken.
Het zou fijn zijn als er meer deelnemers komen. Veel stadswandelingen of rondleidingen in een museum kunnen alleen voor minimaal 10 personen worden afgesproken. Daarvoor is momenteel de groep te klein, derhalve deze oproep. Aanmelden via info@kbomalden.nl of via een briefje met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij een van de bestuursleden.

 

September 2013: OV-oplaadpunt in Malden

Bij Albert Heijn in Malden is – behalve het postkantoor – nu ook een oplaadpunt voor de OV-chipkaart te vinden.

 

September 2013: KBO-enquête

Tien gelukkige winnaars hebben hun cadeaubon inmiddels ontvangen. Ook de andere leden danken we heel hartelijk voor de genomen moeite om de enquête in te vullen. We hebben een flink aantal ingevulde enquêteformulieren mogen ontvangen van de oudste tot de jongste leden en we zijn volop bezig met het uitwerken van de resultaten. Daar zijn we heel blij mee, want daardoor weten we wat er onder onze leden leeft. Veel goede suggesties kregen we, die we nog nader uit zullen werken. De bestaande activiteiten worden zeer gewaardeerd, maar er is ook vraag naar andere, vernieuwde zaken en activiteiten. Dat geeft ons richting aan de koers die we in de toekomst zullen inzetten. Als alles definitief is uitgewerkt zult u er meer van vernemen in een Nestorbijlage.
Het bestuur hoopt ook buiten deze enquête om wensen en ideeën van leden te horen. Graag horen we ideeën voor toekomstige activiteiten en nieuwe onderwerpen voor themamiddagen van u.

 

September 2013: De ondersteuning, begeleiding en verzorging van senioren in de toekomst

Op 23 mei jl. hield dhr. Peter Strikkeling van Malderburch een lezing voor onze KBO over de veranderingen in de zorg. Er waren veel leden aanwezig en er was zeer veel informatie. Men heeft dat vast niet allemaal kunnen onthouden. Daarom is er, zoals men gevraagd heeft, een samenvatting gemaakt (zie bijlage). Ook van belang voor de leden die niet aanwezig konden zijn. Het ging met name om de wijzigingen in de AWBZ-zorg. De door de regering opgelegde verandering van een verzorgingshuis naar meer een verpleeghuis.
Hoe de veranderingen in de AWBZ en Wmo voor thuiswonende ouderen gaat worden is nog steeds niet helemaal duidelijk. Malderburch zal daarin wel dienstverlenend zijn. Als de regering definitieve besluiten heeft genomen en onze gemeente Heumen weet hoe de regelingen uitgevoerd gaan worden, zullen we u daarover ook informeren.
De gemeente heeft al toegezegd om voor de KBO t.z.t. een informatiemiddag te verzorgen.

 

September 2013: Appartementen Oosterpoort

Op de Broeksingel naast de Brede School bouwt Oosterpoort 22 huurappartementen en maisonnettes. Het zijn niet speciaal seniorenflats, maar 15 appartementen daarvan, verschillend in grootte, zijn met een lift toegankelijk. En daarom misschien wel aantrekkelijk voor senioren die in het centrum van Malden willen wonen. Binnenkort zullen deze woningen via www.entree.nu aangeboden worden. Op deze website vindt u ook de informatie en spelregels voor de inschrijving.

 

Juli 2013: Het blad Nestor en zijn bezorging

De Nestor wordt zeer goed gelezen. Of het nou gaat om reizen, het onderhouden van sociale contacten, dagjes weg met kleinkinderen of het doen van vrijwilligerswerk. De diversiteit aan verschillende interesses en manieren van leven ziet u terug in Nestor! Het magazine dat is gevuld met leuke, interessante, verrassende en actuele onderwerpen. Veel leden kijken er reikhalzend naar uit.
Door de groei van KBO-Malden in de afgelopen jaren en de hoeveelheid werk die daarmee samenhangt, heeft het bestuur de families Te Riele en Van Groningen benaderd en zij hebben zich bereid verklaard een belangrijke taak van Pierre van der Meer over te nemen: het coördineren van de Nestorverspreiding.
Wat houdt dat in?
De ontvangst van 600 Nestors, de bijlagen erin verwerken, 16 stapeltjes met wijknummer klaarleggen en alle bezorgers voorzien van hun Nestors.
Ook zijn de wijken herverdeeld en zijn er vijf vrijwilligers tot het bestaande team van bezorgers toegetreden.
We zijn veel dank verschuldigd aan mevrouw Van der Meer voor haar niet aflatende hulp aan Pierre bij het invoegen van de bijlagen, het ontvangen van de Nestorbezorgers, enzovoort. Ook Mirjam van Melis heeft hierbij vaak haar “handjes laten wapperen”.
We verwachten dat u vrijwel niets van de nieuwe opzet zult merken en dat alles gladjes zal verlopen. Zijn er toch vragen of problemen omtrent de Nestorbezorging? Pierre van der Meer blijft het aanspreekpunt voor onze leden. Telefoon: 3581612.

 

Juli 2013: Jeu de Boules toernooi 2013

Maandag 3 juni eindigde dit toernooi in de tuin van zorgcentrum Malderburch met een klinkende overwinning voor twee deelnemers. Met afstand waren Geert Peters en Truus van Rumund de sterksten, alhoewel Cor Willems, de winnaar van vorig jaar, hen dicht op de hielen zat. Uiteindelijk bleek Truus, bij het tossen, de jeu de boules bal het dichtst bij de ‘but’ (doel) te kunnen gooien en was zij de winnaar van de wisselbeker 2013.
Voorzitter Jan Festen overhandigde haar de verdiende wisselbeker.

 

Juli 2013: 30e Avondvierdaagse Malden

Van 4 tot en met 7 juni organiseerde KBO-Malden ook dit jaar weer een Avondvierdaagse voor ouderen en gehandicapten. Met 74 inschrijvingen was dit een van de grotere jaren. Ondanks dit hoge aantal deelnemers waren er toch weer voldoende vrijwilligers.
Na jaren met soms twijfelachtig weer was het dit jaar zonovergoten, onbekommerd zomerweer met hoge temperaturen. De eerste drie avonden kozen de meeste deelnemers er dan ook voor om bij de rustplaatsen op het terras te pauzeren.

Op dinsdag 4 juni, de eerste dag, gingen we naar het bos en pauzeerden we bij de Blokhut van Scouting Malden. Deze route door de natuur was dit keer door het zonnige weer extra mooi.

Op de woensdagavond liepen we door de wijk Jachthuis met enkele nieuwe stukjes in de route en was de pauze bij het clubhuis van S.V. Juliana. Op de terugweg werden de deelnemers in de Acaciahof door een bewoner met accordeonmuziek verrast.

Donderdag liepen we een iets andere route dan voorgaande jaren met een ruimere lus over de Veldsingel naar de rustplaats bij de Woonvorm op de Horst.

Op de vrijdagavond voert de route langs het kanaal. Omdat er veel van het groen langs het kanaal is weggehaald was er goed zicht op de schepen, maar ook op de nieuwe keersluis.
Traditioneel is de pauze bij Betonfabriek ‘De Hamer’, waar al bij binnenkomst gezellige muziek klonk. Hier werden al wat cadeautjes uitgereikt.
En dan gaan we terug voor het laatste stukje van dit jaar, iedereen met een rugzakje van de glasvezelkabelaar. Ondanks de aanwezigheid van o.a. een fluitje in dit rugzakje bleef het opvallend rustig onderweg.

Met zoveel deelnemers en heel veel vrijwilligers en begeleiding is het een flinke stoet die bij het zorgcentrum werd opgewacht met vrolijke muziek door de Harmonie.
In het zorgcentrum kregen de deelnemers hun verdiende medaille en diploma uitgereikt. Met een kort woord bedankte KBO-voorzitter Jan Festen de deelnemers en de vrijwilligers.
Mevr. Van Veluw, wethouder van de Gemeente Heumen, feliciteerde de deelnemers met het resultaat en deelde rozen uit.
Dan is het orkest de Hoemannen aan de beurt en zij sloten de 30e Avondvierdaagse op muzikale wijze af.


We danken alle vrijwilligers, harmonie Luctor et Emergo, de Hoemannen en Malderburch voor hun inzet.
Ook danken we Scouting Malden, woonvorm De Horst, voetbalclub Juliana en Betonfabriek ‘De Hamer’ voor hun medewerking en gastvrijheid bij de rustpauzes. Bloemisterij Gommers danken we voor de sponsoring van de bloemen.

Mei 2013: Samen op pad

Op 9 april jl. hebben mevrouw Hectors en mevrouw Jutte hun plannen uitgelegd voor de groep leden die zich voor deze activiteit heeft aangemeld. Er is een keuze gemaakt voor een aantal uitstapjes.
Eenmaal per twee maanden gaan leden samen op pad voor een excursie, museum, bezienswaardigheid, stadswandeling etc. Dat gaat op eigen gelegenheid met openbaar vervoer of eigen auto. En op eigen kosten en eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat men nog goed mobiel moet zijn, want met overstappen op stations en in steden zal er veel gelopen moeten worden. De groep zal een bescheiden omvang hebben, omdat het met een grote groep niet te organiseren is. Op de donderdagen 16 mei, 11 juli, 19 september en 21 november zal een uitstapje gepland worden.
Het is de eerste keer nog wel een beetje uitproberen natuurlijk. Zo’n groepje moet even wennen aan elkaar en de manier van zelfstandig samen op pad gaan. Het eerste ‘reisdoel’ is een excursie naar de Vuilverbranding in Weurt. Mocht u niet naar de bijeenkomst geweest zijn en wilt u zich nog aanmelden voor deze activiteitengroep, dan kunt u een e-mail met uw gegevens sturen naar: m.hectors@caiway.nl of maldanna@caiway.nl
Dan kunnen beide dames beoordelen of u nog mee kunt doen. April 2013: Jaarvergadering

Bij de druk bezochte algemene ledenvergadering op 2 maart jl. heeft het bestuur afscheid genomen van
dhr. Henk van Benthum. Voor zijn jarenlange inzet voor onze KBO is hij benoemd tot erelid van KBO-Malden. Henk en ook zijn vrouw Ans werden beiden in ’t zonnetje gezet voor hun vele vrijwilligerswerk.
Dhr. Jo Albers van der Linden en mevr. Heleen van Hal zijn herkozen als bestuurslid. Jo wordt vicevoorzitter en Heleen blijft secretaris. Nieuw gekozen in het bestuur is mevr. Francy Hendriks. Wij wensen haar heel veel succes toe. Ook werden foto’s van het jubileumjaar vertoond. Deze zijn te zien op deze website bij het onderdeel "Foto's en pers".

 

April 2013: Senioren zelf aan zet voor hun toekomst

Op 26 februari jl. is in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest voor senioren om zelf te kiezen wat van belang is om zelfstandig blijven wonen in de toekomst. Deze bijeenkomst werd massaal bezocht, evenals dezelfde bijeenkomst in Overasselt. Het was onverwacht zó druk dat de geplande werkvorm met keuze-stickertjes niet mogelijk was en er flink geïmproviseerd moest worden. Helaas was een onderlinge discussie niet goed mogelijk. Het verslag van deze avond in Maldenkunt u hier (kort) en hier (lang) lezen. Ook van de avond in Overasselt is een verslag: zie hier. Aanwezigen krijgen het thuisgestuurd, of per e-mail. Geïnteresseerden kunnen het verslag ook op het gemeentehuis ophalen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn zeer nuttig, maar niet maatgevend voor alle senioren. Ze worden slechts als indicatie verwerkt in het totale onderzoek naar zelfstandig en passend wonen voor senioren in de gemeente. Het was wel duidelijk voor eenieder hoe moeilijk het is om keuzes te moeten maken. En dat er op het gebied van medische zorg geen keuzes gemaakt kunnen worden. Wordt t.z.t vervolgd.

 

April 2013: Telefoonnummer gemeentehuis 14 024 soms niet bereikbaar

Bij de aanmelding voor bovengenoemde bijeenkomsten bleek dat er problemen waren met de bereikbaarheid van het gemeentehuis via het regionale nummer met spraakherkenning 14 024. Bij nader onderzoek op de diverse afdelingen is gebleken dat het probleem zich vaker voordoet. Het kan zijn dat sommige telefoonproviders dit nummer niet ondersteunen. Dit wordt nog nader onderzocht. Mocht het u niet lukken om via 14 024 het gemeentehuis te bellen, dan kunt u altijd nog via het gewone telefoonnummer 3588300 het gemeentehuis bereiken.

 

April 2013: Informatiebehoefte over alle wijzigingen

Op de bijeenkomsten in het kader van zelfstandig blijven wonen voor senioren bleek er grote behoefte te zijn aan informatie over alles wat er de laatste tijd op de ouderen af komt. Overal worden vragen gesteld waar nog niemand op dit moment een antwoord op heeft. Hoe gaat de toekomst worden met de zorgzwaartepakketten in verzorgingshuizen? Hoe gaat dat met de scheiding van wonen en zorg in een verzorgingshuis? Hoeveel moet ik zelf uit mijn vermogen bijbetalen voor zorg en hulp thuis? En hoe zit dat met vermogen in een huis? Waar heb ik nog recht op met de AWBZ en Wmo? Etc. etc. Op dit moment komt er op de gemeente, thuiszorg, Oosterpoort en Malderburch een lawine aan wijzigingen af. Het kabinet heeft steeds nieuwe plannen en bezuinigingen.
Als er meer duidelijk is over definitieve wijzigingen, zullen gemeente en zorgaanbieders in samenwerking met de KBO’s voorlichtingsbijeenkomsten gaan houden. Wij hopen dat dit rond de zomer al mogelijk is.

 

April 2013: Anderen helpen bij praktische zaken

Wie wil anderen helpen bij praktische zaken? Vaak worden wij als bestuur geconfronteerd met vragen om mensen kortdurend te helpen bij praktische problemen, zoals voor het eerst reizen met een OV-chipkaart, hoe om te gaan met een elektrische fiets en meer praktische zaken. Onder onze leden zijn mensen met veel praktische ervaring. Wie van u is bereid kortdurend, een of tweemaal, iemand te helpen met een praktische vraag? Laat tevens weten voor welke vragen u in bent. Wij hopen zo een pool van mensen te vormen, die anderen kortdurend willen helpen met wegwijs maken. Wij hopen zo vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Graag horen wij uw reacties. (ook mogelijk via info@kbomalden.nl).

 

April 2013: Huwelijksjubilea

Senioren worden steeds ouder en blijven langer gezond en…. zijn (soms) langer gehuwd. Daarom hebben wij besloten om ook de echtparen, die 65 of 70 gehuwd zijn, met een attentie te bezoeken. Laat het ons weten!

Maart 2013: Wij houden contact

Nu we het toch hebben over zelfstandig blijven wonen, denk dan ook eens aan het sociale netwerk waar u in geval van nood op terug moet kunnen vallen. Hoe staat het met uw sociale netwerk? Verdient het uitbreiding?
Of zijn er mensen in uw omgeving die meer contacten zouden willen en dat lukt niet zo goed? Wat dacht u van een kopje koffie samen en een goed gesprek? U heeft de folder van de campagne in januari reeds ontvangen.
Hierbij treft u een interview aan met onze burgemeester, dhr. Paul Mengde. Hij doet de aftrap van een reeks van interviews over dit onderwerp.


Januari 2013: Theatervoorstellingen met KBO-korting

Net zoals bij de Seniorenbios wil Sociaal Cultureel Centrum Maldensteijn u als KBO-lid in de gelegenheid stellen om met korting te kunnen genieten van voor u geselecteerde voorstellingen in het jaarprogramma.
Zie de bijlage voor meer informatie.

 

Januari 2013: Samen iets gezelligs doen

Als KBO-afdeling willen we onderzoeken of er animo bij de leden is om samen iets gezelligs te ondernemen.
In de bijlage treft u de informatie aan.

 

Januari 2013: Campagne ‘Wij houden contact’

In december is de gemeentelijke voorlichtingscampagne “Wij houden contact” gestart.
U heeft daarover al wat kunnen lezen in ‘De Verbinding’ van de Regiodiek en in de Topic.
Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn bij de burger zelf neerlegt, is het goed om op mensen in uw omgeving te kunnen rekenen. Voor gezelligheid met elkaar en onderlinge hulp. Naarmate we ouder worden ontvallen ons dierbaren en verdwijnen mensen uit onze omgeving. Vaak dunt ons sociaal netwerk ongemerkt uit, omdat we het te druk hebben met onze carrière en de opvoeding van kinderen of omdat we verhuizen of stoppen met werken. Soms kennen we de mensen in de straat niet eens.
Met de campagne die nu van  start is gegaan willen wij alle mensen erop wijzen dat het fijn en nuttig is een goed en vitaal sociaal netwerk te hebben en dat dit soms extra aandacht vraagt. Sta eens stil bij uw sociaal netwerk: is het nog een feest of verdient het onderhoud? Waar kunt u hulp vinden wanneer het niet goed lukt? Hoe doet u dat? Tijdens deze campagne krijgt u handvatten hiervoor. Maak eens een praatje en leg nieuwe contacten.
Klik hier om u de folder met de informatie over deze campagne te bekijken.

 

Januari 2013: Bericht van de technisch ouderenadviseur

Het betreft: het overstappen naar een andere aanbieder van televisie, internet en bellen. Als men alleen een basispakket heeft van Caiway, is het overstappen naar een andere aanbieder ieder maand mogelijk.
Heeft men een aanvullend of een alles-in-eenpakket, dan is overstappen naar een andere aanbieder niet eerder mogelijk dan na het beëindigen van het contract van een jaar. Dit is voor de meeste afnemers van een uitgebreid pakket of alles-in-een pakket rond medio juni 2013. Met het ondertekenen en opsturen van de wijzigingsbrief, die is toegezonden bij overgang van de KBG naar Caiway, heeft men aan kunnen geven of men een wijziging of aanvullend pakket wenst. Door het ondertekenen en verzenden  van deze  brief is een contract met Caiway van kracht geworden. In de voorwaarden van deze brief staat vermeld dat de overeenkomst voor een jaar wordt  aangegaan. Na een jaar is het contract maandelijks op te zeggen. Dit laatste is bij Wet geregeld.

 

November 2012: Vriend van LUX in Nijmegen

Draagt u LUX een warm hart toe? Word dan Vriend van LUX en ondersteun het grootste arthouse van Europa. Als Vriend maakt u de programmering mede mogelijk en geniet u een aantal voordelen. U kunt voordelig naar film-, theater-en dansvoorstellingen, concerten, debatten en festivals. En zoals het echte vrienden betaamt, hoort men graag uw mening over het programma, de service, informatievoorziening en meer. Zodat LUX zich blijft verbeteren en nóg meer van u wordt. De Vriendenpas is zowel online als via de kassa verkrijgbaar.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.
Let op: de komst van de Vriendenpas betekent dat de reguliere 65+ / studentenpassen niet meer geldig zijn als kortingskaart in LUX. Voor een gereduceerd bedrag van € 2,50 kunnen zowel studenten als 65+ers vrienden worden van LUX. Vrienden worden?
Voor € 17,50 (65-plussers € 2,50) per jaar krijgt u als Vriend:

 • € 2,00 korting op film-, theater- en dansvoorstellingen, concerten en debatten van LUX

(zowel online als aan de kassa).

 • De digitale LUX-Nieuwsbrieven met het actuele programma-aanbod.
 • Tips van LUX, toegesneden op uw smaak en voorkeuren. 

Aanmelden via: http://www.lux-nijmegen.nl/

 

Oktober 2012: Tafeltje Dek Je

De Stichting Vrijwillige Hulpdienst /Tafeltje Dek Je Gemeente Heumen bezorgt dagelijks rond het middaguur warme maaltijden binnen de gemeente Heumen, met de filosofie dat dit ertoe bij kan dragen dat mensen makkelijker en op een gezonde manier zelfstandig kunnen blijven wonen.
Als u (tijdelijk) niet in staat bent uw eigen maaltijden te bereiden, kunt u een beroep op hen doen.
De maaltijden worden bereid in Malderburch Centrum voor Welzijn Wonen en Zorg en door vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Dagelijks is er keuze uit verschillende 3-gangen menu’s.
De kosten bedragen € 5,75 per maaltijd; afhankelijk van het inkomen is er een gemeentelijke bijdrage in de kosten mogelijk. Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. E. v. Teeseling, tel. 024-3580582.

 

September 2012: KBO-Leesgroepje

De leesgroep van de KBO Malden bestaat nu een jaar. De groep komt eens per zes weken samen en bespreekt dan een boek waarvan een van de leden de schrijver en de titel heeft bepaald.
Er kunnen zich nog nieuwe belangstellenden aanmelden. Inlichtingen: Mirjam de Groot. Tel: 024 - 3585568

 

September 2012: Bistro Malderburch

Wie in Malderburch tussen de middag gaat eten dient rekening te houden met het volgende:
De bewoners van Malderburch krijgen, vanwege de zorgovereenkomst en hun rustuurtje, als eerste hun maaltijd geserveerd als ze beneden in de Wals eten.
Dat kan betekenen, dat gasten van buiten Malderburch soms wat langer op hun maaltijd moeten wachten. Plan daarom bij uw bezoek wat extra wachttijd in of kom iets later, zodat de bewoners al bediend zijn.

KBO-leden verzoeken wij om bij onze activiteiten niet voor 14.15 uur in zaal de Wals te komen zitten.
We beginnen nooit voor 14.30 uur met KBO-activiteiten, om de medewerkers van de bistro de gelegenheid te geven alles op te ruimen, schoon te maken en zaken weer klaar te zetten. Geef hen de kans om hun werk ongehinderd te doen.

 

Juli 2012: Tip van de technisch ouderenadviseur over televisie

Op 4 juni is de KBG, de stichting kabeltelevisie Brabant-Gelderland, overgegaan naar Caiway.
Hierdoor is de frequentie van de ontvangst op uw televisie gewijzigd van 308.00 naar 316.00
Ook de zendervolgorde is gewijzigd. De overige instellingen blijven ongewijzigd.
Mocht u op problemen stuiten? Bel Henk van de Logt, tel. 3581640, onze technisch ouderenadviseur.

 

Juli 2012: Bussen van ‘BRENG’ worden steeds toegankelijker

Op de volgende manier worden deze verbeteringen onder de aandacht gebracht:

Haltescan
Via de website www.breng.nl/stapmaarin is er een link naar de overzichtskaart van alle haltes in de stadsregio Arnhem – Nijmegen. Op de kaart kun je inzoomen om een halte beter te bekijken. De haltes zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Volledig toegankelijk: dus ook voor mensen met een motorische en/of visuele beperking
 • Visueel beperkt toegankelijk
 • Motorisch beperkt toegankelijk.

Helaas is de informatie wat Malden betreft nogal verouderd. Inmiddels zijn diverse haltes immers aangepast.


Juni 2012: Avondvierdaagse

SL559461

Op 5, 6, 7 en 8 juni jl. hebben ruim 65 deelnemers en evenzoveel begeleiders genoten van de avondvierdaagse voor ouderen en mensen met een beperking. De sfeer zat er meteen goed in toen het duo Draadloos ons verraste met gezellige muziek bij de koffiepauze in het bos bij de blokhut van Scouting. De 3e dag werd niet gelopen door het slechte weer. Maar op de drie dagen dat we wel konden wandelen was het fantastisch. Evenals het feest na afloop. We danken alle vrijwilligers, harmonie Luctor et Emergo, de Hoemannen en Malderburch voor hun inzet.
En natuurlijk danken we Scouting Malden, woonvorm De Horst, voetbalclub Juliana en betonfabriek De Hamer voor hun medewerking en gastvrijheid bij de rustpauzes. Bloemisterij Gommers danken we voor de sponsoring van de bloemen.
Wethouder Ellen de Swart overhandigde de deelnemers een roos namens de gemeente Heumen.

 

Juni 2012: Het heeft Hare Majesteit behaagd...

Jan met lintjeNa een mooie toespraak en deze woorden van de burgemeester ontving onze KBO-voorzitter
Dr. Jan Festen op 27 april in het gemeentehuis een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn goede werk, onderzoeken en publicaties als longarts, voor de vele vrijwillige werkzaamheden op medisch en bestuurlijk gebied en het vele werk voor ouderen, o.a. voor de KBO.
Namens alle leden feliciteren we hem van harte met deze welverdiende onderscheiding.
Het geeft het KBO-jubileumjaar weer een extra feestelijk tintje.

 

 

 

Juni 2012: En de winnaar is... 

Zo eindigde op 16 mei jl. het lustrumtoernooi van de jeu de boules club, achter in de tuin van zorgcentrum Malderburch, met Cor Willems als uiteindelijke winnaar.
Hij ontving daarvoor de wisselbeker voor 2012 met de belofte: “Ik ben er volgend jaar weer bij”.
Dat ontlokte bij medespeler Wim Elemans de uitspraak: “Al moet ik op Eerste Kerstdag trainen,
volgend jaar krijg jij die beker niet”. Alom hilariteit natuurlijk. Uitgerekend op deze dag scheen de zon - na twee weken slecht weer -  en iedereen, al was het met de jas aan, genoot van het door de lustrumcommissie bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de KBO Malden aangeboden drankje.

 

 

 

Juni 2012: Stuur KBO-Malden een e-mail en u bent voortaan van alles op de hoogte

Het komt regelmatig voor dat een organisatie heel nuttige informatie te laat bij ons meldt. We hebben nét de Nestor verspreid en dan blijkt dat er nog iets leuks of nuttigs voor senioren te doen is. Ook krijgen we bijv. informatie via de UnieKBO, die voor veel leden van belang zou kunnen zijn. Vaak ook kunnen we uit kostenoverwegingen niet alles als bijlage bij de Nestor doen.
Wat zou het mooi zijn, als we met één druk op de knop deze informatie konden thuisbezorgen, zonder dat het iets kost. Dat kan dus, per e-mail, als we alle e-mailadressen van de leden zouden hebben!
We realiseren ons, dat een groot aantal leden nog niet met de computer werkt, maar velen al wél.
Onze papieren informatie blijft natuurlijk gewoon bij de Nestor komen, maar die extra info kan dan via de e-mail. Daarom vragen wij uw medewerking. En dat kan heel eenvoudig:
Als u een e-mail stuurt vanaf uw eigen computer aan info@kbomalden.nl en daarin alleen maar uw naam en adres typt, dan kunnen wij een e-mailgroep aanmaken, waardoor we met één druk op de knop alle info bij u thuis kunnen bezorgen.
We zullen dit natuurlijk zeer selectief doen en niet uw mailbox onnodig volproppen met onzin.
Doe er uw voordeel mee en stuur ons meteen even een e-mail!
Tenslotte nog het verzoek: laat het ons óók weten als in de toekomst uw e-mailadres wijzigt!

 

Mei 2012: Opplussen

Misschien gaat u deze lente wat veranderen of verfraaien aan uw woning, een nieuw behangetje of een kwastje verf? Denk dan ook eens na over het levensloopbestendig en veilig maken van uw huis en de toegang daar naar toe.
De KBO zet zich nu wel erg in voor bouwen van seniorenwoningen op de plek van de oude Jozefschool en de sporthal aan de Raadhuisstraat. Maar hoe we het ook wenden of keren, het zal de huidige tekorten en de groeiende vraag aan passende woningen voor senioren niet oplossen. Dus zult u zelf voorbereidingen voor de toekomst moeten treffen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. U kunt zorgen dat uw huidige woning aan uw levensfase is aangepast. En het moet niet zo zijn dat ú zich aan moet passen aan de woning.
Dat betekent niet dat u nu meteen de hele zaak moet gaan verbouwen, maar met simpele ingrepen kunt u uw woning veiliger en vooral comfortabeler maken. En dat betekent niet dat uw huis er als een gehandicaptenwoning uit gaat zien. Nee, er zijn mooie materialen en oplossingen voor het opplussen te bedenken.
Doe eens de ‘wij-blijven-hier-wonen test’ op www.wijblijvenhierwonen.nl en/of vraag vrijblijvend gratis woonadvies van een woonadviseur (via Malderburch te bereiken op tel: 3570570).
Of loop op maandagavond eens binnen in de hal van het gemeentehuis. Daar staan demonstratiekarren met materialen en kunt u advies krijgen. Op de andere dagen van de week staan deze karren bij de afdeling bouwzaken op de eerste verdieping.
De Praxis kluswijzer Wonen voor senioren is ook heel bruikbaar voor het opplussen. Te verkrijgen in de Praxis of kijk op: http://www.praxis.nl/klussen/overzicht/wonen_voor_senioren en download de PDF.

 

Mei 2012: Telefoonnummer 14 024

Heeft u al gemerkt dat de hal van het gemeentehuis anders is geworden? Het is nog niet helemaal klaar en het duurt nog wel even voordat alle informatie van de gemeente en de landelijke overheid aanwezig is.
Het heeft te maken met de nieuwe manier van dienstverlening en de vele taken die de gemeente erbij gaat krijgen in de komende jaren.
Ook het telefoonnummer om de gemeente te bereiken verandert en wordt 14 024.
Dit alles heeft te maken met het nieuwe KCC, het Klanten Contact Centrum dat veel gemeenten al aan het opzetten zijn. De hal van het gemeentehuis wordt een ruimte waar men zoveel mogelijk zelf informatie kan vinden. Daarom zullen alle brochures en folders van de gemeente en de overheid in deze hal komen. Een gastvrouw zal u te woord staan als u vragen heeft en u zo efficiënt mogelijk doorverwijzen als dat nodig is.
Via de gemeentewebsite www.heumen.nl (die ook nog niet geheel klaar is) zal men zeer veel zelf kunnen vinden en via internet zelf aanvragen kunnen doen voor bepaalde zaken.
Vraagwijzer blijft voor Wmo-zaken functioneren zoals in het verleden. Al zal men bij de gecompliceerde hulpvragen steeds meer naar de klant toe gaan.
In het zgn. ‘keukentafelgesprek’ zal men met de cliënt zoeken naar een oplossing op maat.
Dat betekent dat niet iedereen zomaar dezelfde verstrekkingen zal krijgen. Dat hangt af van de persoonlijke situatie.

Waarom nu het centrale telefoonnummer 14 024?
Het uiteindelijke doel van de overheid is de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren en administratieve lasten terug te dringen. Vanaf 2015 zal men voor nagenoeg alle overheidsvragen, producten en diensten via het KCC terecht kunnen. Tot die tijd zal alles in 5 fasen ingevoerd worden. De burger komt aan de hand van het 14 024 nummer binnen bij de front-office met zijn of haar specifieke vraag.
De bedoeling is dat het KCC in een aantal jaren tot 80% van de vragen aan de overheid in één keer goed afhandelt. Of dat nu via de balie, telefoon, e-mail of post gaat, het gaat erom dat de klant niet meer onnodig vaak doorverwezen wordt, of langer dan noodzakelijk moet wachten.

Hoe werkt het nummer 14 024?
Nadat men 14 024 heeft gekozen krijgt men een keuzevraag. De bedoeling is om de naam van de woonplaats in te spreken. Bijvoorbeeld ‘Malden’. Dan wordt u met de gemeente doorverbonden. Hier krijgt men als keuze:

 1. Voor openingstijden. 2. Voor een medewerker van het KCC aan wie u uw vraag kunt stellen.

April 2012: Jaarvergadering

Op de algemene ledenvergadering van de KBO op 3 maart jl. zijn de heren Jan Festen en Jos den Doop herkozen resp. als voorzitter en bestuurslid. We kunnen met tevredenheid terugkijken op een goede vergadering, waarin duidelijk werd dat we een actieve en financieel gezonde KBO-afdeling zijn. Om dat zo te houden hebben de leden ingestemd met een noodzakelijke contributieverhoging voor 2013.
Het bedrag zal dan naar € 25,- per lid verhoogd worden.
I.v.m. met het jubileumjaar sloten we af met iets extra’s, nl. een boeiende lezing door dhr. Toon Janssen over de historische familienamen van Malden en oude boerderijen. Voor velen een feest der herkenning.
Zoals u misschien al gemerkt hebt worden in dit jubileumjaar de activiteiten beurtelings opgefleurd met iets extra’s. Zo had de bingo in januari extra prijzen en gratis speelkansen. Bij de kadermiddag was gitaarmuziek en er waren bijzondere hapjes. De activiteiten jeu de boules, koersbal en fietsclub gaan iets extra’s doen. Dit geldt ook voor het lentereisje naar de Floriade en de avondvierdaagse, etc.
En de grote jubileumdag zal gehouden worden op 22 september. Hou die dag maar vrij! Daarover later meer.

 

April 2012: Jeu de Boules bij KBO-Malden

Jeu de Boules is de Franse verzamelnaam voor een aantal balspellen, waaronder ook het spel Pétanque.
jeudeboulesDe meeste mensen zeggen gewoon Jeu de Boules en iedereen weet meteen waar het over gaat.
Het spel kan op alle soorten terrein worden gespeeld, maar meestal op een speciaal hiervoor aangelegd terrein. Inschattingsvermogen van afstand, terrein en een beetje techniek zijn voldoende om aan het spel deel te nemen. De spelregels en puntentelling leer je tijdens het beoefenen. Een goed humeur en een sportieve instelling zijn een voorwaarde om deel te nemen.
Kom eens langs op een van de speeldagen en doe geheel vrijblijvend mee, maar pas op: je bent gelijk verkocht.
U vindt ons op de banen in de tuin van het zorgcentrum Malderburch op maandag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. In het kader van het 60-jarig bestaan van de KBO-Malden organiseren de heren Jo Groenen en Willy Caenen een lustrumtoernooi op de woensdagmiddagen 2, 9 en 16 mei a.s. Wilt u meedoen? Kom dan in april alvast oefenen en het sfeertje proeven! Deelname is gratis en bovendien: het is heel gezond voor lijf en leden. Dames en heren, u bent van harte welkom!

 

April 2012: Klussendienst

Wilt u niet langer tegen dat scheve keukendeurtje aankijken? Wacht dat fotolijstje al zo lang om te worden
opgehangen? Is het de hoogste tijd om de heg te snoeien? Maar kunt u (tijdelijk) zelf geen kleine klussen in en om het huis doen? Dan is Klussendienst Heumen iets voor u! Het maakt niet uit of u een huur- of koopwoning hebt. En er is geen inkomensgrens voor de bijdrage meer.
Wat doet Klussendienst Heumen? Klussendienst Heumen kan bijvoorbeeld kleine reparaties uitvoeren. Zoals keukendeurtjes rechtzetten, een la repareren of een tuinhekje in orde maken. Of een televisie, radio of een kast (ver)plaatsen, snoeren vastzetten of  verleggen en een schilderijtje ophangen aan de muur. Maar denk ook aan uw veiligheid! Bijvoorbeeld met het aanbrengen van dievenklauwen, veiligheidskettingen of extra sluitwerk.
De medewerkers van Klussendienst Heumen kunnen ook beugels ophangen voor extra houvast. Of helpen bij het bevestigen van een buitenlamp, deurbel, extra trapleuning of douchezitje. En wat dacht u van tuinonderhoud als snoeien van een haag, grasmaaien en tuinmeubilair schoonmaken en opbergen?
Voor € 7,50 per half uur wordt het klusje geklaard. U kunt contact opnemen met Malderburch tel: 3570570.

 

April 2012: Wat vindt u belangrijk in het ziekenhuis?

Onderzoek wijst uit dat 1 op de 3 ouderen slechter het ziekenhuis uitkomen dan ze er in zijn gegaan.
Een schrikbarende uitslag, aldus de seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG.
Tijd om de ervaringen van mensen zelf te onderzoeken.
Voorbeelden te over: gebrek aan goede nazorg en een moeizame communicatie tussen de behandelende artsen onderling, maar ook onduidelijke bewegwijzering en parkeervoorziening. Dit kan beter! Daarom zijn de seniorenorganisaties gestart met het project ‘seniorvriendelijke ziekenhuizen’ met als doel de ziekenhuizen te stimuleren om hun organisatie (meer) aan te passen aan wat ouderen belangrijk vinden.
OPROEP INTERVIEW Uw mening telt !
Hebt u meerdere aandoeningen tegelijk? En heeft u daarvoor in de afgelopen 2 jaar meerdere keren in het ziekenhuis gelegen? Zijn u zaken opgevallen die absoluut beter kunnen? Bent u ouder dan 60 jaar en bereid om mee te doen aan een interview (desgewenst bij u thuis)? Geef u dan op bij Adinda Remigius, tel 073-6123475
of per mail aremigius@uniekbo.nl

 

Maart 2012: Vervoer op Maat op 'Zondag: zó'n dag!'

Aangezien de activiteit 'Zondag: zó'n Dag!' in de vier kerkdorpen van de gemeente Heumen plaatsvindt is het
nu, op veler verzoek, ook mogelijk om met 'Vervoer op Maat' naar deze middagen toe te gaan.
Voor de zondagen 18 maart in Nederasselt, 22 april in Overasselt en 13 mei in Malden kunt u met de bus naar deze
uitvoeringen toe.
De prijs van een enkele rit is € 3,00 ( € 6,00 voor een retourtje) en dient één week voor de
uitvoeringsdatum aangemeld zijn bij de receptie van Malderburch, tel. 3570570.
Op volgorde van aanmelding kunnen er maximaal 8 personen mee.
Vertrek ± 14.00 uur en terugreis ± 16.45 uur van en naar uw huisadres.
De kaartjes koopt u bij de chauffeur. U bent van harte welkom.

 

Maart 2012: Nieuw in Malden: de cursus Rust zonder Roest en de Vriendschapscursus

Zin om in maart iets te ondernemen? Je leven wat leuker te maken? In Malden starten twee bijzondere cursussen.
Een cursus voor oudere volwassenen onder de naam 'Rust zonder Roest'.
De cursus gaat over 'kracht in balans op latere leeftijd'.
De andere cursus is voor vrouwen van 55 en ouder. Het is een Vriendschapscursus, waarbij vrouwen leren hun vriendschappen te verbeteren of nieuwe vriendschappen te sluiten.
Beide cursussen worden begeleid door ervaren cursusleidsters, Aurelia Kray en Nan Hofstede.

In de Vriendschapscursus zijn vrouwen welkom die het moeilijk vinden, door welke omstandigheden dan ook, hun leven weer op te pakken. Door meer zelfvertrouwen en beter te communiceren is het mogelijk oude vriendschappen nieuw leven in te blazen en
nieuwe vriendschappen aan te gaan. En dat met mensen uit je eigen omgeving. Het belangrijkste is dat je vrienden met jezelf wordt, dus dat je ziet dat je de moeite waard bent. Verder is er aandacht voor het stellen van grenzen, hoe je bepaalde dingen kunt zeggen en hoe je met conflicten om kunt gaan. Bijeenkomsten: overdag. Vervolgens wordt er wat theorie behandeld en daarna gaan de deelnemers in kleine groepjes aan het werk.
De Vriendschapscursus kost in totaal 60 euro (12 lessen).

De cursus 'Rust zonder Roest' heeft als belangrijkste doel dat mensen zichzelf beter leren kennen, leren omgaan met hun
beperkingen en vooral hun talenten leren inzetten. Er wordt gesproken over ouder worden en de voor- en nadelen daarvan.
Er is aandacht voor oude wensen en dromen en steeds wordt benadrukt dat je nooit te oud bent om te leren.
De cursus Rust zonder roest kost in totaal 50 euro (9 lessen).

Beide cursussen zijn overdag (ochtend of middag) en duren twee en half uur.
Er wordt gestart met minimaal 9 deelnemers. Het maximum is 12 deelnemers.

Februari 2012: Koersbalclub zoekt versterking

Tekstvak:
Welke vitale man of vrouw zou de Koersbalclub kunnen versterken? De groep, die iedere vrijdagmiddag om 13.30 uur in de activiteitenruimte van Malderburch speelt, is op zoek naar een sterk persoon, die mee kan helpen om de grote groene speelmat uit te rollen en tafels te verplaatsen. En natuurlijk zijn nieuwe Koersbalspelers en -speelsters ook van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrie Hendriks, tel: 3587487.

 

 

 

 

 

Februari 2012: Klussen

Er is nogal eens verwarring rondom de Klussendienst en de Vrijwillige hulpdienst. Dit zijn 2 aparte diensten die u kunt inschakelen voor kleine klusjes die u zelf niet meer kunt doen. Van beide diensten kunnen ouderen gebruik maken. Hoewel men soms anders beweert is een klussendienst géén dienst die KBO-Malden aanbiedt!
De vrijwilligers van de Vrijwillige hulpdienst (tel: 3583520) zijn géén vrijwilligers van de KBO! En de mensen van de Klussendienst van Malderburch (tel: 3570570) vallen onder de verantwoordelijkheid van Malderburch.
De KBO is dus niet verantwoordelijk voor eventuele klachten over beide diensten.

Januari 2012: Gezocht: Chauffeur voor Vervoer op maat “Wij rijden met zorg”

Is dit iets voor u? Vrijwilliger op het busje van Vervoer op maat, voor bijv. 2 dagdelen per week? Gezocht wordt naar een rustige, hulpvaardige en vriendelijke chauffeur met rijbewijs B. Heeft u interesse, neem dan contact op met Peter Strikkeling in Malderburch. tel: 3570570 of peter.strikkeling@malderburch.nl 

 

Januario 2012: Tafeltje Dekje

De aanmelding voor de maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje is gewijzigd. Voorheen moesten nieuwe deelnemers zich aanmelden via Vraagwijzer. Door het gewijzigde subsidiebeleid dient u zich nu aan te melden bij Zorgcentrum Malderburch tel: 024 3570570 De gewone procedure wordt dan in gang gezet.

 

Januari 2012: Kerstcollecte 2011

Tijdens de drukbezochte KBO-Kerstviering werd gecollecteerd voor de Stichting Missie en Ontwikkeling. De opbrengst was
€ 322,81. Daarmee gaat Mevrouw Seegers deze maand naar de omgeving van Madras in India. Voor dit bedrag kan het schoolgeld voor enkele kinderen in de sloppenwijken betaald worden en krijgen ze zo een kans om zich te ontwikkelen en daardoor een betere toekomst te krijgen.

 

November 2011: Machtigingsformulier contributie

Inmiddels is er een definitief raadsbesluit voor de subsidie aan de KBO’s in de gemeente Heumen. We zullen juist in ons jubileumjaar en in de komende jaren een subsidiekorting van 40% moeten opvangen. We gaan proberen om onze activiteiten in 2012 zoveel mogelijk hetzelfde te houden en tóch de contributie niet extra te verhogen. Want we realiseren ons maar al te goed dat de ouderen in koopkracht achteruit zullen gaan. En daarom willen wij onze relatief lage contributie niet extra gaan verhogen als dat te voorkomen is.
Dat proberen we te doen door heel zuinig te zijn, sommige uitgaven bij te stellen en andere inkomstenbronnen te zoeken. Dat zal voor bestuur en kaderleden veel inzet en creativiteit vergen.
En van ú vragen we medewerking voor de automatische incasso! Dat scheelt met ruim 700 leden een enorm bedrag aan bankkosten, dat we kunnen inzetten voor de activiteiten. De contributie voor 2012 zal € 22,- worden, zoals dat overeengekomen was in de algemene ledenvergadering in februari.
Hoe gaan we dat doen? We vragen u om het machtigingsformulier nauwkeurig in te vullen en te ondertekenen en op de inleveradressen af te geven of per post aan de penningmeester van de KBO te sturen (dhr. P. van der Meer, De Wieken 46, 6581 DG Malden).
Begin januari en begin juli zal dan een bedrag van € 11,- automatisch afgeschreven worden. De kosten zijn voor u op deze wijze prettig gespreid en voor uw eigen administratie is het ook gemakkelijker.
De penningmeester zal uw medewerking zeer toejuichen. Als alles ingevoerd is scheelt dat een hoop werk.
U krijgt dus geen losse acceptgiro meer aan het begin van het jaar. En opzeggen van de machtiging is altijd mogelijk. Andere KBO-afdelingen werken al met een automatische incasso en zijn er zeer tevreden over.
Als u ondanks alles tóch op de oude wijze met de acceptgiro wilt betalen betekent dat dat u de extra kosten die dat met zich meebrengt dient te betalen. In dat geval betaalt u € 22,- + € 2,50 administratiekosten ineens.
U begrijpt natuurlijk dat wij heel graag zien dat u het machtigingsformulier meteen inlevert, want het kost even tijd om alles te verwerken. Niet vergeten! Dan kunnen we met z’n allen een fantastisch jubileumjaar tegemoet zien!

November 2011: Opplussen en Wij blijven hier wonen

De gemeentelijke werkgroep ‘Wij blijven hier wonen’, die zich inzet voor het opplussen van woningen, is met het project nu in de hele gemeente gestart. KBO-vrijwilligers werken mee aan dit project. U heeft van de gemeente alle folders ontvangen. In Malden en Overasselt zijn al informatiemarkten geweest. Mocht u het gemist hebben: u kunt nog op 17 november de informatiemarkt bezoeken in Dorpshuis Terp in Heumen. Van 13.30 tot 16.00 uur.
Helaas is de gemeentewebsite voor de huistest momenteel niet beschikbaar: de gemeente Heumen had een niet goed beveiligde website en die wordt nu in zijn geheel vernieuwd.
Dat betekent dat u nu alleen via www.huistest.nl/heumen de huistest kunt doen, of via www.heumen.nl, knop loket, knop producten en diensten, klik w en dan Wij-blijven-hier-wonen-test.
Het gaat in dit project om bewustwording van uw eigen (huur)woning. De mensen passen zich aan aan hun huis, maar dat zou andersom moeten. Je moet je huis aanpassen aan je levensfase. Een jong gezin maakt de woning veilig voor kleine kinderen door bijvoorbeeld een traphekje te plaatsen. Als je ouder wordt gaan de kinderen uit huis en krijgen kamers een andere bestemming. Dan is het moment dat u aan eenvoudige aanpassingen en comfort kunt gaan denken, zodat u een levensloopbestendige woning creëert. Bij het opplussen van uw woning moet u in eerste instantie niet denken aan enorme verbouwingen, of een compleet huis voor invaliden, maar aan kleine veranderingen, zoals een extra trapleuning, deurklinken waar je niet achter blijft hangen met kleding, bewegingsdetectielampjes op donkere plekken in en om de woning, drempels verwijderen, veilige sloten etc.
Het gaat erom dat u veiligheid en comfort in uw woning creëert voordat u wat gaat mankeren of u zich bezeert.
Er is zo veel mogelijk waar je ook gemak van hebt. Wat dacht u van een seniorenslot, enig idee wat het is?
Bij de ‘kanteling van de Wmo’ en de speciale voorzieningen gaat men er vanuit dat men zelf verantwoordelijk is voor het levensloopbestendig maken van het huis. Men kan er niet meer vanuit gaan dat de gemeente alles voor u doet en betaalt. En de kans op een aangepaste woning is helaas in onze gemeente minimaal. Omdat er onvoldoende seniorenwoningen beschikbaar zijn is het verstandig uw woning zelf op te plussen.
Dat kan van een simpele beugel boven het bad tot een complete verbouwing zijn.
-Op iedere maandag van 16.00 tot 18.30 uur kunt u in de hal van het gemeentehuis voorbeelden bekijken op speciale wanden. Beschikbaar gesteld door bedrijven.
-U kunt zelf de huistest doen, of via Vraagwijzer (tel: 14 024) vragen of een van de woonadviseurs dat gratis komt doen. Deze (KBO)-vrijwilligers kunnen als u dat wilt uw huis bekijken en advies geven. U krijgt dan een boekje met de uitwerking van de huistest en adviezen.
-Ook kunt u op http://www.praxis.nl/klussen/kluswijzers de kluswijzer Wonen voor senioren downloaden en zelf aan de slag gaan.
-De dames van Vraagwijzer in het gemeentehuis kunnen u informeren en weten wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt. Zij kunnen u verwijzen naar deskundige bedrijven, of woonadviseurs.
Ook zal er op de website een lijst met bedrijven komen die hun medewerking aan dit project geven.
Het opplussen van uw woning heeft geen invloed op de WOZ-waarde van uw huis, tenzij u een complete uitbreidingsverbouwing uit gaat voeren, waarbij vergunningen aangevraagd moeten worden.
Op 24 maart 2012 zal een woonfestijn georganiseerd worden in het gemeentehuis. Daarover t.z.t. meer.

November 2011: Foute woonadviseurs

Het blijkt weer dat er mensen zijn die misbruik van u willen maken. Zij komen onaangekondigd bij u aan de deur en presenteren zich als woonadviseur. Zij willen bekijken of uw woning wel veilig is. Ook huurders van Oosterpoort zijn lastig gevallen met mannen die zeggen dat ze van Oosterpoort zijn.
Laat deze lieden niet binnen! De woonadviseurs van het opplusproject en mensen van Oosterpoort komen niet bij u binnen. Tenzij u daar zelf een afspraak mee heeft gemaakt via Vraagwijzer of Oosterpoort.
De woonadviseurs van het opplusproject hebben een pasje van de gemeente en een brief bij zich. En zij zijn gratis en vragen u nooit om een handtekening!

 

November 2011: De kanteling van de Wmo

Het begrip ‘kanteling’ is net al gevallen en is voor veel mensen nieuw. Het betekent enerzijds een bezuiniging in de tegemoetkoming van kosten via de Wmo. En anderzijds een omkeer naar eigen verantwoordelijkheid.
Wethouder Ellen de Swart sprak daarover in haar toespraak op de Dag van de Ouderen (Opkomen voor jezelf, u bent aan zet). Wij voegen ter informatie haar toespraak toe.
De kanteling houdt in dat wat je zelf kunt doen en kunt regelen, je zelf moet doen. En niet alles laten afhangen van de overheid/gemeente die nu moet bezuinigen. Ouderen kunnen vaak zelf heel goed hun eigen zaakjes regelen. En als dat niet meer gaat en er ook geen hulp in de naaste omgeving is, kan men gebruik maken van het vangnet van de Wmo. Aanpassingen en vergoedingen worden met de cliënt besproken en op maat gegeven. Dat betekent dat je niet zomaar recht hebt op zaken die anderen misschien wel toegewezen krijgen. Het hangt helemaal af van de situatie waarin iemand op dat moment verkeert., ook in financieel opzicht.
Niet gaan zitten afwachten dus, maar uitgaan van zelfinitiatief. En hulp voor degene die dat echt nodig heeft.

Oktober 2011: Contributie 2012

In de nieuwsbrief bij de Nestor van mei hebben we kort verslag gedaan van de algemene ledenvergadering in februari.
Daarin hebben we vermeld dat de mogelijkheid bestaat voor een extra contributieverhoging voor 2012.
Redenen waren hiervoor waren, ten eerste: de te verwachten subsidiekorting van de gemeente.
En ten tweede: de verhoging van de afdracht per lid aan KBO-Gelderland en de UnieKBO.
We verwachten n.a.v. onze acties die we ondernomen hebben, dat de korting op de gemeentelijke subsidie minder fors zal zijn dan we ingeschat hadden (het bedrag dat onlangs in de Gelderlander vermeld stond voor de 3 KBO’s was helaas foutief). Verder is het nog steeds onduidelijk of, en hoeveel, de afdracht aan KBO-Gelderland en de UnieKBO verhoogd zal worden. Het lijkt erop dat die verhoging voor 2012 nog niet doorgevoerd gaat worden. Om die reden heeft het KBO-bestuur besloten om voor 2012 geen extra contributieverhoging door te voeren. En daarom is een extra ledenvergadering niet nodig.
Wél zijn er voor onze KBO extra onkosten, maar die zouden we deels kunnen opvangen door over te gaan op automatische incasso van de contributie. Daarmee besparen we een fors bedrag op bankkosten.
Daarvoor hebben we wel uw medewerking en instemming nodig! Hierdoor blijft voor 2012 de contributie op de afgesproken € 22,-. Omdat veel mensen in de maand januari hoge kosten hebben, zijn wij van plan om de contributie gespreid op twee momenten in het jaar te innen via de automatische incasso. Dus in januari € 11,- en later in het jaar nogmaals € 11,- Als u geen machtiging wilt afgeven, dient u helaas € 2,50 per keer extra te betalen. Dus € 13,50 per half jaar. Bij een van de volgende Nestors ontvangt u meer informatie over deze wijze van betalen van de contributie. Op de algemene ledenvergadering begin 2012 hopen we meer duidelijkheid te hebben over de afdracht aan KBO-Gelderland en de UnieKBO (die afdracht is nodig voor de Nestor en professionele ondersteuning van KBO-afdelingen). Tegen die tijd kunnen we beter overzien wat de financiële consequenties zijn voor de toekomst van onze KBO-afdeling en daar het beleid op afstemmen.

September 2011: Nieuwe huurgrens geldt ook voor aangepaste woningen

Woningzoekenden die een sociale huurwoning met een netto huurprijs tot € 652,52 willen huren, krijgen te maken met strengere inkomenscriteria die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.
Vanaf 1 januari 2011 komen huurders met een inkomen van meer dan € 33.614,- bruto per jaar niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dat geldt dus ook voor aangepaste woningen en aanleunwoningen die in onze gemeente o.a. door Oosterpoort worden verhuurd en vrijwel allemaal onder deze norm vallen.
Een groot probleem dus voor senioren met een hoger inkomen dan € 33.614,- waar nog geen oplossing voor is.

Aangepaste woningen (eventueel met zorg):
Oosterpoort verhuurt meerdere aangepaste woningen voor minder validen of mensen die extra zorg nodig hebben. In eerste instantie wijzen ze die toe aan woningzoekenden met een indicatie. Hebt u belangstelling voor zo’n woning? Let dan op de woningadvertenties in Entree. Daar adverteren ze alle rolstoel-toegankelijke woningen, rollatorwoningen en Verzorgd Wonen­woningen. Zo kunt u zelf kiezen op welke woning u wilt reageren. Let wel op de juiste CIZ-indicatie die u nodig hebt. Een indicatie kunt u aanvragen via Vraagwijzer van de gemeente. Van belang is wel wanneer u uw indicatie hebt gemeld bij Oosterpoort. Bij woningtoewijzing bepaalt die datum de volgorde (‘oudste datum eerst’). Hebt u een indicatie? Geef dan zo snel mogelijk een kopie af bij Oosterpoort. Voor meer informatie over aangepast wonen kunt u terecht bij Vraagwijzer.

 

Augustus 2011: In memoriam

Op 2 augustus jl. is onverwacht overleden ons kaderlid Huub van Duren.
Ondanks zijn kwetsbare gezondheid zette hij zich altijd volledig in voor onze KBO-activiteiten. Met name voor de avondvierdaagse regelde hij de rustplaatsen, zorgde voor sponsors en maakte hij fotoreportages.
En kwamen er nieuwe gezichten bij de biljartclub of de jeu de boulesclub, dan duurde het niet lang of Huub had ze KBO-lid gemaakt. Ook hebben we mogen genieten van zijn humor en grappen als buutreedner.
We zijn Huub zeer veel dank verschuldigd voor wat hij voor de KBO heeft betekend.

 

Juli 2011: 700ste lid voor KBO-Malden

700e lid KBO-MaldenBegin juni hebben we ons 700ste KBO-lid in Malden kunnen begroeten! Mevrouw Mies van Dijk kreeg als 700ste KBO-er tijdens het dagtochtje naar Paleis Soestdijk op 1 juli haar ledenpasje, een oorkonde en bijbehorende KBO-cadeautjes overhandigd door voorzitter Jan Festen.

Ons kersverse lid heeft samen met de andere deelnemers erg genoten van het bijzondere dagtochtje met de KBO.
En natuurlijk willen we nog wel meer leden om een vuist te kunnen maken naar de politiek, want we willen graag alle ouderen van dienst zijn en opkomen voor de belangen van alle ouderen.

En dat is momenteel wel heel erg actueel, want als de plannen van de gemeente zo verder doorgaan zullen de financiële klappen in de hoek van de ouderen vallen. Zie de brief van de 3 KBO’s over de subsidies!

En zoals u hieronder kunt lezen heeft de gemeente daar al vast maar een begin mee gemaakt door de tariefwijzigingen voor de Alarmering, Tafeltje-dekje en de Klussendienst.
We houden u op de hoogte en zullen alles in het werk stellen om de gemeente tot inkeer te brengen. En uw hulp is daarbij dringend nodig. Kom op voor jezelf... U bent aan zet.

 

Juli 2011: Gewijzigde regels voor alarmering, Tafeltje Dekje en Klussendienst

Op 31 mei heeft het college besloten de regels voor persoonsalarmering, de maaltijden van Tafeltje Dekje en de Klussendienst te wijzigen. Deze wijzigingen betekenen onder meer dat inwoners die een beroep willen doen op deze voorzieningen niet meer eerst naar Vraagwijzer moeten voor een indicatie maar direct contact op kunnen nemen met Malderburch (voor de persoonsalarmering en de Klussendienst) dan wel Stichting Tafeltje Dekje (voor de maaltijdvoorziening).
Verder is een belangrijke wijziging dat nagenoeg alle inkomensafhankelijke tarieven (het laagste tarief voor Tafeltje Dekje blijft behouden) worden afgeschaft. Dit betekent dat bijna iedereen in de toekomst één (kostendekkend) tarief gaat betalen.
De consequentie hiervan is dat bepaalde groepen straks duurder uit zullen zijn. Voor nieuwe en bestaande klanten van de persoonsalarmering en de maaltijdvoorziening gaan deze wijzigingen in per 1 januari 2012. Voor nieuwe klanten van de Klussendienst gaan deze wijzingen per 1 juli in. Bestaande klanten van de Klussendienst krijgen per 1 september te maken met de nieuwe regels.
Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de consulenten van Vraagwijzer op telefoonnummer 024 - 358 83 29 of een e-mail sturen naar Vraagwijzer@heumen.nl
Vraagwijzer is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en maandagmiddag van 16.00 tot 18.30 uur.

 

Juli 2011: Waarschuwing van de technisch ouderenadviseur

Onze technisch ouderenadviseur, de heer Henk van de Logt, wijst ons op het volgende: het komt regelmatig voor dat men telefonisch benaderd wordt om van provider te veranderen, dit vooral bij telefonie. Reageer daar niet op want dit  is moeilijk terug te draaien. Ook het opdringen van allerlei diensten, andere pakketten b.v. ‘alles in een’ pakket, komt voor (telefonie, internet en TV samen). Dit is meestal overbodig en is veelal veel duurder. En als er iets mis gaat valt alles tegelijk uit. U weet het: een gewaarschuwd mens....

 

Juni 2011: Nieuwe website KBO-Malden

Sinds enkele dagen is de nieuwe website van KBO-Malden te vinden op internet.
Kijk maar eens rond op www.kbomalden.nl en zet hem in uw lijstje favorieten. Alle informatie van onze KBO staat erop. En nuttige links naar andere organisaties. Ook zullen we foto’s gaan plaatsen van gezellige KBO-momenten. Nieuws over alle activiteiten kunt u er vinden. Dus als u onverhoopt uw Nestorbijlagen kwijt bent, of uw jaarboekje, dan kunt u daarvoor de website raadplegen.
En klik ook maar eens naar het onderwerp fietsclub. Daar ziet u een link naar Beuningen-nieuws waar een stukje staat over de ‘hangouderen’ van KBO-Malden. Het geeft een heel leuk beeld van onze fietsclub. Test

 

Agenda

donderdag 8 en 15 juni 2017 vanaf 13.30 uur Zonnetrein naar Rivierpark Nijmegen vanaf Malderburch info
woensdag 31 mei en vrijdag 2 juni 2017 14.00 - 16.00 uur Inschrijven Avondvierdaagse info
woensdag 24 mei 2017 vanaf 17.30 uur KBO Senioren Diner in zaal "de Wals" van Malderburch info
zaterdag 20 mei 2017 vanaf 14.45 uur KBO Bingo in zaal "de Wals" van Malderburch  
donderdag 18 mei 2017 vanaf 14.30 uur Themamiddag 'Samen bankieren' in "de Ommezwaai" van Malderburch info
woensdag 17 mei 2017 vanaf 8.15 uur Lentereis naar Amsterdam info
woensdag 10 mei 2017 vanaf 17.30 uur KBO Senioren Diner in zaal "de Wals" van Malderburch info
dinsdag 9 mei 2017 vanaf 15.45 uur Seniorenbios met de film '24 Wochen' info
zondag 7 mei 2017 vanaf 14.30 uur Zondag: zó'n dag! in "Verenigingsgebouw" te Overasselt info

 

Diensten

Onderstaande diensten bieden wij aan:

Belangenbehartiging

De KBO-afdeling Malden behartigt samen met anderen de algemene- en individuele belangen van alle ouderen in de regio en in de gemeente Heumen.

De afdeling neemt deel aan een aantal overlegsituaties waaronder de werkconferenties, waarin naast vertegenwoordigers van  de burgers (KBO-afdelingen, de BAR en cliëntenraden) ook zorgaanbieders participeren, onder regie van de gemeente Heumen. Werkgroepen met speciale opdracht, voortkomend uit de werkconferentie, zijn o.a.: medezeggenschap en ervaringsdeskundigheid en digitaal dorpsplein. Resultaten van vorige werkconferenties zijn: wonen voor speciale doelgroepen, vervoer op maat, klussendienst, opplussen van woningen, gemeentelijke stuurgroep voor de Wmo.
Zie ook op: www.heumen.nl  → zorg en welzijn

De drie KBO-afdelingen in de gemeente Heumen.
Zij overleggen regelmatig met elkaar en stemmen hun beleid over algemene zaken in de gemeente Heumen op elkaar af.
Zij hebben geregeld overleg met het College van Burgemeester en Wethouders over zaken die de ouderen aangaan, met Malderburch Centrum voor welzijn wonen en zorg en Wooncombinatie Oosterpoort. Er is incidenteel contact met de Burgeradviesraad.

Vraagwijzer, Oosterpoort, Malderburch en de 3 KBO’s hebben een samenwerkingsverband om senioren met een hulpvraag zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn. In het kader van de veranderingen in de zorg hebben de 3 KBO’s een belangrijke signaleringsfunctie naar de gemeente toe wanneer u problemen ervaart. Laat ons dit weten of via d ouderenadviseurs dan wel direct naar het bestuur.

In het kader van ‘Passend Wonen’ hebben de 3 KBO’s, Gemeente, Malderburch, Oosterpoort en Zorggroep Zuid Gelderland een convenant gesloten om algemene voorzieningen voor senioren in stand te houden, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Belastinginvulhulp

De Belastingservice is er voor KBO-leden en leden van andere ouderenbonden van 65 jaar of ouder met een AOW-uitkering, eventueel met een aanvullend pensioen.
Er wordt wél een inkomensgrens voor alleenstaanden (€ 35.000,-) en voor gehuwden/samenwonenden (€ 50.000,-) gehanteerd.
De belastinginvulhulpen vullen eenvoudige belastingaangiften in en T-formulieren voor teruggave van belasting over voorgaande jaren.
Ook als u van de Belastingdienst geen aangiftebrief ontvangt, is het zinvol na te gaan of u in aanmerking komt voor belastingteruggave.
De belastinginvulhulpen mogen een vergoeding vragen voor gemaakte kosten.

In Malden:
Dhr. J. den Doop, tel: 024-3880354
Dhr. F. de Bok, tel: 3580397                  
Dhr. T. Janssen, tel: 06 55390040

In Overasselt/Nederasselt/Heumen:
Mw. L. Creemers, tel: 024-6222110

Bezoek aan zieken, jarigen en jubilarissen

Langdurig zieken worden door de ziekenbezoekers thuis bezocht en krijgen een fruitmandje of een bloemetje.
Jarigen worden bezocht bij 80, 85, en 90 jaar en krijgen een attentie. Na 90 jaar komt bij iedere verjaardag bezoek.
Ook bij een 50-, 60-, 65- of 70-jarig huwelijksjubileum (wanneer we een uitnodiging ontvangen).

Is er iemand ziek, laat het ons dan weten!

Voor ziekenbezoek thuis en zieken die in een zieken- of verpleeghuis verblijven belt u de coördinator:
Mevr. Ellen Hermens tel: 024-3580464.

Voor overleden KBO-leden wordt met Allerzielen een mis gelezen in de kerk in Malden.

Identiteit en verliesverwerking

Op dit moment is er een vacature.

Ouderenadviseurs

In de gemeente Heumen is een aantal ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen werkzaam, zowel op vrijwillige als op beroepsmatige basis. Het werk van deze adviseurs valt onder het project 'ouderenadviseur' dat tot stand is gekomen in samenwerking met de KBO en Malderburch, Centrum voor Welzijn Wonen en Zorg.

Waarom ouderenadviseurs?
Wanneer u vragen heeft over:

 • de zorgverlening
 • het verkrijgen van hulpmiddelen
 • wonen en woningaanpassingen
 • financiële regelingen en subsidies
 • administratieve zaken
 • vervoer
 • tijdsbesteding

en vele andere zaken... dan kunnen de ouderenadviseurs u wegwijs maken in de wirwar van mogelijkheden en regelgeving.

Voor wie?
De ouderenadviseurs zijn er voor alle 55-plussers in de gemeente Heumen en voor iedereen uit de naaste omgeving (zoals partners, familie, kennissen, buren, vrijwilligers).

Wat kunnen de ouderenadviseurs voor u doen?
Met u uitzoeken hoe u geholpen kunt worden. U alle nodige informatie geven of u vertellen waar u moet zijn voor een antwoord op uw vraag en u daarin eventueel ondersteunen.

Wat kost dat?
Wanneer u één van de ouderenadviseurs inschakelt, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Al het werk dat de adviseurs voor u verrichten is gratis.

De vrijwillige ouderenadviseurs in de gemeente Heumen zijn:
Malden:
Mw.E. van den Heiligenberg, tel.: 024 - 2403115

Dhr. J. den Doop, tel: 024 - 388 03 54

Overasselt/Nederasselt:
Mw. L. Creemers, tel: 024 - 622 21 10

 

De beroepsouderenadviseurs zijn:
Marjolijn Boeren, Monique Cotteleer en Barbara Maiburg.
Soms doen zich tegelijkertijd meerdere aandoeningen en problemen voor. Hierbij valt te denken aan verschillende ouderdomsklachten, ziektes, sociale en psychische problemen. De beroeps-ouderenadviseur houdt zich bezig met vragen waar meer nodig is dan een kortdurend advies. Zij kan op verzoek bemiddelen. Zij biedt ondersteuning aan de vrijwillige ouderenadviseurs en neemt, desgewenst, complexere hulpvragen over.

De beroepsouderenadviseurs zijn werkzaam bij Malderburch.
Zij zijn op de volgende dagen bereikbaar:
-Marjolijn Boeren op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 15.30 uur.
-Monique Cotteleer op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 15.00 uur.
-Barbara Maiburg op maandag, woensdag en donderdag tussen 9 en 15.30 uur.

Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer: 024- 357 05 70 of per e-mail: welzijn@malderburch.nl
 
Wanneer een probleem zich moeilijk telefonisch laat oplossen, dan kan de ouderenadviseur ook bij u op bezoek komen.

Technisch ouderenadviseur

Heeft u problemen met het installeren van uw nieuwe DVD-recorder? Lukt het niet de voorkeurszenders op uw nieuwe televisie in te stellen? U hebt allerlei zaken geleerd tijdens het internetcafé maar nu lukt het u niet deze toepassingen op uw eigen computer te activeren? Op uw mobiele telefoon lukt het u niet adressenlijsten of iets dergelijks te activeren? Dit zijn allemaal kleine zaken waarvoor het niet lonend is een beroepskracht in te roepen of waarvan u niet weet wie u hiervoor moet benaderen, want uw kinderen wonen te ver van u af. Onze technisch ouderenadviseur kan u hierbij helpen.
Hij geeft deze hulp gratis, maar indien hij kosten moet maken dan zijn deze voor u.
Het gaat uitdrukkelijk niet om het repareren van kapotte apparaten! Hiervoor dient u uw leverancier te benaderen.

dhr. Van de Logt, Gladiolenstraat 66, Malden, tel. 024-3581640.

Activiteiten

Onze activiteiten worden meestal in Zorgcentrum Malderburch gehouden. Een aantal activiteiten wordt in samenwerking met Malderburch georganiseerd.
Wilt u zich houden aan de begintijd van de activiteiten, omdat de ruimte ook gebruikt wordt voor andere doeleinden.

Biljartclub

Op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag kunnen senioren vanaf 13.00 uur tot ± 16.00 uur het biljartspel beoefenen. 
We spelen in de biljartruimte op de 1e verdieping in Zorgcentrum Malderburch.
U kunt zelf uw eigen biljartkeu meebrengen, maar er zijn ook enkele keus aanwezig. We spelen geen competitie, maar gewoon voor de gezelligheid.
Voor het gebruik en onderhoud van de ruimte vragen we een kleine vergoeding aan de deelnemers.
Consumpties tijdens het biljarten zijn voor eigen rekening verkrijgbaar aan de bar in de Wals.

Dhr. Arts, Zwerfkei 82, Malden, tel: 024-3586705

Bingo

Met uitzondering van december wordt iedere maand een bingo gehouden in zaal de Wals in Malderburch.
Zie voor de data de Agenda.
Aanvang 14.45 uur, zaal open om 14.15 uur, niet eerder!!!
Introducé(e)s meenemen is toegestaan, de toegang is gratis.

Zo nodig kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw bingokaartjes.

De bingo wordt verzorgd door:
Mevr. Alders, Mevr. Boschman, Mevr. De Bruijn-v.d. Logt,
Dhr. Hendriks, Mevr. R. van Melis, Mevr. N. Schoock
en de contactpersonen:
Dhr. en mevr. De Bruijn-v.d. Broek, Tulpstraat 14,  tel: 3581329

Op de volgende zaterdagen in ‘de Wals’ in Malderburch:
16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni,
16 juli, 13 augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november.

Computerlessen

Wilt u als KBO-lid les volgen in bijv. e-mailen, Facebook of leren omgaan met Skype, dan kan dat in een klein groepje, of privé tegen een vergoeding. U kunt contact opnemen met: Dhr. Janssen, Kerkweg 9, Malden, tel: 06-55390040

Fietsclub

De afstand die gefietst wordt is zo rond de 30 kilometer.
Op iedere woensdag van de maand vertrekken we bij de zij-ingang van Zorgcentrum Malderburch aan de Malderburchstraat om 13.30 uur.
Na zo’n 12 à 15 kilometer zoeken we een terrasje op voor een gezellig babbeltje, een kopje koffie of een drankje. Dit voor eigen rekening van de deelnemers.
Het einde van het fietsseizoen sluiten wij gezellig af met een avondje pannenkoek eten. Natuurlijk ook op eigen kosten. Maar voor de fietsclub zelf hoeft u niets te betalen.
Er wordt veelal met de elektrische fiets meegefietst!

Inlichtingen bij:
Dhr. Gerrits, ’t Grind 158, Malden, tel: 024-3583697
Dhr. Lensen, Proefsteen 10, Malden, tel: 024-3584185

Jeu de boules

In de tuin van Malderburch bevinden zich 2 jeu de boules-banen. Elke maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kan men in groepsverband spelen. Een ballenset is ook tussentijds bij de balie te lenen. Deelname is gratis.

Dhr. Groenen, Gladiolenstraat 3, Malden, tel: 024-3580798
Dhr. W. Caenen, Grote Loef 31, Malden, tel.: 024-3881032

Koersbalclub

Koersbal wordt gespeeld op een mat van 2 bij 8 meter. Daarbij gebruiken we 4 zwarte en 4 gele ballen en een wit balletje, genaamd “Jack”.
Bij de gele en zwarte ballen ligt het zwaartepunt naast het midden, daardoor beschrijft de bal een bocht: de “koers” van de bal. Met de ballen probeer je zo dicht mogelijk bij het witte balletje te spelen en je tegenstander te verdrijven. Het spel vergt enige behendigheid, maar iedereen kan het tot op hoge leeftijd spelen.
Koersbal wordt iedere vrijdagmiddag gespeeld in de ruimte van de activiteitenbegeleiding in Malderburch.
Aanvang: om 14.00 uur.
In verband met het opstellen van het wedstrijdschema vragen wij u om 10 minuten vóór deze tijd aanwezig te zijn.

Iedereen mag een maand op proef meespelen.
Daarna is de contributie € 3,- per kwartaal.

Inlichtingen bij:            Dhr. Hendriks, Lindenhof 10, Malden, tel: 024-3587487

Leesgroep

De leesgroep van de KBO komt eens in de zes weken bijeen om een gelezen boek te bespreken.
Samenkomst bij een van de leden.

Mevr. De Groot, Schoolstraat 128, tTel: 3585568

Malderburch Internetcafé

Het internetcafé bevindt zich op de 3e etage van Malderburch.
Op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur zijn afwisselend
Dhr. Molenaar, Mevr. Van Hal en Dhr. Boekestein aanwezig om u te begeleiden bij het omgaan met de computer en internet.
U kunt ook met uw eigen laptop of tablet komen. Een WiFi -verbinding is mogelijk.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Buiten deze uren om kunt u, als u zelfstandig met de computer kunt omgaan, bij de balie gratis internet regelen.

Dhr. Boekestein, Kastanjelaan 32, Malden, tel: 024-3587067 of 06-11056415.

Reizen

In het  voor- en najaar worden dagtochten georganiseerd door:

Dhr. Den Doop, Korte Loef 6, Malden, tel: 024-3880354

Het vervoer van de dagtochten geschiedt met een luxe touringcar, maar zonder lift.
Rolstoelen (ingeklapt) en rollators kunnen onder in de bus mee. Niet alle dagtochten zijn geschikt voor mensen met een beperking.
Het kan te inspannend voor hen zijn. Er gaat ook geen speciale begeleiding mee. Deelname is op eigen risico!
Er wordt wel een reisverzekering afgesloten.
Bij de inschrijving voor de dagtochten gebruiken we aanmeldstrookjes die ingeleverd kunnen worden bij de bestuursleden (gelijktijdig gepast betalen).
Wij vragen u het telefoonnummer van een contactpersoon te vermelden indien er zich problemen met u voordoen tijdens de dagtocht.
In Malderburch alleen inschrijven op vrijdagmiddag tijdens het internetcafé op de 3e verdieping.
Op het strookje wordt de aanmelddatum gezet. Als de bus volgeboekt gaat worden geldt: wie het eerst heeft ingeschreven gaat voor.
Tot 24 uur voor vertrek kan men - bij bijv. ziekte - het geld terugkrijgen. Dan kunnen er nog mensen mee die eventueel op de reservelijst staan.

Seniorenbios

In samenwerking met bioscoop CineTwins in Malden is er maandelijks een geselecteerde film te zien.
Op vertoon van uw KBO-ledenpas ontvangt u korting op het normale tarief.

Zie de Agenda voor de film van de maand.

In een bijlage ontvangt u meer informatie over de inhoud van de films en de wijze van reserveren.  Aanvang 15.45 uur.

Reserveren vooraf is verplicht en gratis: tel: 6221346
Themamiddagen

Enige malen per jaar organiseert de afdeling een themamiddag.

Zie de Agenda voor data en onderwerpen.

Zondag: zó'n dag!

De 3 KBO-afdelingen in de gemeente Heumen organiseren samen met zorgcentrum Malderburch op een zondag van de maand een optreden, bijv. toneel, cabaret, zang of een orkest.
Dit vindt beurtelings plaats in de 4 kerkdorpen en is toegankelijk voor alle 55-plussers in onze gemeente. Met dit initiatief hopen zij te bereiken dat deze zondag voor veel mensen “zó’n dag!” wordt.

De volgende zondagen zijn in 2017 gepland op:

Zondag 14 februari in zaal ‘de Wals’ van zorgcentrum Malderburch: The Sweet Memories.

Zondag 20 maart in verenigingsgebouw ‘Terp’ in Heumen:
toneelstuk ‘Knuffelen in pension van Puffelen’ door toneelvereniging ‘de Eendracht’ uit Wijchen.

Zondag 17 april in verenigingsgebouw ‘Ons Huis ’ in Nederasselt: seniorenorkest ‘de Huttenkamp’ uit Wijchen.

Zondag 22 mei in verenigingsgebouw Overasselt: (nog in te vullen).

Zondag 5 juni in ‘de Wals’ van zorgcentrum Malderburch:
Marie Christine Verstraten met ‘Grenzeloos Christine’.

Zondag 9 oktober in ‘Terp’ in Heumen: cabaretgroep ‘’t Is Aalt Wa’.

Zondag 6 november in dorpshuis Ons Huis in Nederasselt: muziekgroep ‘die Midland Steier’.

Zondag 11 december in verenigingsgebouw Overasselt: wordt nog bekend gemaakt.

Het programma hiervan wordt t.z.t. bekend gemaakt in de Nestorbijlage. De voorstellingen beginnen om 14.30 uur.
De toegangsprijs is € 3,50  p.p. incl. koffie/thee tijdens de pauze.

Overige activiteiten

Naast de hier genoemde activiteiten zijn er nog de volgende te noemen (zie hiervoor de Agenda):

- in de eerste volle week van juni: Avondvierdaagse voor ouderen en gehandicapten.

- rond de kermis in Malden (eind augustus/begin september): Kermismiddag. Deelname alleen voor KBO-leden.

- op of rond 1 oktober: Dag van de Ouderen. Beurtelings in één van de kerkdorpen van de gemeente Heumen.

- St. Nicolaasmiddag. Deelname alleen voor KBO-leden

- Kerstviering. Deelname alleen voor KBO-leden.

Ledenvoordeel

Collectieve zorgverzekeringen

Als KBO-lid in Malden kunt u bij 4 zorgverzekeringen een collectiviteitkorting krijgen.
Neemt u contact op met zo'n zorgverzekering, noem dan uw ledenpasnummer (zie het roze KBO-pasje).

Let wel: bij een eventuele beëindiging van uw KBO-lidmaatschap beëindigt u ook de collectiviteitkorting!

Agis en Zilveren Kruis - beide onderdeel van Achmea - gaan per 1 januari 2015 samen verder onder één naam: Zilveren Kruis Achmea. Was u Agis klant dan heeft u automatisch een nieuwe polis van Zilveren Kruis Achmea ontvangen. Om de collectiviteitskorting te genieten dienen deze klanten nog wel het collectiviteitnummer aan Zilveren Kruis Achmea door te geven.

 • Zilveren Kruis/Achmea (collectiviteitnummer 207000837):
  via de UnieKBO krijgt u 7,5% korting op de basispremie
  en tot 10% korting op een aanvullende verzekering.
  20% korting op Extra Vitaal pakket.
  www.zk.nl/uniekbo                        tel: 071 7510037
 • VGZ (collectiviteitnummer 5095):
  via de ‘Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland’ (SKAG) is 5% tot 8% korting op de basispremie mogelijk.
  En 5% op de aanvullende verzekering.
  www.vgz.nl/skag                           tel: 0900-0750  (lokaal tarief)
 • CZ Zorgverzekering (collectiviteitnummer 2640031):
  via de ’Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland’ (SKAG)
  bedraagt de korting op de basispremie 5%.
  www.cz.nl/offerteledencollectief  tel: 0900-0949 (lokaal tarief)

Mocht u al verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, VGZ of CZ en nog geen gebruik maken van de collectiviteitskorting dan kunt u deze alsnog aanvragen.

Kortingspas
Besloten is deze kortingspas op termijn te beëindigen.
Concreet betekent dit dat uw kortingspas geldig blijft tot en met het jaar dat op uw pas staat.
Na die periode is het niet meer mogelijk deze pas te verlengen. Het is ook niet meer mogelijk zich nog voor deze kortingspas aan te melden.
Rijbewijskeuring 75+

Tegen een gereduceerd tarief kunt u een keuring laten doen t.b.v. verlenging rijbewijs voor senioren vanaf 75 jaar.
Het overkomt nog veel mensen dat ze te laat beginnen met de keuring voor het verlengen van het rijbewijs.
U loopt daardoor de kans geruime tijd zonder geldig rijbewijs te zitten. U mag dan niet autorijden en bent, als u dat tóch doet, niet verzekerd.
Start met het maken van een afspraak voor een keuring minstens
3 maanden voordat het rijbewijs verlengd moet worden.
Indien tijdens de keuring blijkt dat er een verwijzing nodig is naar een andere arts of specialist, b.v. een oogarts, dan kan dit langer gaan duren. Zij hebben weinig tijd om deze keuringen te doen. Laat voor de zekerheid uw ogen van tevoren testen bij de opticien.
Maak van tevoren een telefonische afspraak en geef aan dat het om een rijbewijskeuring gaat.
De keuring blijft een jaar geldig.

Goedkope keuringsartsen in onze regio zijn:

• Medisch Centrum Brakkenstein, P.J.T. Pulles, Kanunnik Boenenstraat 8, Nijmegen, tel: 024-3552339
Kosten € 30.- Voor KBO-leden € 25,-

• Mevr. dr. Gootjes, Broerdijk 17, Nijmegen, tel: 024-3236553.
Website: www.medischekeuring.info
E-mail: info@medischekeuring.info
Rijbewijskeuring iedere dag en 's avonds op maandag, woensdag en vrijdagavond.
Kosten € 35,- Men hoeft geen lid te zijn van een ouderenbond. KBO-leden € 25,-

• Dr. Franssen, Uiverstraat 2, Wijchen, tel: 024-6417372

• Dr. Menco, Kon. Wilhelminastr. 1, Ooij, tel: 024-6632639

• Regelzorg hanteert aantrekkelijke tarieven voor alle rijbewijs-keuringen en heeft keuze uit meer dan 225 locaties. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u niet terecht bij de locatie zelf, maar dient u contact op te nemen met het landelijk afsprakenbureau via tel: 088 23 23 300 of kijk op www.regelzorg.nl, kies bovenin 'keuringen', rechts 'alle keuringslocaties'.
U kunt het soort keuring en uw postcode opgeven om een arts in uw omgeving te zoeken.

• zie www.kbogelderland.nl  - ledenservice - rijbewijskeuring

 

Foto's en pers

Informatiemarkt 21 mei 2016

Op 21 mei organiseerden de 3 KBO-afdelingen in de gemeente Heumen een informatiemarkt in het winkelcentrum in Malden.
Heel het aanbod op het gebied van zorg, wonen, veiligheid, welzijn en hulp aan senioren in onze gemeente presenteerde zich hierbij.


Nieuwe bestuursleden voor KBO-Malden

Op de algemene ledenvergadering van 12 maart 2016 werd dhr. John Arts gekozen als nieuwe voorzitter van KBO-Malden.


Ook Freek de Bok, die al een tijdje belastinginvulhulp bij onze KBO is, werd gekozen als nieuw bestuurslid.

We wensen hen beiden veel succes en plezier in het KBO-werk toe.


Kadermiddag 2016

Op 12 januari kwamen alle kaderleden bijeen om terug te blikken op het voorbije jaar en plannen te maken voor het nieuwe.

Links

KBO

www.uniekbo.nl UnieKBO, de landelijke koepel van de KBO
Belangenbehartiging in het 1e kwartaal 2017

www.15-plus.nl KBO 15-plus servicelijn, kortingen voor leden

www.kbogelderland.nl KBO-Gelderland, de provinciale KBO

Powerpointpresentatie over de structuurvernieuwing van KBO-Gelderland

 

Gemeente

www.heumen.nl Gemeente Heumen

www.heumen.nl/inwoners/maatschappelijke-ondersteuning-wmo_42279/ Vraagwijzer Gemeente Heumen

Folder Wij helpen elkaar

Maatregelboekje Wij blijven hier wonen

Wij leven samen (voorheen: Passend wonen)

Campagne "Wij houden contact"
- Website: http://www.heumen.nl/loket/wij-houden-contact_41283/
- Folder: Wij houden contact
- Filmpje: http://lisagaatcrossmediaal.wordpress.com/

 

Overige

www.malderburch.nl Malderburch, centrum voor welzijn, wonen en zorg

www.ontmoetinginlevensvragen.nl COiL, Centrum Ontmoeting in Levensvragen in Nijmegen

www.oldsocks.nl Old Socks, sportclub voor senioren in Malden

 

Contact

Stuur een e-mail aan KBO-Malden: info(apestaart)kbomalden.nl

 

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. J.C.G.M.M. Arts
Rijksweg 129
6581 EH Malden
tel: 024-3582270

Secretaris:
Mevr. H.G. van Hal-Nijhuis
Jachthoorn 11
6581 BC Malden
tel: 024-3582125

Penningmeester:
Dhr. P.L.A.C.M. van der Meer
De Wieken 46
6581 DG Malden
tel: 024-3581612

Vice-voorzitter:
Dhr. F.J.A. de Bok
Het Alm 38
6581 VN Malden
tel: 024-3580397

2e secretaris:
Mevr. M.J.L. van der Werff-van Alebeek
De Schoren 49
6581 DL Malden
tel: 024-3581745

2e penningmeester:
Dhr. J.M.Th.A. den Doop
Korte Loef 6
6581 JB Malden
tel: 024-3880354

Bestuurslid:
Mevr. F.H.J. Hendriks
Pitrus 20
6581 RR Malden
tel: 024-3585168

Bankrekening
Rabobank 13.16.07.286 t.n.v. KBO-Malden
IBAN: NL40 RABO 0131 6072 86